Kirjallisuustieteellinen

Kirjallisuustieteellinen

aatehistoriallinen tulkinta 13: 157–159, 161; 15: 278–281
aatteellisuus
21: 136–140, 142–143
aihehistoriat
25: 184–186
aika
41: 236, 323, 46: 163, 175–176, 47: 196–200, 202, 204, 212–213
aistimellisuus
46: 179
aistimus
46: 163–165
ajankäsitys
13: 149–150; 18: 213
ajanvietekirjalllisuus
44: 176, 180, 182–188, 192
alatyyli
9: 60–61
allegoria
2: 147–166
allegoriat
33: 78
anagrammi
22: 158, 164, 166
anekdootti
52: 166

antiikin tarusto 48: 86

antikulttuuri 10: 203
antipapismi runoudessa
18: 155–159, 160
antiromaani
7: 9
antologiat
28: 167–186
– ruotsinnokset
28: 167–186
apokryfiset tekstit
52:169

artikkelityyli 3: 41–65
arvo
41: 310–311
– symboliarvo
41: 310–311
– käyttöarvo
41: 310
arvostelutoiminta
– Lauri Viljanen
31: 179–194
asiatyyli
6: 77; 8: 232
Asterix
33: 77–92
attribuuttityyli
6: 76–96

autobiografisuus 51: 136

balladilyriikka 12: 149, 150–157
biografia
41: 310–311
biografinen kirjallisuudentutkimus
27: 207–209; 31: 167–178, 184; 38: 125–139, 155–157, 172; 39: 171–187, 189–204; 40: 139–154

 

Clarté-liike 41: 235, 42: 212

dadaismi runoudessa 16: 94–95, 103
dekadenssi
41: 315–317

dekonstruktio 41: 320, 46: 170

dialogi 51: 141, 143

dialogisuus 47: 198; 51: 141, 143–144

diskurssi 41: 311–314, 320–321; 51: 141
– matkakirjeiden diskurssi
37: 167–180
– topeliaaninen diskurssi
37: 168
dostojevskilaisuus
15: 161–179

eepokset 38: 210–213
eksistenssin tasot epiikassa
17: 109–128
ekspressionismi
41: 314

elämä 35: 121–135
elämäkerrallinen elämä
47: 202

elämäkerrat 33: 96; 51: 138–139
eläytymisesitys
11: 135–148; 24: 145, 148–154, 157
epigonikirjallisuus
12: 135, 137
erisnimet
40: 144–152, 154

esiromantiikka 51: 139

esoteria 52: 165–166

– alkemia 52: 165

– kabbalismi 52: 165

– ruusuristiläisyys 52: 165

– spiritualismi 52: 165

– vapaamuurarit 52: 165
essee
24: 121–122, 125–132
esseet
31: 183–184, 186
esseetyyli
8: 144–154
essentialismi
17: 122
estetiikka, esteettinen
51: 137, 139


faabeli
5: 184–207; 6: 156–168; 8: 184–192; 10: 163–166; 18: 126
faabeliaiheet runoudessa
10: 163–166
fabliau
15: 154–155; 18: 125–126
fantasia
48: 85, 96, 98

feminiinisyys 44: 154, 47:199, 212

feminismi, feministinen 51: 136–138,144, 148

– feministinen kirjoittaminen 51: 142

– feministinen teoria 51:137

– feministinen tulkinta 51:137

feministinen tutkimus 42: 213, 216; 51: 137–138

fennougristinen kirjallisuustiede 23: 127–129
fenomenologia, Husserlin
17: 121–122
feuilleton
24: 125
filosofis–metafyysinen teema
17: 91, 92–108
fosforistit
10: 166
freudilaisuus
15: 171–172; 17: 91–93, 94, 96, 107
futurismi
16: 114–116, 122

