Muut kielet

Muiden kielten asiahakemisto

Indoeurooppalaiset kielet yleensä

alkukoti 38: 13–14, 18, 20, 22; 40: 90
datiivi
8: 59–60
etymologia
38: 14–15, 19, 23; 40: 87–93
kielikontaktit
40: 87–93
– uralilaiset kielet
31: 198–199
kielisukulaisuus
– uralilaiset kielet
38: 8–23
paikallissijat
10: 66, 74
prepositiot
10: 66
äännerakenne
11: 39, 51

 

 

 

Germaaniset kielet

 

englanti

clause 15: 31–34, 37
demonstratiivisuus
27: 23, 26, 31
eksistentiaalilause
20: 30–35, 49, 50
– määräissubjektinen eks.lause
20: 34–35
eksistentiaalilauseen normaaliparalleeli
20: 35–36, 49, 50, 51
eksistentiaalilauseen subjekti
20: 30–36
epämääräisen artikkelin esittelevä (introductory) käyttö
20: 36
inversio
20: 45
kontrastiivinen fokus
20: 37
lohkorakenne (cleft)
20: 37, 49
määräisyyden osoittaminen
– leksikaaliset keinot
20: 30–40, 50, 51
– syntaktiset keinot
20: 40–49, 51
määräisyys (determinedness, definiteness)
20: 29
passiivi
20: 38–40, 49, 50, 51
by-passiivi 20: 38–39, 51
– agentiton
20: 39–40, 51
quasi-clause
15: 35, 37
sentence
15: 31–34, 37
subjektin epämääräisyys
20: 30–34, 35–36, 41–45, 49
subjektin määräisyys
20: 34–35, 45–48
subjektin spesies
20: 30–51

norjan kieli

etymologia 38: 230–231
kielenhuolto
40: 51–52

ruotsin kieli

dysfemismi 29: 58–59
eufemismi
29: 55, 58–64
inkoatiivisuus
29: 59–61, 64
kaksikielisyys
22: 198
kausatiivisuus
29: 59, 61–62, 64
kielenhuolto
40: 51–52
kielikontaktit
29: 241–247
– ims. kielet / skandinaaviset kielet
21: 51–56
– vaikutus suomen kieleen
39: 31–53
komponenttianalyysi
29: 55, 57–58, 64
kvantiteettisääntö
28: 224
lainanimet
28: 223–229
– suomalaisperäiset
28: 223–229
landsmålsalfabetet35: 177
leksikografia
35: 176–179
leksikologia
29: 241–247
mening
15: 31, 33, 37
merkityskategoriat
22: 71–74
murteet
35: 176–179
nimistöntutkimus
28: 223–229
– Turunmaan saaristo
28: 223–229
paikannimet
– Espoo
35: 192
– vesistöt
35: 192
pleonasmi
9: 118–119
sanajärjestys
22: 83–84
sanakirjat
24: 183–184
– ruotsi / suomi
24: 183–184
sats
15: 31, 33, 37
selektiorajoitukset
29: 55–57
semantiikka
29: 55–64
semanttinen kenttäteoria
29: 55–56, 64
semanttiset kategoriat
22: 71–73
s-passiivi 22: 57–58, 65, 70
spesies
22: 71–77, 86
– definiittinen
22: 72–74
– geneerinen
22: 72
– indefiniittinen
22: 72–74
substituutiosääntö
28: 224
suomenruotsi
– suomalaiset lainasanat
35: 179
tillstånd
29: 59, 62, 64
UT:n (1526) alkupuhe
18: 15–27
vaikutus vanhaan kirjasuomeen
32: 33–35, 41–45, 47
äännerakenne
11: 45
äänteenmuutokset
28: 224

saksa

Aktionsart (teonlaatu) 12: 200
diskurssi
– kohteliaisuus
35: 188–190
– kysymykset
35: 187–190
– käskyt
35: 187–190
diskurssianalyysi
35: 187–190
kontrastiivinen tutkimus
– saksa ja suomi
35: 187–190
Lutherin UT:n alkupuhe
18: 16–17, 21, 24–25, 26–27
odoratiiviset verbit
42: 232
pragmatiikka
35: 187–190
purismi
11: 47–50, 51–52
sanakirjat
29: 250–251
sananalkuinen konsonantismi
11: 45–46, 51
sananloppu
11: 39–41
sananlopun vokalismi
11: 39
Satz
15: 30, 33, 37
vaikutus vanhaan kirjasuomeen
39: 41
vierasperäiset sanat
11: 39–50, 51
äännerakenne
11: 39–46, 51

tanskan kieli

pleonasmi 9: 118

 

 

 

Latina ja romaaniset kielet

 

espanja

demonstratiivisuus 27: 23, 26–27, 31

italia

kielenhuolto 36: 93
kielikontaktit
36: 87–99
– italia / suomi
36: 87–99
lainasanat
– suomalaiset
36: 87–99
leksikologia
36: 87–99
sananloppu
11: 39–40
äännerakenne
11: 42

kreikka

sananloppu 11: 39–40

latina

sananloppu 11: 39–41
scribendum est -konstruktio 32: 36
spesies
22: 76–77
vaikutus vanhaan kirjasuomeen
32: 31–36, 40–41, 43–45, 47; 39: 41
– suomen kieliopit
40: 25, 31
äännerakenne
11: 40–41
ääntämys
11: 43–44

ranska

kielilaki 37: 200
kääntäminen
– käännöksen vastaavuus
33: 77–92
– suomen kieli
33: 77–92

 

 

 

Slaavilaiset kielet

venäjän kieli

aspekti 18: 28–38, 44, 49–50, 51–52
– imperfektiivinen
18: 29–31, 33–38, 39, 44
– perfektiivinen
18: 29–31, 33–38, 39, 44, 51
demonstratiivisuus
27: 15
eksistentiaalilauseen subjekti
18: 28, 46–49, 52
inkoatiivisuus
27: 66–69, 72–73, 77–78
zaprefiksit 27: 66–69, 72–73
– muut prefiksit
27: 68–69
kielikontaktit
27: 67–69, 77–82
kieltolauseen objekti
18: 39, 43–46, 52
objektin sijanmerkintä
18: 43–46
objektin määräisyys
18: 45–46, 52
objektin sijat
8: 33–34
objektin totaalisuus
18: 44–46
partitiivinen genetiivi
18: 39, 44–46, 48–49
pleonasmi
9: 105, 118
sanasto
27: 67–68
transitiivisuus
27: 67–69
verbit
27: 67–69

 

Balttilaiset kielet

latvia

kielikontaktit
– latvia / viro 39: 218; 40: 195–198

liettua

genetiivi 24: 175–178
genetiivin objekti
24: 177
partitiivinen genetiivi
18: 50

 

Altailaiset kielet

tutkijat 31: 195–201

tataari

kielikontaktit 37: 236–239*
lauseoppi
37: 236–239

tšuvassi

kielikontaktit 37: 236–239
lauseoppi
37: 236–239