K

K

kaakkoismurteet 8: 17–23; 9: 100, 103, 106
kaasuskongruenssi 2: 28–35

kaava 48: 49

– lausetyypin kaava 48: 49
Kainuun murteet 9: 106, 111, 113
kaksikielisyys 22: 197–198; 36: 146–147

kaksimerkityksisyys 49: 42
kaksitulkintaisuus 28: 47–73, 51: 12; 49: 34, 36; 51: 26; 52: 32, 39; 52: 77, 91
kaksoispiste 8: 151–152
Kalevala 40: 33, 36, 39, 55
kalevalanmitta 2: 21–26
Kalevalaseuran vuosikirja 45: 204–206
Kalevipoeg 1: 210

kanava 49: 35–37, 42
kandidaatin tutkinnot 29: 187–190
kansanetymologia 41: 117; 48: 54; 50: 30, 33–34; 52: 140
kansankieli, -kielinen 1: 43, 44, 47, 225–226; 2: 8–10, 12–13 ; 6: 16–18; 28: 17–30; 48: 10–11, 14–15, 22–24; 50: 40, 62, 64, 66, 87–106
– ihmisten luonteenominaisuuksien ja käyttäytymisen nimityksiä 2: 112–121
– ihmisten ulkomuodon nimityksiä 1: 113–122
– keruu, lauseopillisten aineksien 8: 227–230
– näytteitä 5: 227–249; 6: 187–212; 7: 163–182; 8: 193–216; 9: 233–260
kansanlingvistiikka 44: 90–91, 47: 98–118
kansanlingvistit 44: 91, 97
kansanmurteet ks. murteet

kansanperinne 50: 40, 43, 49, 52

– kansanlääkintä, parantaminen 50: 41, 45, 49

– kansanusko, -uskomus 50: 41, 44, 52

– sananlaskut 50: 40

– tautikäsitykset 50: 38, 41–42, 44–45, 48
kansanrunous 1: 56

Kansanrunosarkisto 50: 40–42, 48–49, 58–59, 61–62
Kansanvalistusseura 41: 94
Kanta 11: 170–171
– toimintakertomukset 10: 208–212; 11: 175–177; 12: 192–193; 13: 214–216
kantademonstratiivi 27: 15–18, 21, 27–28
kantanomini 25: 26

kantagermaani 50: 31–32

kantaskandinaavi 50: 25–28, 30–31, 33–34
kantasuomi, kantasuomalainen 30: 217; 50: 23, 28, 31–33
– kantasuomen sijat 2: 35

– myöhäiskantasuomi 50: 33
kantaverbi 24: 43, 46, 50–52, 54–60, 25: 26–39
karitiiviadjektiivit 9: 42, 45-46, 81, 83

kaunokirjallisuus
– kieli 14: 17; 49: 45, 55, 59

– tyyli 50: 11

kausaalinen suhde 49: 23, 25, 27, 37, 42
kausatiiviset verbit 17: 8–9, 22; 52: 68

– tunnekausatiivit 52: 68
kausatiivisuus 22: 57–59, 62–63, 65–68, 24: 47, 50–54, 57, 60, 25: 27, 29, 31, 36
kehysliikeilmaukset 46: 17–21, 34
– globaalinen kehystys 46: 19–21
– lokaalinen kehystys 46: 18–21
kehyssemantiikka 45: 186

keinon ilmaiseminen 52: 46, 60, 62, 64
keruu
– lauseopillisten aineksien 8: 227–230; 9: 264, 266
– morfologisten aineksien 9: 264
– sosiaalisten murteiden 9: 264–266

keskiaika 49: 10; 50: 29–30, 63; 52: 134, 136–137, 139

– kaupunkinimistö 52: 138–141

– keskiajan ja uuden ajan taite 50: 30
– keskiajan suomi 7: 33

– myöhäiskeskiaika 50: 34
keskustelunanalyysi 42: 266–267, 45: 188–193, 47: 241–244
kielellinen asennetutkimus 23: 51–62