geneerinen horisontti 44: 174–176, 192, 195

geneerinen kompetenssi 44: 174–175

gotiikka 48: 85 ks. myös kauhuromantiikka

Graal-taru 3: 167–174

hahmottamisperiaate 21: 136–140, 143
hajuaistimukset kirjallisuudessa
3: 175–184

hartauskirjallisuus 52: 169
havainto
46: 163–166, 178, 182

helmikuun manifesti 2: 147–166
helvettikuvaus
52: 165, 173–174, 176, 178

hengen ja ruumiin dualismi 35: 137–138, 140–141, 143, 147, 149
henkilökuvaus
13: 148–161; 21: 135–144, 24: 154–157, 25: 113–127, 27: 163–164, 30: 147–153, 155; 31: 181–183, 188; 40: 145–147
– Maria-hahmo
25: 113–116, 127
– nais-
25: 113–116, 119, 122–124, 127

henkilöt 48: 94; 51: 143

– kokeva minä 51: 143

– päähenkilö 48: 94; 51: 139–140, 147

– sivuhenkilö 48: 94; 51: 139
henkimaailma, henget
52: 165–166, 168, 170–172, 174–175, 177–178

herännäisyys, herännäiset 52: 169–170 ks. myös herätyskirjallisuus

– körttiläisyys 52: 170

– pietismi 52: 170

– Pohjanmaan mystikot 52: 169

– herätyskirjallisuus 52: 169–170

Hiilet-yhdistys 42: 212

historiallinen fiktio 47: 198

historiallinen materialismi 42: 211

historiallinen romaani 12: 134–136
huumori
33: 77–92; 40: 147
hypertekstuaalisuus
48: 93

– hyperteksti 48: 93

– hypoteksti 48: 93

hypogrammi 38: 154–155, 162–164, 166–167, 172
hyryismi
7: 11
hyödyn aikakausi
52: 165


idealismi
14: 193, 194
identiteetti
33: 123, 126–132, 134; 35: 135–149; 40: 143–152, 154; 41: 315, 322–323, 42: 211, 213–219, 222, 44: 175, 47: 208, 212; 51:142, 147
– etninen
41: 322
– kansallinen identiteetti
37: 167–176, 180; 38: 125–139; 41: 311–314

– naisidentiteetti 51: 144
– työväenluokan
42: 11
– vasemmistolainen nais-
42: 210–222
idylli
47: 201–201, 212
– maalais-
47: 202
– perhe-
47: 201

ihmissuhteiden kuvaus 17: 135–137, 141–144, 149; 18: 140–141

ihmissusikirjallisuus 48: 93

ilmestyskirjallisuus 52: 169
imagismi
46: 176

individualismi, individualistinen 51: 139–141, 144, 147

intentionaalisuus 17: 121
intermediaalisuus
44: 176–181, 192, 195

intertekstuaalisuus 34: 141; 38: 156, 159; 41: 318, 44: 168, 177, 45: 148, 46: 174; 48: 93; 51: 139–140; 52: 164, 169
– alluusiot
33: 77–92
– sitaatit
33: 79–81, 89, 92
intuitiivisuus
28: 152–153
ironia
21: 148, 150–151, 159
iskelmät
48: 94

itseilmaisu 51: 137, 140, 144, 147


jatkokertomus
45: 145–146, 149, 151

jatkosota 42: 210, 213

juhlaruno, akateeminen 7: 132–147

julkinen 51: 136, 144
juttu
15: 154–155, 157

jäljittely 51: 147
jälkiromantiikka
15: 277–279
jälkistrukturalismi
46: 179

jätkä kaunokirjallisuudessa 8: 169–183

kaanon 41: 310, 313

kabbalismi 52: 165

kainuistit 10: 184
Kalevala
20: 196–200; 22: 7–29; 31: 169, 173; 37: 124–128, 133–136, 145; 38: 161–163, 172, 210–211, 213; 39: 247–249
– Italia
36: 89, 91, 95–96, 99
– laulajat
37: 126, 133–136, 145
– saksalainen reseptio
22: 24–28
– saksannos
22: 24–28
kalevalamitta
38: 133–135
kansakunta
41: 315, 47: 196, 198–200, 205–206, 211–212

kansalaisuus 47: 196–197, 201

kansalliseepokset 22: 7–29
– suomalais-ugrilaiset kansat
38: 210–213
kansalliskirjailijat
31: 167–178; 52: 164
kansalliskirjallisuus
31: 172–174; 41: 315

