Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimus

agraariyhteiskunta 49: 68; 50: 127–128 ks. myös talonpoikaiskulttuuri

aineistot

– esineaineisto 48: 112

– haastatteluaineisto 48: 11; 49: 79

– kenttätyöaineisto 49: 80

– keruu 51: 99

– muistitietoaineisto 49: 119; 51: 99–103, 107

alkoholikulttuuri 39: 144–151
amerikansuomalaiset
36: 145–148

ammattikäsityöläisyys 48: 113, 122, 127

ammattiliitot 50: 130

ammattitaito 50: 132, 134–135
anonymiteetti, anonymisointi
49: 90

arkielämä 37: 245–248
arkistot
43: 179–186
– perinnearkisto
43: 179
– Suomen tietoarkisto
43: 182
– TYKL-arkisto
43: 179–180
– TKU-arkisto
43: 180–181

arkkitehtuuri 51: 116–120, 122, 124, 128–129

– funktionalismi 51: 119–120

– tehdasarkkitehtuuri 49: 100
arvoitukset
38: 65–75

Aseveljien liitto 51: 111, 123, 125

asuntonäyttelyt 51: 117, 119

asuttamisen historia 51: 110, 131

– asuttamisen ja maankäytön historia 51: 110, 131

– maaseudun asuttaminen 51: 112, 117–118, 127, 129–130

– kaupungin asuttaminen 51: 118

– kaupunkisuunnittelu 51: 118, 121

– pika-asutuslaki 51: 117

– siirtokarjalaisten asuttaminen ks. siirtokarjalaiset

– torpparilaki 51: 117
asutushistoria
31: 53–60, 131

– Kokemäenjoen vesistö 31: 53–60
– Vakka-Suomi
37: 95, 97–99, 115
– Varsinais-Suomi
38: 243

 

blogit ks. nettipäiväkirjat

 

dialogi ks. keskustelu
dialoginen antropologia
32: 96–98, 109; 49: 80

dialoginen näkökulma 49: 80

diffuusiotutkimus 50: 125

– diffuusiokeskus 50: 132

– diffuusiokanava 50: 133
digitointi
43: 182–186

diskurssi

– hegemoninen diskurssi 51: 112, 115, 125, 130

– kaupunkidiskurssi 51: 122

– maisemadiskurssi 51: 112, 130–131
diskurssianalyysi
49: 63; 51: 112, 114–115, 125, 129–130

– retorinen diskurssianalyysi 49: 63
eepokset
37: 117–145 ks. myös kansalliseepokset
– Intia
34: 134–135, 137; 37: 122–123, 128–133, 135, 138–145
– multiformit
37: 132–145
– muuntelu
37: 117–145
– Siri
34: 134–135, 137; 37: 122–123, 128–133, 135, 138–145
– suomalais-ugrilaiset
38: 210–213

Eesti Rahva Muuseum, kokoelmat 48: 116, 120
eettisyys, eettiset kysymykset, ongelmat
49: 66; 51: 99–100 ks. myös tekijänoikeudet

ekotyypit 31: 148

Elanto, Osuusliike Elanto 48: 101–111

– elantolaisuus 48: 103–111

– kesäsiirtola 48: 102, 104

– kummilahja 48: 102–104

– mainonta 48: 106–107

– myymäläautot 48: 102

– myymälät 48: 102

– symboli, tunnus 48: 102, 106

elinkeinorakenne

– muutokset 51: 127

elokuvateatterit 49: 106, 109
emic37: 137, 157, 160; 40: 96

emootio ks. tunteet

empaattinen luenta 50: 121

emäntä, emännyys

– kelpoisuus emännäksi 48: 116 ks. myös naisten käsityöt
esihistoria
34: 103–122

esineet

– koriste-esine 48: 113

– käyttöesine 48: 113

– suojaesine 48: 113

esinetutkimus 48: 112
etic37: 137, 157, 160; 40: 96
etnisyys
36: 101–102, 104–112, 114; 38: 230–237
etnografia
– metodologia
37: 147–165
etnologia
50: 159, 176

