Hakemisto

Verkkohakemiston toteutuksesta

Sananjalan verkkohakemisto rakentuu neljän painettuna ilmestyneen hakemistokirjan aineiston perustalle ja noudattaa pääsääntöisesti niiden rakennetta. Painetuista hakemistoista on myöhemmin luovuttu ja hakemistotietokantaa päivitetty suoraan sähköiseen versioon.

Luokitteluperusteet poikkeavat osittain toisistaan jo painetuissa hakemistokirjoissa. Esimerkiksi kansatieteen sekä folkloristiikan ja uskontotieteen asiahakemistot sisältävät vain kolmen ensimmäisen kirjan aineiston – neljännessä kirjassa ne kuuluvat kulttuurien tutkimuksen asiahakemistoon. Myöhemmissä hakemistotietokannan päivityksissä on noudatettu jälkimmäistä, tieteenalojen yhteistä hakemistoa. Jonkin verran epäyhtenäisyyttä on myös sanojen ja affiksien hakemiston luokittelussa sekä käytetyissä lyhenteissä. Ongelmallista erityisesti sanojen ja affiksien hakemiston kohdalla on merkistön ja erityismerkkien saattaminen oikeaan muotoon. Runsaammin erikoismerkkejä sisältävät sanastot, kuten itämerensuomalaisten ja uralilaisten kielten hakemistot ovat luettavissa PDF-muodossa. PDF-tiedostojen lukemisen mahdollistavan Adobe Acrobat Reader-ohjelman voi ladata ilmaiseksi Adoben kotisivulta http://www.adobe.com/products/acrobat/. Itämerensuomalaisten sekä uralilaisten kielten erikoismerkit on luotu Uralica-fonttia (© 1998-2001 Gyula Zsigri) käyttäen.

Hakemiston sisällysluettelo