Kansalliskirjaston digitaalinen sanomalehtiarkisto 52: 167
kansallislaulu, Suomen
10: 156–162
kansallislaulu, Unkarin
10: 156–162
kansallisromaani
52: 169

kansallisromantiikka 10: 204
katse
46: 166–170, 182

kauhuromantiikka 8: 170 ks. myös gotiikka
kaunokirjallinen etymologia
25: 174–177
kaunokirjallisuus
24: 162–165;48: 85, 98
– historiallinen
24: 162–165
kaupunkikuvaus
16: 104–122; 17: 133–134
kehtolaulu
24: 133–141
kehtolaulut
1: 176–191
kehys(kertomus)
15: 149–151, 152–154, 156–158, 159; 18: 124, 128, 131; 20: 135–139
kerronta
24: 143–157; 31: 233–234; 32: 126–137, 139
kerrontatilanne
15: 152, 156, 157
kertoja
15: 157; 51: 146

– minäkertoja 51: 136, 140, 142–143

– ulkopuolinen kertoja 51: 141
kertomus
20: 139

kielikuvat 52: 170
kielikysymys teatterissa
8: 134–136
kielipeli
51: 138

Kiila 42: 212

kirja-arvostelut 25: 113–127
– ruotsalaiset
25: 113–127
kirjailija
41: 310–311
– kirjailijakuva
41: 310
– kirjailijamielikuva
41: 310
– kirjailijamuotokuva
41: 311
– tutkimuskuva
41: 310–311

kirjailijakuva 27: 161–164
– Juhani Aho
31: 167–178
kirjailijannimet
22: 149–166
kirjailijapiirit
29: 113–115
kirjailijaryhmät
– Tulenkantajat
31: 184; 33: 109–122; 39: 171
kirjailijat
22: 149–166, 25: 113–127 29: 85–126, 30: 11–13, 16
– suomalaiset
25: 113–127
kirjallinen laji
44: 174–175, 192

kirjalliset virikkeet 13: 132–146
kirjallisuuden teoria
– runosemiotiikka
38: 153–172
kirjallisuudenhistoria
31: 167–178, 179–194; 32: 123–126; 33: 109–122
kirjallisuudenopetus
21: 200–203
kirjallisuudentutkimus
24: 121–122, 129–132
– kotimainen
4: 5–12; 6: 216–219
– ranskalainen
8: 145–147
kirjallisuushistoria
41: 314–315, 42: 282–286

kirjallisuusinstituutio 51: 138

– sukupuoli kirjallisuusinstituutiossa 51: 138

kirjallisuuskritiikki 19: 154–160, 162–163; 21: 148–150, 158–160; 51: 138
kirjallisuussosiologia
31: 232
kirje

– kirjemuotoisuus 51: 141–143

kirjeenvaihto 29: 113–126
– Sillanpää / Koskenniemi
29: 113–126
– Volter Kilpi / Vilho Suomi
36: 158–160

– Volter Kilpi / Lauri Viljanen 31: 182, 184

kirjoittaminen 29: 85–89, 112
Kivi-tutkimus
52: 163–164, 178

koneromantiikka 44: 188

kontekstuaalisuus 41: 324, 44: 155

koomisuus 52: 172

– groteski 52: 178

– komedia 52: 175

– parodia 52: 171, 177–178

– travestia 52: 177

koti 47: 196–215
– kotihistoria
47: 207
– kodin tuntu
47: 210

kotiseudunkuvaus 10: 167–177; 12: 134, 136, 138–139

kristillinen kirjallisuus 52: 169
kritiikki
24: 121–126, 130–132
kronikka

– tyyli 48: 93

kronotooppi 47: 196–215
– kansakunta
47: 22, 213
– koti
47: 196–215
– kylä
47: 202, 213
– idylli
47: 201–202