kielellinen leikittely 48: 29–40, 54; 49: 53, 55
kielellinen vuorovaikutus 35: 187–190; 38: 109–124
kielen rakenne 26: 202–207, 29: 20–26, 29
kielen oppiminen 29: 37–54 Ks. myös vieras kieli
kielen kuva 29: 88–89, 112
kielen lipsahdukset 28: 47–73; 48: 38, 52; 52: 77–78
– kirjoitus- ja painovirheet 28: 48–49, 73
– lauseet 28: 63–70, 73
– sanavalinta 28: 51–58, 73
– taivutusmuodot 28: 62–63, 73
– tyylirikot 28: 58–62, 73
– viittaamisfunktio 28: 49–51, 73
kielen kehitys 17: 51; 52: 64
– kielen muuttuminen 40: 177-180
– rakenteen muuttuminen 17: 56–66

– spontaani kehitys 52: 141
kielen normit  28: 47-73; 34: 47-68; 52: 64, 106

– norminmukainen, ns. hyvä kieli 50: 10

– korrektiivinen normi 50: 9–10

– luonnollinen normi, kielen tosiasiallinen käyttö 50: 9–10

– normista poikkeaminen, norminvastaisuus 49: 45, 58; 50: 7, 13

– normittaminen 50: 9–10, 20

– ohjaileva, kodifioitu normi 50: 9
kielen omaksuminen 34: 170–172; 38: 77-93
kielen opetus 21: 200–203, 24: 188–191, 26: 197–202, 27: 45–61, 28: 191–193, 233–235, 29: 181–191
– kommunikatiivinen 24: 189
– suomi vieraana kielenä 24: 188–191, 28: 191–193
kielen tehtävät 29: 104-109, 112
kielenhuolto 8: 230-235; 18: 193–197; 22: 198–200, 26: 197–202, 29: 7–29, 88, 101–104, 112; 33: 154–157, 182–183; 34: 47–68; 38: 226–230; 40: 177-180; 41: 240–243, 47: 253–256; 46: 200–203, 47: 224, 253–256; 50: 10, 21; 52: 62, 64, 105 ks. myös kirjakieli; oikeakielisyys
– kansallisuusaate ja kieli 40: 47–59, 65
– purismi 40: 53-59, 65
– tutkijat 34: 11-20
– tutkimushistoria 40: 47–65
kielenkäyttäjät 44: 101–104; 52: 72
kielenkäyttö 21: 7–16, 22: 198–200; 32: 205–207; 52: 95

– julkinen 50: 21
– -tilanne 29: 98–101, 112
kielennäytteet 27: 135–155; 36: 146, 148
kielenohjailu ks. kielenhuolto
kielenopas 26: 197–202
kielenopetus ks. myös äidinkieli
– kielioppi 36: 115–118, 125–130
– opiskelijajärjestöt 38: 206–210, 214
– Turku 38: 177–206, 206–210
– ulkomaalaisopetus 40: 171–177
– Venäjän suomalais-ugrilaiset tasavallat 40: 171–177
– yliopistot 34: 173–176; 35: 158–161; 36: 132–133; 38: 177–206

kielenoppaat 20: 171–172
kielenpiirteet 44: 96–101, 47: 100

kielentuntemus 50: 7
kielentutkimuksen popularisointi 20: 172–174
kielentutkimus 21: 187–191, 24: 180–182 25: 171–172, 27: 7–13; 44: 247–262, 47: 224
– diakroninen 24: 180–182
– synkroninen 24: 180–182
kielenuudistus 24: 83
kielenvaihto 44: 244–246
kielihistoria 5: 43–48; 23: 22–23 26: 191–196, 208, 30: 190–196; 34: 21–31; 35: 179–183; 40: 39–41, 45
– monikko 40: 40
kielikontaktit 23: 63–82, 25: 154–155, 27: 167–168, 29: 19–21, 28–29, 230–232
– englanti 37: 199-201
– germaaniset kielet 34: 107–119, 121–122
– indoeurooppalaiset kielet 40: 87–94
– ruotsi 31: 103–125, 207–211; 39: 31–53, 55–64
– venäjä 40: 7, 24
– viro / suomi 27: 167-168
kielikuvat 3: 44–65; 48: 30, 38, 74, ks. myös metaforat
kielikuvien ontuvuus 17: 49