– eurooppalainen etnologia 50: 160

– nykyisyyden tutkimus 50: 160

– oma yhteisö 50: 160

eurooppalaisuus 50: 160

 

fenomenologinen merkitysteoria 50: 120

fenomenologis-hermeneuttinen metodi 49: 119
folklore
32: 92–121
– folkloren “ensimmäinen elämä”
32: 102, 104–112, 120
– folkloren “toinen elämä”
32: 102, 113–121
– folkloreprosessi
32: 102–121
– määritelmät
32: 98–102, 106–107, 120
folkloristiikka
– suhde antropologiaan
32: 96–97
– suhde etnografiaan
32: 97
– tutkijat
40: 165–167
– tutkimushistoria
32: 92–121

funktionalismi ks. arkkitehtuuri

funktionalismitutkimus 50: 125


gufihtar40: 95, 100, 103, 107, 112

 

haastattelu 49: 84; 50: 159, 164–166, 169–171, 176 ks. myös keskustelu

– aihepiiri 50: 146, 149

– aineisto 49: 79

– arkaluontoisuus, intiimiys 50: 149–151, 153

– avainhenkilö, kulttuurinen välittäjä, 50: 159

– ennakkokäsitykset 51: 104

– etnografinen kerronta 50: 166

– etnografinen lähestymistapa 49: 81

– haastateltava, kertoja 49: 79–92; 50: 144–155; 159, 165–166, 170–171, 173, 176; 51: 101–102, 104–107

– haastattelija, tutkija 49: 79–92; 50: 144–155, 161, 166–170, 173–176; 51: 99–107