kubismi 17: 121–122
kulttuurinen tekstintutkimus
41: 312

kulttuuriradikaalit 10: 203
kulttuuriromaanit
21: 146–160
kuolema
35: 121–135; 38: 153–172
kuolema-aihe
17: 95–96; 18: 130, 131
kustannustoiminta
3: 167–171
kuvallisuus
46: 159–182
– antropomorfismi
46: 172
– ekfrasis
46: 160, 178–179
– enargeia
46: 160, 179
– kuva
46: 160–161, 163
– metafora
41: 323, 46: 167, 169, 173–175, 178–179
– metonymia
41: 323, 46: 175
– personifikaatio
46: 172–173
– prosopopoia
46: 172
– symboli
46: 163, 171–172

– synestesia 46: 165, 175–176, 178

kuvaus 44: 161–162

kääntäminen
– käännöksen vastaavuus
33: 77–92
– ranska / suomi
33: 77–92
– viro / suomi
39: 179–182, 187
körttiläisyys
52: 170


lajiteoria
15: 148–159; 20: 135–139, 141
lapsikuvaus
3: 172–186
lastenloru
12: 23
lukeminen
44: 153–173, 45: 153
– huvi-
44: 159–161
– hyöty-
44: 160–161, 166
– lukuvimma
44: 156
– toisto-
44: 156, 161, 45: 144

lukijapositio 44: 155

lukijat
– Sylvi Kekkonen
34: 156; 37: 187–195
– Urho Kekkonen
34: 156–164; 37: 187–189
– J. K. Paasikivi
34: 159–160, 163
lukijatutkimus
44: 155

lukijuus 41: 318–319, 44: 159–171
– nais-
44: 155–169, 175, 185, 192

lunastajatematiikka 15: 172–175, 178
luova muisti
28: 151–165
lyriikka
32: 141–153; 33: 123–134; 35: 121–135; 38: 125–127, 132–137, 139; 39: 179–185, 187; 46: 159–182
– iskelmälyriikka
38: 95–107
– kalevalamitta
38: 133–135
– kehtorunot
35: 126–127
– metriikka
38: 95–107
– Neuvosto-Karjala
32: 141–153
– riimit
38: 101–107
– rytmi
41: 323
– tulkinta
46: 159–166
– Viro
39: 179–182
– äänteellisyys
41: 323–324
lyyrinen minä
46: 164–165, 171, 176–178

maaseutukuvaus 17: 133–134
madonna-aihe
1: 182; 3: 181–182

marginaali, marginaalisuus 51: 137, 140
Marjatta-aihe
1: 182–183
marxilaisuus
42: 211, 218

maskuliinisuus 42: 209

matkakirjallisuus

– matkakertomukset 52: 172
– matkakuvaukset
33: 117; 37: 167–180
– naismatkakirjailijat
37: 173, 176–177, 179–180
– 1890-luku
37: 167–180

matkakirjeet 37: 167–180
melodraama
44: 192

memoaarikirjallisuus 28: 153–157
meri runoudessa
3: 185–197
merkityssuhteet, runon
16: 89–103
metafiktiivisyys
41: 319, 322, 44: 159

metafora
– lintumetafora
13: 151–152, 153, 155
metafyysiset voimat runoudessa
1: 192–200
metalyyrisyys
46: 161, 163, 173, 175
metamorfoosi
48: 94–97

– metamorfoosikertomus 48: 93, 97

metrum 16: 90, 93, 94, 95–96, 103
metsänhoitajat kaunokirjallisuudessa
10: 178–191
mielikuva
46: 164–165

mielikuvitus 46: 167–168, 173

miljöökuvaus 17: 133–135
mise-en-âbyme
44: 187

moderni (aikakausi) 51: 139

modernisaatio 41: 315, 322–323, 44: 176, 186–189, 192, 195, 47: 198, 200, 203, 213

modernismi 32: 124–126, 133–137, 139; 33: 109–122; 34: 140–147, 150; 39: 161; 41: 314; 51: 140