kielileikki 48: 38, ks. kielellinen leikittely
kielimuodot 44: 91–96

kieliopillinen kompleksisuus 52: 89, 93
kieliopillinen lauseenjäsennys 1: 20–26
kieliopillinen lause (grammatical sentence) 5: 42

kieliopillinen morfeemi 52: 19, 28
kieliopillinen neksus 9: 87 Vrt. neksus

kieliopillinen sija 52: 19
kieliopilliset muodot 28: 215–218
– toissijainen käyttö 28: 215–218
kieliopillistuminen 37: 211–212; 40: 67–72, 74, 78–83, 86; 44: 227–230, 45: 196; 51: 26, 37, 43–44, 54–55; 52: 20, 22, 40, 47

– adpositiot 51: 26, 37, 43–44, 54–55
– -ilmiö 41: 43
– postpositiot 40: 67–72, 74, 78-83, 86
– ruumiinosien nimitykset 40: 67–72, 74, 78–83, 86
– -teoria 43: 212
– -tutkimus 43: 196–202, 209–214
kieliopillisuus 45: 190; 52: 20

– epäkieliopillisuus 51: 58; 52: 20
kielioppi 20: 189–193; 26: 197–202, 207–211, 27: 8, 10, 13, 29: 175–186; 42: 204–246, 44: 223–227, 47: 128–130, 142–146, 222–233; 49: 46
– diakroninen 5: 43
– saksankielinen 26: 207–211
– suomen kielen 29: 175–186
– synkroninen 5: 43
– transformationaalinen 5: 47–48
kieliopinkirjoitus 48: 18, 51
kieliopit 34: 48–53, 67, 185–192; 36: 115–118, 125–130; 40: 25–45; 52: 105
– kielioppikomiteat 36: 125; 39: 230; 40: 27, 35, 37
– kielioppiterminologia 40: 28, 30, 33, 41–43, 45
– kielioppityöryhmä 36: 115–118, 125–130; 38: 215
– pedagoginen kielioppi 36: 126-128, 130

– 1800-luvun kieliopit 52: 105
kielioppihanke 43: 120–127
kielioppikomitea 1: 27, 30; 5: 47; 9: 22–23; 11: 10; 15: 27–30, 31–32, 37

kieliparisiteisyys 29: 226–230
kieliperinne 23: 22–23
kielipolitiikka 33: 154–157; 37: 199–201
kielisukulaisuus 28: 233–235; 34: 21–30

kielitaito 52: 67, 72, 77

kielitaju, kieli-intuitio

– tutkijan 52: 20, 28, 35–36, 39
kielitiede 25: 7-22; 47: 224–225
– historiallinen 5: 44-45
– strukturaali- 5: 44-45
– suomalainen 4: 118-121
– suomalais-ugrilainen 4: 118-121
– yhtenäisyys 1: 7-18
kielitieteellinen naistutkimus 30
: 208-213
Kielitoimisto 46: 200–201

kielivirhe 48: 65
kiellon partitiivi 41: 33kielten sukupuu 26: 192-196
kieltohakuiset verbit 20: 180–184
kieltoilmaukset 32: 81-82
kieltolause 41: 21–42; 52: 79
kieltolauseen objekti 18: 38–39, 41–43, 52
kieltolauseet 5: 96; 8: 28, 34, 37
kieltomuodot 1: 42; 9: 103, 105, 108, 112, 114, 115, 119