– henkilökohtaisuus 50: 146

– hyväksikäyttö 50: 154

– häpeä 50: 149

– jännitys 50: 147–48

– (vieraan) kielen merkitys 50: 159, 165, 169–171

– kommunikaatio-ongelmat 51: 104

– kulttuuriset erot 50: 171–173

– kysymykset 49: 84–85

– käytös- ja kohteliaisuustavat 49: 84–86

– laitteet 50: 148

– luotettavuus, luottamus 49: 86; 50: 148, 174–175; 51: 99–101, 103

– lähestymistavat, näkökulmat 49: 80–81

– mallit 49: 80–81, 86, 90, 92

– metodi 50: 166

– muistitietohaastattelu 50: 144–155; 51: 99–107

– myötätunto 50: 148, 152, 154

– nauhoitetut haastattelut 50: 170

– paikka, olosuhteet 50: 146, 149

– prosessi 50: 144–145, 147

– purkaminen, litteroiminen, tekstintäminen 49: 87–90

– seksuaalinen häirintä 50: 151

– subjektiivisuus, puolueellisuus 49: 92

– suorat lainaukset 49: 90

– syvähaastattelu 50: 166 ks. myös etnografinen kerronta

– tallentaminen 49: 87

– taustatiedot 50: 169

– teemahaastattelu 49: 119

– terapeuttisuus 50: 154, 175

– tilanne 49: 79–84; 50: 147–149, 165, 176

– tunteet 50: 149–150; 51: 99

– tuttu haastateltava 50: 159–176

– ulkopuolinen, sisäpuolinen 51: 104–106

– valta 51: 99

– vuorovaikutus, yhteistyö 49: 83; 50: 166; 51: 99, 103–104, 107

Hankoniemi, Hanko, Hangonkylä 49: 95

hansakauppa 48: 113

hautalöydöt 49: 120

hautapaikat 52: 153, 155–156, 158–160

helvetti ks. tuonpuoleinen

henkilönnimet 52: 150–152, 155, 158

hermeneutiikka 49: 119

hermeneuttis-fenomenologinen tutkimus 50: 121

hevonen

– alkuperäisrodut 49: 126

– kantakirjahevonen 49: 121–122, 125–126

– kaupungissa 49: 122

– kylmäveriset 49: 122, 137

– lämminveriset 49: 126, 130–131, 133, 135, 137

– maataloudessa 49: 122, 124–125

– puoliveriset 49: 127

– suomenhevonen 49: 118–126, 133, 137

– valjakkohevonen 49: 122

hevosharrastus 49: 118, 131, 134

– hevosten nimet 49: 121–122

hevoskasvatus, -jalostus 49: 118–120, 124–126, 128, 130, 132–137

– liitot 49: 125, 130

hevoskyyti 49: 121, 125, 133

hevosmiestaito 49: 126

Hevostalouden Keskusliitto 49: 131

hevosten nimet 49: 121

– nimeämisperusteet 49: 121–122

– nimityypit 49: 121–122

hevosurheilu 49: 118–123, 127–132, 134–137

hiidenkirnu 52: 154

hiidenkiukaat 52: 149, 153

hiisi 52: 149, 159

huumori 34: 198–200
– kansanhuumori
34: 198–200

Hyvinvointikeskus Kamomilla 50: 132

Hyvon Kudeneule Oy 49: 95, 99–114

häätavat 48: 113, 116, 118

– kapiot 48: 114, 116, 118, 120

– morsiamenapu 48: 116, 118


identiteetti
48: 127; 49: 109, 112–113

– kansallinen 41: 311–314; 49: 118–119

– karjalainen identiteetti 48: 126

ihmissusi 48: 85–98 ks. myös ihmissusikertomukset

– muodonmuutos, transformaatio, muuttumisprosessi 48: 87, 94–98

ihmissusikertomukset 48: 86, 93, 96

– hääväen muuttaminen susiksi 48: 87–89, 92, 98

– varkaan muuttaminen sudeksi 48: 90

ihmistutkimus 49: 82

ikäsyrjintä 50: 136

illanistujaiset 48: 116, 118
informantit
34: 127–137ks. myös haastattelu, haastateltava
– avaininformantit
34: 127–137; 38: 231
inkeriläiset
36: 102, 104, 107, 109–110, 114; 48: 116
intiimiys, yksityisyys
50: 110–111, 117–119

isänmaallisuus

– aate 51: 112, 116, 127

Itämeren alue 48: 112–113, 127

 

jatkosota 50: 128

jatulintarhat 52: 149

juonityyppi ks. tarinatyyppi

jälleenrakennus 51: 110, 112

– ideologia 51: 116, 131

– jälleenrakennuskausi 51: 110–113, 115–120

jätinkirkot 52: 149

jätit ks. jättiläiset

jättiläiset 52: 148–159

– mytologiassa 52: 148–149, 153, 155, 158

– nimistössä 52: 150–152

jättiläistarinat 52: 148–150, 158

– kirkonkivitystarinat 52: 148

– kivenheittotarinat 52: 148

 

kaksikielisyys 49: 95, 99, 108–114 ks. myös suomenruotsalaisuus

– kaksikieliset avioliitot 49: 109–113

– kotikielen valinta 49: 109–111
kalenterit, almanakat
49: 62–75

– Kansanvalistukalenteri 49: 68–69

– Maatalouskalenteri 49: 62–64, 68

– Matkailukalenteri 49: 62

– Pellervon kalenteri 49: 62, 64

– Työväen kalenteri, Työväen taskukalenteri 49: 64–65

Kalevala 31: 169, 173; 37: 124–128, 133–136, 145; 38: 161–163, 172, 210–211, 213; 39: 247–249
– Italia
36: 89, 91, 95–96, 99
– laulajat
37: 126, 133–136, 145

kalevanpojat ks. jättiläiset

kalmistot 52: 158–160

kansalaisopistot 49: 112–113
kansallinen identiteetti
41: 311–314; 49: 118–119
kansalliseepokset ks. myös eepokset; Kalevala
– suomalais-ugrilaiset kansat
38: 210–213
kansalliset vähemmistöt
– kveenit
38: 230–237
– Norja
38: 230–237
– saamelaiset
40: 119–138

kansallishevonen 49: 118, 137

kansallispuvut 40: 119–120
kansallisromantiikka
49: 127

kansallisuusaate ja kieli 40: 47–59, 65
kansanelämä
39: 143–151
– Kymenlaakso
39: 144–151
– Viro
39: 145–149, 151
kansanetymologiat
52: 156

kansankertomukset, tarinat 31: 233–234; 52: 148, 155, 159–160 ks. myös kertomukset; kertomusperinne

