Muut itämerensuomalaiset kielet

Muiden itämerensuomalaisten kielten asiahakemisto

karjala-aunus

adessiivi 8: 50, 57
allatiivi
8: 50–51, 57
asyndeton
9: 116
datiivi
8: 59–60
elollistarkoitteinen obliikvi
43: 27, 32–40
genetiivi
8: 48–49, 51
inkoatiivisuus
27: 63–64, 66–67, 69–74, 82, 84
intransitiivisuus
27: 69
kielikontaktit
27: 72–73, 82, 84
leksikologia
34: 93–94; 40: 201–205
– etnonyymit
40: 203
murteet
– kartat
40: 199–205
objekti, persoonapronominien
8: 32
pleonasmi
9: 116
postpositiot
40: 76
pronominit
40: 40
rinnastus
9: 116
sanakirjat
28: 188
sanasto
27: 69–73
semantiikka
27: 63–84
supiini
38: 239
syndeton
9:116
tabusanat
28: 188–189
teonnimet
ntA-johtimiset 36: 47–48, 51–52
translatiivisuus
27: 66–67, 73–74
tutkijat
39: 205–208
tutkimushistoria
40: 199–200
verbit
27: 63–84
gande-loppuiset 27: 63
kande-loppuiset 27: 63
UTU-johdin 27: 63, 66–67, 69, 72–74, 84
vU-johdin 27: 63, 66–67, 69, 72–74, 84

liivi

datiivigenetiivi 8: 40, 44–45, 52, 54, 56, 57, 60–61
elollistarkoitteinen obliikvi
43: 27, 40–45
genetiivi
8: 51, 61
järjestysluvut
35: 19
latiivi
30: 78–79
k-tunnus 30: 78–79
datiivi-lokatiivi
43: 40–45, 56–57, 63
liivi ja viron murteet
32: 159; 39: 218
objekti, persoonapronominien
8: 33
sijanmerkintä
43: 40–45, 55–56
translatiivisuus
27: 64
verbit
27: 64
g-loppuiset 27: 64

lyydi

elollistarkoitteinen obliikvi
43: 32–40
inkoatiivisuus
27: 63–67, 74–80, 84
kartat
40: 199–205
kielikontaktit
27: 63, 76, 74–82, 84
– venäjän kieli
27: 63, 67, 74–82, 84
objekti, persoonapronominien
8: 32
pleonasmi
9: 117
sanasto
27: 75–76
semantiikka
27: 63–84
translatiivisuus
27: 64–67, 74–84
verbit
27: 63–84
gande-loppuiset 27: 63–67, 74–82, 84
kande-loppuiset 27: 63–67, 76–82, 84

vatja

adessiivi-allatiivi
8: 57
allatiivi
8: 57
datiivi
8: 59–60
genetiivi
8: 51
kielen sammuminen
34: 164–170
komitatiivi
37: 73
kreevini
41: 288–292
lainasanat
28: 244
objekti, persoonapronominien
8: 32–33
pleonasmi
9: 117

vepsä

allatiivi 8: 50–51
astevaihtelu
6: 30–33
datiivi
8: 59–60
elollistarkoitteinen obliikvi
43: 27–40
inkoatiivisuus
27: 63–67, 74–80, 84
kielikontaktit
27: 63, 76, 74–82, 84
– venäjän kieli
27: 63, 67, 74–82, 84
kieliopillistuminen
40: 68
klusiilit
6: 27–33
objekti, persoonapronominien
8: 32
paikallissijat
40: 68
partisiipit
30: 76
passiivi
30: 76
pleonasmi
9: 117
postpositiot
40: 68, 76
rakenne
sepältä taottu kirves11: 55
sanasto
27: 75–76
semantiikka
27: 63–84
supiini
38: 239
teonnimet
ntA-johtimiset 36: 51–52
translatiivisuus
27: 64–67, 74–84
verbit
27: 63–84
gande-loppuiset 27: 63–67, 74–82, 84
kande-loppuiset 27: 63–67, 76–82, 84

viro

adjektiivit
– komparaatio 33: 57–66
– superlatiivi
33: 57–66
Akadeemiline Emakeele Selts
41: 146–147

aksentti 51: 90
allatiivi
8: 50–51

assimilaatio 51: 90

astevaihtelu

– käänteinen 51: 86
consecutio temporum37: 209
dialektologia
32: 158–165; 39: 217–221; 40: 195–198
elatiivi
43: 45–51, 57–58, 63
elollistarkoitteinen obliikvi
43: 45–51

etymologia 24: 198–202
etymologia
40: 187–194, 195–198

geminaatta 51: 90

genetiivi 51: 76, 79

illatiivi 51: 76

imperfekti

si-imperfekti 51: 76

infinitiivit

– da-infinitiivi 51: 79

– ma-infinitiivi 51: 78–79

johdokset 24: 84–86, 93–96
johtimet

– –ik 51: 88

kond 51: 88

– –lik 51: 88

– –mik 51: 88

– –nik 51: 88
– modifioijat
31: 86–87
– muuntajat
31: 86–87
– muuttajat
31: 86, 88–90
johto-oppi
– pseudojohdokset ja -johtimet
40: 189–190
järjestysluvut
35: 19
kantasanat
24: 84–88, 94
kas-kysymyslause 20: 63