monologi 51: 141, 143, 146
motiivi
33: 123–124; 48: 85–86, 89–91, 96–97; 52: 170

– kosto 48: 94, 96, 98
motiivianalyysi
20: 135–137

motiivikerronta 13: 147–148
myytti
51: 138, 142


nainen
42: 213–225, 44: 153–172, 181–186, 47: 196, 213
– marginalisoitu
42: 213–217
nainen kirjallisuudessa
11: 124–134
– enkelinainen
11: 124–132, 133–134
– lapsinainen
11: 125, 127, 128, 134
naiseus
35: 137–149; 39: 189–204; 42: 218, 44: 155–162, 164, 47: 218 ks. myös identiteetti
naiskirjailijat
42: 210, 44: 153–172
naiskirjallisuus
44: 176, 183–185; 48: 92; 51: 136–137, 142

naiskuva 41: 316, 42: 210, 44: 160, 164–166, 169

naiskuvaukset 41: 222–238

naisliike ks. feminismi

naisnäkökulma 47: 197

naistutkimus 31: 229–231

narratiivisuus 51: 142–143, 147


narratologia
39: 153, 155, 157, 162–163, 165, 170
nationalismi
45: 159, 47: 206

naturalismi 34: 142, 146, 150; 39: 164; 41: 233, 316
Neuvosto-Karjala
32: 141–153
nietzscheläisyys
41: 316

nimimerkit 22: 149–166
nonsense-runo
12: 23–24, 34; 16: 95, 100
novelli
15: 149–159; 18: 124–145; 20: 127–141; 41: 221–238
– kaskupohjainen
18: 127–128
– tarinapohjainen
18: 124–125, 128–137, 144–145
novellikokoelma
15: 149–159
novellisarja
15: 158
novellisikermä
15: 158
novellit
30: 147–153, 155; 31: 185
Nuoren Voiman Liitto
22: 160; 33: 109; 34: 152
näkökulma (perspektiivi)
15: 155, 156; 17: 175; 18: 137–143
näkökulmatekniikka
18: 137–143, 145
näytelmä, kotimainen
3: 166–171; 7: 116–131; 8: 130–143
näytelmäkirjallisuus, kotimainen
17: 129–149
näyttämöohjeet
17: 139–140

ohjelmarealismi 9: 199–213
omaelämäkerrallisuus
51: 142

ompelijatar kaunokirjallisuudessa 9: 199–213
Onnela-kuvitelma
4: 108–115

paikka 41: 323, 46: 176, 47: 196, 199–200, 204, 212
pamfletti
52: 166

pasifismi 27: 112–114, 116
performanssi
41: 321, 323, 46: 162, 47: 209
performatiivisuus
41: 320–324
perinnekriisi, kirjallisuuden
15: 278–281
perinnepohjaisuus, kirjallisen tuotteen
18: 124–137, 144–145, 161–162
pietismi
52: 170

pila (Schwank) 18: 126
poetiikka
39: 157–158, 160
poliittinen allegoria
2: 147–166
populaarikulttuuri
48: 85

postmoderni subjekti 47: 176, 178

privatisoituminen ks. yksityistyminen
proosa
24: 143–157, 27: 103–118, 161–164
– kotimainen
1: 135–148, 149–175; 2: 175–184; 3: 172–186; 5: 167–183, 212–226; 8: 144–154, 155–168, 169–183 ; 9: 170–187, 188–198, 199–213, 214–232; 10: 167–177, 178–191; 11: 124–134, 135–148; 12: 133–147; 13: 132–146, 147–161; 14: 203–212; 15: 148–159, 160–179; 16: 104–109, 110–114, 117–122; 17: 91–108, 109–128, 129–149; 18: 124–145, 161–173; 19: 144–163; 20: 127–141; 24: 143–157, 25: 113–127, 26: 153–164, 27: 103–118, 161–164
– moderni
7: 5–17
– ulkomainen
12: 133–147; 15: 149–150, 151, 161–177, 178
– virolainen
6: 169–186
proosaruno
15: 149
pseudonyymit
22: 149–166

psykoanalyysi 48: 94; 51: 141, 144–145, 147

– freudilaiset symbolit 51: 146

– lacanilaisuus 51: 145
psykologinen kuvaus
13: 133–146; 17: 91–108

puhe 51: 143

– puheasema 51: 141

– puhuminen 51: 141

– puhuttelu 48: 93; 51: 141
päiväkirja
41: 319
– päiväkirjamuotoisuus
51: 141–142