– ks. jättiläistarinat; kivenheittotarinat; kivitystarinat

– paikallistarinat 52: 159–160

– saamelaiset 40: 95–117

kansanomainen kirjoittaminen 49: 64–65, 67

– käsinkirjoitetut lehdet 49: 64

– muistokirjat 49: 64

– ruokaohjeet 49: 64

– runovihot 49: 64

– tilikirjat 49: 64

kansanomainen lääkintä 48: 113–114

– ennaltaehkäisy 48: 114

– parantaminen 48: 114
kansanperinne
31: 233–234; 48: 85–92, 98
– kartastot
37: 243–245
– keruu
36: 91–92; 40: 95–117
kansanpuvut
– lapinpuku
40: 119–138

– lääkintä 48: 113–114
– saamelaiset
40: 119–138

– suullinen perinne 48: 114
kansanrunous
37: 117–145; 39: 247–249
– epiikka
36: 153–154, 156
– kalevalamittainen runous
40: 166–167
– muuntelu
37: 117–145
– suomalais-ugrilaiset kansat
36: 153–158
– teemat
36: 153–158; 37: 137
kansansadut
31: 141–166
– ihmesadut
31: 141–166
– pilasadut
31: 157
– sukupuolikäsitykset
31: 158–160, 166

Kansan Sivistystyön Liitto 50: 131

kansantalous 50: 128
kansantarinat ks. kansankertomukset

kansanuskomus 48: 85–92, 98

kantakirjaus, kantakirjahevonen 49: 121–122, 125–126

kapitalismi 50: 138

karelianismi 49: 127

karjalaiset, karjalaisuus 51: 125 ks. myös siirtokarjalaiset, siirtokarjalaisuus

– karjalainen identiteetti 48: 126
karjasuojat
39: 122, 124–125, 142
– maapermantonavetat
39: 125
– puupermantonavetat
39: 122, 124–125, 142
kaskut
34: 198–200

katolinen kirkko, perinne 50: 171–172

katovuodet 49: 124, 127

kaupankäynti ks. kulkukauppa; tukkukauppa
kaupunkikansatiede
37: 245–248

kaupunki, kaupunkilaisuus

– asuminen 51: 115, 117–119, 127, 130

– diskurssi 51: 122

– elämäntapa 49: 130; 51: 122, 129
– lähiöityminen
51: 118

– suunnittelu 51: 118, 121

kenttä 50: 159–160

– etnologinen kenttä 50: 160

– määritteleminen 50: 159–160

kenttätyö 49: 80; 50: 144–145, 151, 159–161, 163–176 ks. myös haastattelu

– kenttämuistiinpanot 50: 160–161, 164–165, 169–171, 175–176

– kenttätyökohde 50: 160–161, 166

– päiväkirja 50: 165, 175

– tutkimustapa, prosessi 50: 160

kerronta 38: 109, 111–112, 117–124
kertomukset
38: 109–124 ks. myös kansankertomukset

– kertojan näkökulma 49: 73

kertomusperinne

– sananparret 40:166–167; 48: 87; 50: 126

– uskomustarinat 48: 85, 88–91, 94, 96, 98

keskiaika 48: 113

– hansakauppa 48: 113

– Turku 48: 113

keskustelu

– keskustelutapahtuma 51: 99

– keskustelutyyppi 51: 99

kestikievarilaitos 49: 121

– hevoskyyti, kyytilaitos 49: 121, 125, 133
kielelliset väestöryhmät
37: 245–248; 38: 230–237