– käyttö tekstissä 52: 99–101
kieltosana, -verbi 5: 95; 8:18-19, 21-22
kieltoverbi 40: 38
kiertoilmaukset 41: 276–280; 49: 12

kiintopiste 49: 24, 28, 34–37, 40–42; 52: 19–22, 25, 27–42, 49, 52–57, 62–63

– kaksiulotteinen kiintopiste 52: 29, 31

– kiintopisteväylä 52: 48
kirjainoppi 1: 7
kirjakieli 21: 29–30, 32, 34, 24: 166; 27: 9, 11, 13; 27: 33–44; 30: 177–180; 36: 128–130; 42: 38–46; 47: 119–157; 48: 51–52, 49: 7, 106; 49: 55; 50: 7, 9–10, 73–84; 51: 26; 52: 104, 107, 109–111, 114–115, 125–127, 133, 144  Ks. myös vanha kirjasuomi; kielenhuolto
– historia 34: 48–50, 67; 36: 128–129, 130–140; 48: 8, 11, 14, 21, 23; 49: 7
– kehitys 1: 215– 216, 218–223; 30: 177-180; 33: 31-55; 41: 240–243, 46: 208–211, 47: 118–157

– kieliasu 50: 9, 21, 73–74, 83

– kirjakielinen vaikutus 50: 74
– kirjakielisyys 50: 82

– käytännöt 50: 74
– murteiden taistelu 40: 52–53
– normit, oikeinkirjoitus 34: 47–68, 50: 74, 78, 84
– partisiippiattribuutit 35: 61–71
– rakennusaineet 2: 5-13

– kirjallisuuden kieli 29: 85–112; 40: 139–154, 155–164

– 1800-luvun kieli 50: 73–84

kirjallinen traditio 50: 77, 84

kirjallinen viestintä 50: 9

kirjallisuuden lajit ks. genret
kirjasuomi ks. kirjakieli; vanha kirjasuomi

kirjeet

– kirjeiden kieli 50: 73–84

– kirjekonsepti 50: 83
kirjoitettu yleiskieli 27: 33–44; 47: 222
kirjoitettu kieli 28: 47-73
kirjoittaminen 25: 170–171

kirjoitusasu 52: 140

kirjurit 50: 73–74, 82–84

kirosanat ks. voimasanat

kivettymä, kivettynyt muoto 52: 19
klisee 42: 256–262

klusiilit 51: 80–82, 88, 91; 52: 140
koehenkilö 46: 81–105
kognitiivinen kielentutkimus 44: 228; 52: 21–22
kognitiivinen kielioppi 41: 264–271, 43: 203–208, 44: 247–248, 252, 46: 7–39, 47: 44–46, 63, 234, 237–241; 49: 22, 29; 52: 21–22, 46–47, 50–51

kognitiivinen alue 52: 51–52
kognitiivinen semantiikka 47: 237–241
kognitiivinen suhde 17: 7, 13–16, 20, 21, 23–24
kognitiivinen adverbiaali 17: 7, 20, 21, 24
kognitiiviset tulosijat 17: 20, 24
kognitiiviset erosijat 17: 20, 24
kognitiivis-funktionaalinen tutkimus 47: 223
kognitiivis-konstruktiokieliopillinen tutkimus 45: 186–188
kohdealue 44: 60

kohdekieli 52: 84–85
kokeellinen semantiikka 46: 82
kokonaisuus ja osa -rakenne 17: 11–12, 18–19, 22–23
KO-kysymys 43: 15, 24
kollektiivinen lukusanailmaus 13: 57, 60, 63–66, 69–72, 75–76, 80

kollektiivisana, -johdos, -johdin 48: 13–14, 23
kollektiiviyksikkö 9: 15–16

kolligaatti 49: 50

kollokaatti 49: 52

kollokaatio 52: 111
kolmannen persoonan pronominit 20: 64–71, 72, 74
– eteläpohjalaisten murteiden 20: 65–70
– lounaismurteiden 20: 70
komitatiivi 9: 42–43; 41: 59–80
komitatiiviattribuutti 44: 45
komparatiivi 9: 44; 52: 99, 101–102
kompetenssi 27: 40