 

Raamattu 52: 165
rakenneanalyysi
26: 153–164
realismi
17: 122–124
– suomalainen
14: 191–200, 202, 211; 15: 278, 279, 281; 20: 134, 141
reflektio
46: 159–182
representaatio
42: 214, 220, 222, 44: 154–155, 164–169, 186, 47: 198–199, 200

reseptio 22: 7–29; 32: 141–153; 34: 139–140
– aikalaisreseptio
31: 167–178, 179–194
– passiivinen
22: 13, 16–20
– produktiivinen
22: 13, 20–24
reseptioestetiikka
41: 309

reseptiotilanne 22: 9–13
reseptiotutkimus
22: 8–9
riimi
16: 94, 103
risorgimentorunous
18: 146–160
romaani
15: 149–159; 44: 153–172, 173–195
– arkipäivän
44: 157–159
– elokuva-
44: 173–195
– goottilainen
44: 159
– historiallinen
44: 178, 185

– konttori- 44: 173
– leikillinen
44: 173
– mielikuvitus-
44: 173
– naisten
44: 175–176, 183–185, 192, 195
– nuorukais-
44: 173

– perhe- 44: 154, 156, 47: 202
– rakkaus-
44: 164
– realistinen
47: 197
– talvisota-
42: 210, 219
– tarkoitus-
44: 173
– tendenssi-
44: 173
– tyttöjen
44: 173

– yksilökeskeinen 51: 140–141
romaanikerrostumat
21: 132–134, 140–142
romaanin muotokehitys
9: 170–187
romaanisuunnitelma
21: 132–134
romaanit
21: 129–160, 24: 143–157; 35: 137–149; 38: 141–152; 39: 153–170

– kehitysromaani 51: 139

– kirjeromaani 51: 141

– moderni romaani 51: 139

– omaelämäkerrallinen 51: 142

– päiväkirjaromaani 51: 142
– rakenne
34: 139–150
– rakkausromaanit
39: 190–196, 202, 204
– romaaniteoria
39: 153–170
– taiteilijaromaanit
33: 93–108; 38: 141–152
romantiikka
14: 196; 16: 95; 41: 316, 46: 162–163, 168, 171–172, 174–176, 180; 51:137
runo
– foneettinen
16: 95, 103
– määrämittainen
16: 95, 97
– vapaamittainen
16: 95, 97
romanttinen
51: 144, 147; 52: 178

rukous 48: 94

runoanalyysi 24: 134–141
runoilijat
28: 151–165
runo kielimuotona
12: 18–34
runokuvat
28: 160–165
runon traditio
28: 179–186
runon tyylikeinot
– allitteraatio
16: 94, 100, 103
– parallelismi
16: 100, 103
– paronomasia
16: 100–101, 103
– polysemia
16: 98–99
– tauotus
16: 97, 98, 103
– toisto
16: 100, 103
– välimerkintä
16: 98–99
runous
14: 194, 199; 16: 89–103; 20: 163–164; 24: 133–141, 28: 151–165

– kotimainen 1: 176–191, 192–200; 2:147–166, 167–174, 185–197; 3:187–207, 208–217; 4: 101–108, 109–115; 6: 143–155; 7: 132–149; 10: 156–162, 163–166; 12: 148–157; 14: 218–219; 15: 162, 167–169; 16: 89–103, 109–110, 112, 114–117, 120, 122; 18: 146–160; 20: 117–126; 24: 133–141
– poliittinen
2: 147–166
– ruotsalainen
10: 157
– ulkomainen
14: 213–221; 16: 100–101, 102 vrt. risorgimentorunous, taistelurunous
ruumiillisuus
35: 137–149; 51: 144–147
ruusuristiläisyys
52: 165