kielikysymykset 49: 96 – 98, 108–109, 114

– identiteetti 49: 109, 111–113

– kieliriidat 49: 98

– kieliryhmät 49: 103

– kotikielen valinta 49: 109–111

kielisuhteet 49: 97, 103–105, 108

kieliraja 49: 97

Kilon Osuus-Auto 50: 137
kirjeet
50: 110

kivenheittotarinat 52: 148

kivitystarinat 52: 148

kohteliaisuus 32: 77–92

Kone Oy 49: 99, 103

koneellistuminen 49: 122

– maatalous 50: 128

kosintatavat ks. häätavat

kotielämä 50: 127

kotiseutututkimus 48: 123

kotitalousvähennys 50: 140

kruununori ks. ruununori

kulkukauppa 48: 114, 119–121

– kauppiaat 48: 121, 124
kulttuuriaineiston digitointi
43: 179–186
kulttuuriekologia
– Vakka-Suomi
37: 95–116
– Varsinais-Suomi
38: 242–246

kulttuurifuusio 49: 109

kulttuuri-ilmiö 48: 112
kulttuurikosketukset, kulttuurikontaktit
36: 101–114; 49: 109
– Suomi / Viro
39: 143–151
kulttuurimaisema
37: 95–98, 107
kulttuurinen tekstintutkimus
41: 312
kulttuurintutkimus
49: 79
– metodologia
37: 147–165

kulttuuripiirre ks. myös diffuusiotutkimus

– lainautuminen 50: 125

kulttuurivaikutteet, -virtaukset 48: 113, 120

kulttuuriympäristö 51: 111–112, 130–131

– inventointi 51: 112

kummit, kummius

– kummilahja 48: 102–104
kuvalore
39: 119–142
kveenit
38: 230–237
kylätutkimus
32: 156–157; 37: 95–116
Kymenlaakso
39: 144–151

kysely, kyselytutkimus 50: 126

– kysymyslomake 50: 126

– postikysely 50: 126

– teemakysely 51: 113

– vastaamisprosentti 50: 126
Kyöpelinvuoret
35: 73–82; 39: 121, 142
käsityöharrastus
48: 125–127

käsityöläisyys, käsityöläiset 48: 119

käsityöperinne 48: 112–127

– kotikäsityö, kotiteollisuus 48: 114, 118, 120–127 ks. myös omavaraistalous

– käsityötaito 48: 116, 125–126

– naisten käsityöt 48: 114

– pirtanauhan kudonta 48: 112–127

– ripsinauhan kudonta 48: 122–124

– talonpoikainen käsityökulttuuri 48: 112–127

– värjäys 48: 121


lahjat

– kummilahja 48: 102–104
– vaihdantaperinne
39: 143–151

lama 49: 129, 131, 137; 50: 125–127, 133, 135, 138–140 ks. myös pula-aika

lapinraunio 52: 152, 153

lappalaiset ks. saamelaiset

Lapuanliike 49: 72

laskusuhdanne 50: 128
lapsuus
39: 245–247
laskiaisjuhlat
50: 163–164

laukkuryssä ks. kulkukauppa

lemmikkieläimet
– kissat
39: 127–130, 142

– ks. hevosharrastus

Lex Kallio 51: 117

lisäansiot 48: 114, 118

Lotta Svärd 49: 72

Lucian päivä 49: 113
luudat
39: 120, 122, 125–126, 142

luulöydöt 52: 156, 158
lähiöt

– lähiöityminen 51: 118

 

maahanmuuttajat 50: 136
maailmankuva
34: 198–200

maankäyttö 51: 110, 131

– asuttamisen ja maankäytön historia 51: 110, 131

– asuttamislaki, Lex Kallio 51: 117

– kaupungin asuttaminen 51: 118

– maanhankintalaki 51: 111–114, 117–118, 121–122, 124–125, 127, 129–131

– maanhankintaoikeus 51: 111, 122–123, 127, 131

– maaseudun asuttaminen 51: 112, 117–118, 127, 129–130

Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteri 52: 150

maaseutuväestö 51: 110, 117, 119, 122

maatalous

– leipäviljavaltainen 49: 124

– lypsykarjavaltainen 49: 124

– oppilaitokset 49: 135

– seurat 49: 134

maatalousyhteiskunta ks. talonpoikaisyhteiskunta

mainonta 49: 99

maisemateksti, maisemadiskurssi 51: 112, 115, 13–131

maisematutkimus 51: 112, 130–131

matkakirjallisuus 50: 111–112 ks. myös päiväkirjat > matkapäiväkirjat

matkamuistot

– matkamuistoteollisuus 48: 126–127

me-henki 49: 106–107
metafolklore
40: 95, 101, 105, 114
metaforat
39: 243
metallien valmistus
34: 103–122
metsätyö
– jätkäperinne
40: 213–215
– metsätyöntekijät
40: 213–215