kompleksinen sana 48: 9–10, 25

kompleksisuus

– kieliopillinen 52: 89, 93

– kielen 52: 89

– morfofonologinen 52: 95

– syntaktinen 52: 93

– tekstinrakenteen 52: 98

– virkerakenteen 52: 98
komplementaarisuus 41: 94–97, 105
komplementti 12: 37–71
– erosijakompl. 12: 38–39
– olosijakompl. 12: 38–39
– tulosijakompl. 12: 38–39
konditionaali 3: 12–13; 5: 89; 9: 105–106; 22: 194–196; 32: 80–81, 85, 89–90, 92; 52: 100–102
koneellinen kääntäminen 5: 265
konfiguratiiviset äänneominaisuudet 1: 13
kongressit 23: 132–140
– fennougristikongressi 3: 222 – 227; 8: 223 – 227; 9: 263; 23: 132 – 140
– foneettisten tieteiden 4: 117 – 118
– kielen omaksuminen 34: 170 – 172
– lingvisti- 5: 264 – 266
– unkarin kielen 9: 263 – 264
kongruenssi 33: 167 – 171; 36: 137
– adjektiiviattribuutin 2: 28 – 35
– lukusanat 35: 16, 19, 22
– subjektin ja predikaatin 1: 46; 8: 17 – 23, 58 – 59
kongruenssisysteemin järkkyminen 17: 47, 62 – 63
konjunktiot 9: 105 – 106; 27: 45 – 61; 32: 182 – 183, 192 – 197; 36: 137 Ks. myös sivulauseet

– adversatiivikonjunktio 50: 11
– alisteiset 27: 46–49, 51–58, 60–61; 52: 94, 96–98

– disjunktiivikonjunktio 50: 11

– konjunktioiden määrä tekstissä 52: 94, 96–98

– kopulatiiviset 50: 11
– rinnasteiset 27: 46-49, 51-57, 60-61; 50: 11; 52: 94, 97–98
konneksio 8: 9-11

konnotaatio 48: 38; 49: 58
konsonantismi 3: 15–16; 9: 16–17
konsonantit 25: 160–164
konsonanttien ja vokaalien suhde 19: 59
konsonanttien frekvenssi 19: 66–67
konsonanttivartalo 2: 58–59
konsonanttivartaloisuus 44: 219
konstituentit ks. välittömät konstituentit

konstruktio 49: 54; 52: 25, 27, 67
konstruktiokielioppi 44: 247–248, 252
kontaktiivinen määrite 17: 10–11, 22
kontaminaatio 9: 54, 106; 51: 36, 70
kontaminaatiot 31: 118–121, 125; 34: 81–82; 35: 93; 37: 220–221; 49: 57; 52: 107, 126–127
konteksti 35: 183–187
kontekstispesies 22: 77, 79–80
kontekstivastakohta, adjektiivin 15: 8–9
kontinkieli 9: 54
kontrastiivinen analyysi 26: 45–49
kontrastiivinen fokus 20: 37
kontrastiivinen tutkimus 24: 190; 31: 81–92, 93–102
– suomi ja saksa 35: 187–190
– suomi ja unkari 31: 93–102
– suomi ja viro 31: 81–92; 33: 57–66; 37: 205–212

kontrastin periaate 51: 79
konverbi 43: 228, 45: 7, 13, 34

koodinvaihto 44: 244–246

kopiointi 50: 82–84

kopula 12: 38–44; 15: 59
kopulalause 52: 69

korpustutkimus 52: 67, 85
korrelaatti 44: 8; 49: 36–37

korvautumissääntö 50: 30
Kotikielen Seura 1: 201, 202; 2: 201, 203, 204; 10: 10; 21: 161, 22: 170, 176, 183; 42: 92, 236, 43: 126, 187–189, 46: 106, 109, 184, 186–187, 47: 254
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 41: 124, 46: 200, 47: 254