kato 51: 90

kestoaste 51: 89

kestovaihtelu 51: 88–90, 96
kielen opetus
28: 233–235, 29: 181–186
kielenhuolto
33: 57–59, 61–66; 40: 59–60
kielenmuistomerkit
24: 97–120, 25: 134–142
– 1600-luku
37: 195–196
– eteläviro
37: 195–196
kielensäätely
24: 83, 90–96, 27: 169–172
kielenuudistus
24: 83–96, 27: 169–172
kielenuudistusliike
28: 75–76, 80, 82
kielihistoria
27: 168–169, 28: 233–235
kielikontaktit
24: 198–202
– saksa / viro
24: 198–202
– viro / latvia
39: 218; 40: 195–198
– viro / liivi
39: 218
kieliopillistuminen
37: 211–212; 40: 67–72, 74–79, 81–83, 86; 44: 228–229
– postpositiot
40: 67–72, 74–79, 81–83, 86
– ruumiinosien nimitykset
40: 67–72, 74–79, 81–83, 86
kieliopit
20: 194–195
kielioppi
28: 233–235, 29: 175–186
– suomen kielen
29: 275–186
kielisukulaisuus
28: 233–235
kirjakieli
24: 83–96
– etelävirolainen
24: 98–103, 113–117, 119–120
– pohjoisvirolainen
24: 98–101, 111, 116–117

klusiilit 51: 90
komitatiivi
37: 72–73
komitatiivi
9: 21–22

konsonantit

– geminaatta 51: 90

– konsonanttiyhtymä 51:90
kontrastiivinen tutkimus
– viro ja suomi
31: 81–92; 33: 57–66; 37: 205–212

kvantiteetti 51: 90
käsikirja
24: 97–120, 25: 134–142
– esipuhe
24: 101–102, 112–116, 119, 25: 134–142
– etelävironkielinen
24: 97, 101–120, 25: 134–142
– sisällys
24: 99, 101–112, 119
käännökset
45: 201–203
kääntäminen
23: 182–185
– idiomaattinen ilmaus
23: 182–185
– sanomat
23: 182–185
– suomen kieli / viron kieli
23: 182–185
lainasanat
24: 85–86, 92, 199–202
– latvialaiset
40: 195–198
latiivi
30: 78–79
lausetyypit
38: 219–223
– eksistentiaalilauseet
38: 219–223
k-tunnus 30: 78–79
leksikografia
45: 198–203
leksikologia
32: 158–165; 40: 187–194
– onomatopoeettiset sanat
40: 190–192, 194
loitsut
2: 90
lukemistot
29: 178, 181–182, 186
– suomen kielen
29: 178, 181–182, 186
metaforat
40: 67–72, 74–79, 81–83, 86
morfologia
24: 88–90, 94, 96
muoto-oppi
15: 269–273
– nominien taivutus
15: 270–272
– verbien taivutus
15: 272–273
murrejako
41: 149–164, 166
murrekartasto
41: 145–166
murresanasto
24: 91–92
murretutkimus
27: 166–169; 41: 145–166
– eteläviro
41: 145–166
– setukaismurteet
41: 153, 156
murteet
40: 188–189
– etelämurteet
32: 158–165; 39: 217–221; 40: 187–194, 195–198
– Karksin murre
39: 217–221
– leivun murre
40: 195–198
– lutsin murre
40: 195–198
– Mulgin murteisto
39: 217–221
– tutkimusmenetelmät
32: 160–161
objekti, persoonapronominien
8: 33
oikeinkirjoitus
28: 75–82
– nimisanat
28: 75–82
omistusrakenne
28: 9–13, 15–16
partisiipit
30: 76

partitiivi 51: 76, 79
passiivi
1: 41; 30: 76; 51: 78

pituusvaihtelu 51: 89
pleonasmi
9: 115–116
postpositiot
40: 67–72, 74–79, 81–83, 86
produktiiviset johdokset
45: 201
pronominit
37: 81–93
– demonstratiivipronominit
37: 81–93
– persoonapronominit
37: 81–93

prosodia 51: 90, 97
puhekieli
37: 81–93
rakenteet
asjal on (omad) plussid ja miinused28: 9
isa müüs oma maja28: 9, 15
Pekka ütles enda tulevat28: 9, 11
referenssi
37: 81–93
sanakirjat
45: 198–203
– suomalais-virolainen
45: 198–203
sananmuodostus
40: 189–191, 194
sanaoppi
15: 273
sanasto
24: 84–88, 91–96, 27: 171–172, 196–197
– kosinta- ja hääsanasto
27: 196–198
sanastontutkimus
24: 198–202
– lainautuminen
24: 199
similaarikomparatiivinen rakenne
13: 216–220
subjekti
38: 219–223
taipumaton laatusana
28: 77–78
tekosanat
24: 86–88, 96
tempukset
37: 205–212
tutkijat
28: 75–82, 165–173
vanha kirjaviro
43: 45–52, 44: 229
varhaiskirjallisuus
24: 97–120
variaatio
39: 217–221
verbijohtimet ja –johdokset
31: 75, 81–92
– momentaaniverbit
31: 86–87
verbit
– taivutus
39: 217–221
vierassanat
24: 199; 45: 199–200
yhdyssanat
24: 85, 88, 94–95; 45: 200–201
äänneoppi
15: 269