moniäänisyys 49: 88
mordvalaiset
33: 146–149

morsian ks. häätavat

muinaisjäännökset

– hiidenkiukaat 52: 149, 153

– kalmistot 52: 158–159

– kiviröykkiöt 52: 153, 159

– lapinrauniot 52: 152–153

muistelmat 49: 62, 64–65, 71; 50: 110

muisti, muistaminen 49: 75; 51: 125

– historian muistaminen 49: 63

– jakautunut muisti 51: 125

– kollektiivinen muisti 51: 125

– muistaminen – unohtaminen 49: 75

muistikirjat 50: 112
muistitieto
48: 101–111; 49: 79–92; 119; 50: 144

– lapsuus 39: 245–247

– keruu 48: 101
– leikit
39: 245–247

– työnteko 39: 245–247

muistitietotutkimus 50: 144, 147, 152; 51: 99–107

– muistitietoaineisto 49: 119

– muistitietohaastattelu 50: 144–155; 51: 99–107

muistitietotutkimus, muistitietotutkija 49: 79, 81–83, 88–92

– prosessi 49: 82

muoti 49: 107

muuttaminen 36: 101–108, 110, 114
muuttoliike
49: 108

 

naishistoria 49: 79

naisten elämä 50: 159, 161–162, 164, 167, 170
naistutkimus
31: 230–231; 49: 79, 90; 50: 110

– naistutkija, feministitutkija 49: 80–81, 84, 89

nettipäiväkirjat, blogit 49: 66; 50:118

noidat 35: 73–82; 39: 120–122, 125–127, 130, 137–140, 142
– Kyöpelinvuoret
35: 73–82

noituus 48: 87, 89–92, 96–97 ks. myös šamanismi

noususuhdanne ks. taloudellinen kasvu

näyttelyt

– asuntonäyttelyt 51: 117, 119

– hevosnäyttelyt 49: 124, 127, 134–135

– maatalousnäyttelyt 49: 124, 127, 134–135

 

omaelämäkerrat, omaelämäkerralliset tekstit 49: 62, 64–65, 71; 50: 116–117, 120–121 ks. myös muistelmat

omaelämäkerralliset tekstit 50: 110–122

omakotitalo 51: 110, 119–120

– asevelitalot 51: 111, 120, 129

– pientalo 51: 110, 115–117, 122, 129–130

– pientaloasutus, -rakentaminen 51: 118–119, 122

– pientalokulttuuri 51: 121, 125, 127–131

– puutalo 51: 122–123, 131

– rintamamiestalo 51: 110–131

– ruotsalaistalot, Ruotsin lahjatalot 51: 111, 120, 122, 124

– talotyyppi 51: 110–113, 120

– tyyppitalo 51: 110–112, 115–117, 119–123, 130

omavaraistalous 48: 114

osuuskunnat, osuustoimiliike, osuusliike 48: 101–111; 50: 125–141
– tuotanto-osuuskunnat
50: 130