rytmi, runon 12: 21–23, 24; 16: 89–103

sadut 31: 141–166

– sadunkaltaisuus, -omaisuus 51: 138
– luokkasuhteiden kuvaus
31: 154–158, 165–166
– sukupuolikäsitykset
31: 158–160, 166
– taidesadut
31: 142, 146, 148–155, 157–161, 165–166
salanimet
22: 149–166; 40: 139–144, 154
sanojen synty
25: 174–177

sanomalehdet, sanomalehdistö

– Suomessa 52: 168
– Virossa
6: 169–186
sanomalehtikertomus
6: 169–186
sarjakuvat
33: 77–92
satu
45: 140–162
schopenhauerilaisuus
41: 316

seksuaalisuus 35: 137–149; 39: 192–196, 204; 51: 137–138, 140, 144–145
sensuuri
3: 149–151; 8: 133
sisäislukija
44: 155, 162
sivistyneistö, älymystö

– suomalainen 52: 166–167

sodan kuvaus 42: 209–225

sosiaaliluokkajako 27: 105–118
– isännät
27: 107–115, 118
– talonpojat
27: 108–118
– torpparit
27: 107–110, 118
sotadiskurssi
42: 222

sotakirjallisuus 42: 209–225

spiritualismi 52: 165

stereotypiat 51: 147

– naisstereotypiat 51: 137

struktuuri 13: 148, 152–159, 161
– näytelmän
17: 131–133
subjekti
31: 192; 35: 138–139, 145, 147; 37: 167–180; 51: 140, 146–148
– subjektiivisuus 51: 136, 144

– subjektius 35: 138–139, 145, 147; 51: 137, 144
subliimi
46: 161–163, 174–176, 180, 182

substantiivityyli 6: 76–96
sukupolviproblematiikka
20: 118–125, 126
sukupuoli
42, 209–225, 44: 153–195; 51: 137–138, 142, 144–145, 147–148
– sukupuoliero
42: 209; 51: 137, 144
– sukupuolijärjestelmä
44: 165, 174; 51:137
– sukupuoli kirjallisuusinstituutiossa
51: 138

– sukupuoliteknologia 44: 165

sukupuolittaminen, sukupuolittuminen 42: 209, 44: 155, 161–162, 169; 47: 199, 204, 206, 212; 51:138, 140, 142, 147

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 21: 161, 22: 17, 21, 180, 182, 186, 24: 159; 41: 222, 42: 282

– kirjallisuusarkisto 52: 163, 166
suomalaislyriikka
28: 167–186
– kääntäminen
28: 170–172, 186
– tulkinta
28: 172–179, 186
suomalais-ugrilainen kirjallisuus
33: 141, 143; 37: 185; 38: 210–213
suomalais-ugrilainen kirjallisuustiede
23: 125–131
suomenruotsalainen kirjallisuus
15: 160–179; 18: 146–160; 19: 144–163; 20: 117–126; 33: 110–111
suomentaminen
– Schillerin
5: 208–211
– Sofokleen
14: 213–221

surrealismi 51: 138; 52: 173
– runoudessa
16: 94–95, 103

swedenborgilaisuus, swedenborgilainen 52: 163–178
symboli
– joutsen
13: 154–155
– kyyhkynen
13: 152
– metso
13: 154–155, 156
– pöllö
13: 151, 158
– töyhtöhyyppä
13: 153
– västäräkki
13: 151
symboliikka
11: 124–134; 21: 152–154, 159, 26: 154–164; 52: 178
– henkilöasetelma
26: 156–164
– kuusymboliikka
17: 93–94
– lintusymboliikka
13: 149–150, 151–156, 157–159, 160–161
– peilisymboliikka
17: 93, 99
– puutarha
26: 156–164
– yksityinen
13: 152, 154; 16: 95
symbolismi
41: 315–317, 46: 176, 178

symbolit 28: 157–165
säkeenylitys
16: 97–98
säkeiden raja
16: 97–98

taikausko 40: 155–164
taistelurunous
18: 148–153, 160
taiteilijaproblematiikka
26: 154–160
taiteilijuus
51: 137, 135