– Suomen murteiden sana-arkisto 50: 48, 59, 60–61, 63–65

– Nimiarkisto 52: 150 ks. myös Suomen nimiarkisto
koululaisslangi 9: 50–66
koulutusohjelma 25: 143-146, 27: 184-186
kulttuuriekvivalenssi 26: 70–72, 75-79
kulttuurikonteksti 26: 61-79
kulttuurisanatutkimus 25: 14
kumulatiivisten verbien objekti 18: 42
kuratiivis-kausatiiviset verbit 20: 186
kuratiivisuus 22: 66–70, 24: 50–54, 60, 25: 29, 32, 36
kutsuma- eli liikanimet 1: 114–121
kuvakieli 3: 44-65, ks. kielikuvat

kuvallinen ilmaus ks. kielikuvat, kuvakieli
kvantitatiivinen analyysi 28: 230–232
kvantitatiivinen kielentutkimus 19: 57, 68
kvantiteetti 41: 21–27, 32–34, 38–42, 51: 7

– avokvantiteetti 51: 7–8

– sulkeiskvantiteetti 51: 7
kvantiteettioppositio 20: 185
kvantiteettisääntö 28: 224
kvanttori-ilmaukset 31: 23 – 28, 30; 39: 71 – 74, 83 – 84
kvantum-lauseenvastike 13: 47, 50 – 51
kvantumrakenne 2: 106 – 108; 9: 80; 13: 33, 47, 51; 41: 44
kvasi-lauseenvastike 13: 47, 51
kvasilause 15: 35, 37, 40
kvasirakenne 2: 106–107; 9: 80; 13: 34, 47, 51; 41: 43–58, 43: 209–214, 45: 36
– suomen murteissa 5: 89–102
kvasiresultatiivisuus 47: 10, 28
kveenit 25: 43 – 44, 53 – 54, 58, 61
k ~ v astevaihtelu 2: 52 – 54
kylien nimien muuttuminen ja vaihtuminen 1: 76–98
kylännimet 23: 175, 179–182
– Pohjois-Kymenlaakso 23: 179–182

kypsyyskoe 50: 9
kysymyslauseet 20: 187; 43: 13–16, 24

kärki 48: 29, 39–40
käsikirja 26: 211–214
käsitteistäminen 46: 7–39, 47: 7–42

– käsitteistäjä 52: 49, 62–63

– polkukäsitteistys ks. polkukäsitteistys
käskylauseet 9: 110, 113
käännettävyys 26: 62–79
– erisnimet 26: 62–68, 77–79
– kielelliset erityisainekset 26: 73–76, 78–79
– kulttuuritermit 26: 62, 70–72, 78–79
– luontotermit 26: 72–73, 78
– reaaliat 26: 62, 68–70, 78–79
käännökset 26: 31–44, 28: 213–215; 45: 201–203; 49: 7–8

– ruotsin kieli / suomen kieli 48: 21–23, 25
– saksan kieli / suomen kieli 28: 213–215
käännöskategoria 29: 227–228

käännöskieli 48: 9; 51: 25
käännöskirjallisuus 45: 140–162; 51: 62–64
käännöslaina 2: 11–12; 12: 196–198; 27: 160; 45: 48, 47: 91–97; 48: 22–25; 49: 9
käännöstiede 29: 225–226
käännösvastine 45: 198–203, 47: 91–97; 48: 9; 49: 11, 18
käännösvirhe 47: 91–97
käänteissanakirja 15: 255-258
kääntäminen 23: 182–185, 26: 45–59, 61–79; 49: 7
– alluusiot 33: 77–92
– idiomaattinen ilmaus 23: 182–185
– käännöksen vastaavuus 33: 77–92

– menetelmät 51: 25, 38
– ranskan kieli 33: 77–92
– saksan kieli / suomen kieli 26: 61–79
– sanomat 23: 182–185
– suomen kieli / englannin kieli 26: 45–59
– suomen kieli / viron kieli 23: 182–185
– köllit, köllinimet 9: 58–59; 30: 85–96, 98; 46: 50, 52