– tuottajaosuuskunnat 50: 29

– työosuuskunta 50: 125–141

– uusosuustoiminta 50: 129–131, 133, 139

Osuusjakelu 50: 132

osuustoimintainstituutti 50: 130

osuustoimintalaki 50: 128


paholainen, piru
52: 155, 159

paikallishistoria

– paikallishistoriallinen tietäjyys 49: 74

paikannimet 52: 148, 150–160

paikantaminen, paikantuminen 51: 101

– reflektoiva 51: 101, ks. myös reflektio

pakolaiset 36: 101–107, 109, 114; 50: 136

palkkatyö 50: 127
paluumuutto
36: 102

pankkikriisi 50: 128

Pellervo-Seura 48: 101; 50: 139

– Pellervon kalenteri 49: 62, 64

pelottelu

– lapsen pelottelu 52: 155
perinnefenomenologia
36: 153–154
perinnelajianalyysi
34: 199–200 ks. myös perinteenlajit
perinnetieteet
– metodologia
32: 93–121; 37: 147–165
perinnetietoisuus
32: 105–107, 120
perinteen sopeutuminen
31: 148
perinteenlajit
34: 199–200; 38: 65–75
– kotoperäiset luokitukset
40: 95–117
– saamelaiset
40: 95–117

pirtanauha 48: 112–127

– kudonta 48: 113–127

– kutojat 48: 114–120, 122–124, 126

– käyttö 48: 113

– nauhapirta 48: 116, 124

– ripsinauha 48: 122–124

– tekniikka, mallit 48: 113, 118, 120, 122, 124

– valmistustaito 48: 113–114

piru ks. paholainen

pirunpelto 52: 155
postikortit
39: 119–142
– pääsiäiskortit
39: 119–142
pronssikausi
34: 103–122
puheen etnografia
40: 97, 117
pukeutuminen
35: 101–119
– kuolansaamelaiset
40: 127–128
– saamelaiset
40: 119–138
– viestit
40: 122–133, 138
pula-aika, pulakausi
49: 129, 131, 137; 50: 128 ks. myös katovuodet; lama

punaiset, punakaarti 49: 67–68, 70–75

puutalo ks. omakotitalo

Puutalo Osakeyhtiö 51: 119, 122

pyhä 39: 241–245
päiväkirjat
49: 62, 64–67, 75; 50: 110–122

– ajanviete 50: 115

– aloituskonventiot 50: 114

– blogi 50: 118

– hengelliset päiväkirjat 50: 112

– intiimiys 50: 110, 112–113

– julkaiseminen 50: 110, 112,117–118

– julkiset päiväkirjat 50: 111, 117, 120

– kirjoittamisen historia 50: 111

– kirjoittamisen syyt 50: 111, 114–117, 120

– matkapäiväkirjat 50: 111–112, 119

– miesten päiväkirjat 50: 110

– naisten päiväkirjat 49: 66; 50: 110

– nettipäiväkirjat, blogit 49: 66; 50: 118

– puhuttelut 50: 113–114

– salaaminen 50: 113, 117

– dokumentointi 50: 115–116

– tekstinä, tekstilajina 50: 110–113

– terapeuttisuus 50: 114, 116–117

– tutkimus 50: 110

– tutkimusaineistona 50: 110–111, 119–122

– tyynykirja 50: 111

pääsiäinen 39: 119–122, 125, 130–140, 142
– pääsiäisjänis
39: 132, 135–136, 140, 142
– pääsiäiskortit
39: 119–142
– pääsiäismunat
39: 132–136, 140, 142

ratsu 49: 122–123, 137

ratsutilat, rusthollit 49: 120

raudanvalmistus 34: 103–122
– palkeet
34: 113–115, 118, 121–122
rautakausi
34: 103–122

raviurheilu ks. hevosurheilu

– huippu-urheilu 49: 131–133

– ohjastaminen 49: 133, 136

– perinne 49: 118–119, 126

– ravihevonen, ravuri 49: 122–123, 126, 128

– ravit, ravikilpailut 49: 127–137

– toto, totalisaattoripeli 49: 128–129, 131–132

reflektio

– epistemologinen 51: 101

– itsereflektio 51: 101–102

– metodologinen 51: 101
riitit

– elämänkausiriitit 48: 113

– puhdistus- ja torjuntariitit 48: 113

rintamamies, rintamasotilas 51: 110–111, 114–115, 117–119, 122–125, 127, 131

– asuttaminen 51: 110–111, 114–115, 117–119, 122–125, 127, 131

rintamamiestalo 51: 110–131
rituaalit
– lahjat
39: 143–151

romanit 48: 120; 49: 126

– romaninaiset 48: 120
runonlaulajat
37: 117–145

ruotsalaistalot, Ruotsin lahjatalot 51: 111, 120, 122, 124

– elementtitalot 51: 111
ruotsalaistuminen, ruotsinkielistyminen
49: 97 ks. myös kaksikielisyys