– taiteilijakäsitys 51: 145

taivaskuvaus 52: 165, 173–176, 178

tajunnanvirtatekniikka 24: 145, 150–151, 157
talonpoikaisromaani
25: 119–123, 127
talvisotakirjallisuus
42: 209–210

taruaiheet runoudessa 10: 163–166; 12: 151–155, 156–157
tasa-arvo
51: 144

teatteri 8: 129–143

teema 52: 170, 174–175

tekijyys 51: 137–139, 145, 147

– naiskirjailija 51: 136–138, 142, 147–148

– naistekijä 51: 136, 145

– tekijäkäsitys 51: 139

tekstienvälisyys ks. intertekstuaalisuus
tematiikka
21: 147, 152–157, 160
– suomalaisen proosaperinteen
20: 129–135, 141
tendenssirealismi
9: 199–213
tila
41: 236, 323, 46: 163, 173, 175–176

todellisuuden tasot epiikassa 17: 109–128
todenvastaavuus
47: 197

toinen, toiseus 51: 142–143

toinen maailmansota 38: 141–152
tolstoilaisuus
8: 155–168
topos
46: 176

torppariaihe 24: 162–165, 25: 184–186
tulenkantajat
16: 111, 115
tuoksuaistimukset kirjallisuudessa
3: 175–184
tyyli
3: 41–65; 6: 76–96; 8:144–154; 9: 60–61; 21: 148, 150–151, 158–160 Vrt. ala-, artikkeli-, asia-, attribuutti-, essee-, substantiivityyli, uskonnollinen, verbaalityyli.
tyyli

– kronikkatyyli 48: 93

– uskonnollinen tyyli 48: 94

tyylikaudet 33: 109–122
työläiskirjallisuus
42: 211, 218


unaninismi
16: 112
unet
40: 155–164
uskonnollinen tyyli
3: 49; 48: 94

uskonnollisuus ks. uskonnollinen tyyli
uusi nainen
44: 186–195

uusromantiikka 32: 124, 128, 133–134, 139; 33: 111–112, 119; 41: 314–315

valistuksen aika 52: 165

valta, vallankäyttö 51: 137–138, 140, 142

– kielen valta 51: 138

vapaamuurarit 52: 165

vasemmistokirjailijat 42: 212

vastaanottotutkimus 41: 309–311

vastaavuusoppi 52: 165, 168, 177–178

vastakohtaisuus 51: 146–147
verbaalityyli
6: 76–96
vertaileva kirjallisuustiede
23: 128–129
vertauskuvallisuus
12: 151; 17: 174
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
3: 166–171
viittaussuhteiden tekniikka
13: 147–148
virolainen kirjallisuus
39: 171–187
virret
48: 94

vuodenajat runoudessa 3: 187–207
vuokra-asutuksen kuvaus kirjallisuudessa
14: 201–212
vuorokaudenajat runoudessa
3: 187–207
vuorokausiromaani
9: 188–198
vuosisadanvaihteen kirjallisuus
41: 315

välikertomusmetodi 9: 195

yhteiskunnallinen, yhteiskunnallisuus 51: 137, 144–145, 147

yhteiskunnalliset romaanit 27: 103–118
yhteiskunnallisten suhteiden kuvaus
17: 137–138, 141–143, 149
yhteiskuntaluokat
31: 141–166, 180–181
yksilökeskeisyys
51: 136, 139–140

yksilöllisyys 51: 137, 140–141, 144, 147

yksityinen, yksityinen alue, yksityisyys 51: 136, 141–145

yksityinen–julkinen-jako 42: 209, 211, 218, 44: 154–155, 47: 200, 204, 212
yksityistyminen
51: 136, 142

Ylioppilaskunnan kirjasto 52: 167


zen-taide
17: 102

äiti ja lapsi -aihe 24: 135–141
äitiys
41: 229–234, 42: 210, 218, 222, 44: 165, 189, 195, 47: 196, 201, 212, 213
ääni
51: 136–137, 141, 143–147

– moniäänisyys 51:139,148


1910–1930 -luku
29: 113–115