ruotsin opiskelu 49: 112

– pakkoruotsi 49: 114

ruununori 49: 124–125

– järjestelmä 49: 124–125

 

saamelaiset 52: 153, 159

sadut 38: 65–66, 68–75 ks. myös perinteenlajit
– luokkasuhteiden kuvaus
31: 154–158, 165–166
– sukupuolikäsitykset
31: 158–160, 166
šamanismi
48: 97 ks. myös noituus

Sammatti 49: 62–63

Sanakirjasäätiö 49: 67

sananlaskut ks. sananparret

sananparret 40: 166–167;48: 87; 50: 126
Satakunta
38: 238, 240
satuperinne
– suomalainen
31: 146–148
semiotiikka
– C. S. Peirce
35: 107–109, 116–117, 119
seprakauppa
39: 145, 149, 151

setukaiset 48: 116

seurustelutavat

– iltamat 49: 129, 135

– seurustelu- ja treffipaikat 49: 106

– tanssit 49: 106

siirtokarjalaiset, siirtokarjalaisuus 51: 111, 113–115, 117–119, 121–129, 131

– asuttaminen 51: 111, 113–115, 117–119, 121–129, 131

– karjalaiskylä 51: 129

– karjalaseurat 51: 126

– sopeutuminen 51: 125–126
siirtolaisuus
36: 101–114, 145–148 ks. myös siirtokarjalaiset
– Ruija
38: 230–237

sisällissota 49: 63–64, 68, 72–73, 75

– vapaussota 49: 72

sivuelinkeinot

– hevostalous 49: 126

sosiaaliset suhteet, verkostot 49: 64; 50: 125–126

stállu40: 100, 105

status 48: 113
stereotyyppiset ihmiskuvat
35: 102–106, 110–114, 116, 119; 37: 247
– eri ikäryhmissä
35: 114–116, 119
– etniset stereotypiat
36: 108; 38: 235
– poliittinen kanta
35: 104–105, 110, 113–114
– tavallinen suomalainen
35: 103–106, 119

stranger value 51: 105

suojeluskunta ks. valkoiset, valkokaarti

suolöydöt 49: 120
suomalais-karjalainen kulttuurialue
37: 243–245
suomalais-ugrilaiset kansat
33: 146–149; 40: 168–170
– arkeologia
35: 165, 168
– eepokset
38: 210–213
– fennougristikongressit 31: 13;
33: 138–144, 145; 37: 181–187
– kansanrunous
36: 153–158
– suomalais-ugrilainen identiteetti
36: 153
– venäläistyminen
33: 145; 37: 181

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 50: 110

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto 48: 86, 88–90; 49: 67

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto, perhearkisto 49: 62

– kalenterit, almanakat 49: 62–75

– kirjeet 49: 62, 64–65

– kutsut 49: 62–63

– lehtileikkeet 49: 62

– päiväkirjat 49: 62, 64–67, 75

– muistikirjat 49: 62, 65–67, 75

suomalaisuusaate 49: 127

suomenruotsalaisuus 49: 109, 111–112 ks. myös kaksikielisyys

– identiteetti 49: 109, 112–113

suomenhevonen 49: 118–126, 133, 137 ks. myös hevoskasvatus, -jalostus

– arvostus 49: 118–119

– kansallishevonen 49: 118, 137

– kantakirjaus, kantakirjahevonen 49: 121–122, 125–126

– rooli sodassa 49: 122, 129, 137

– yhteiskunnallinen asema, merkitys 49: 118–119

Suomen Hippos ry 49: 126, 131

Suomen Ravirengas 49: 128, 130–131, 136

Suomi–Neuvostoliitto-seura 49: 72

supranormaali ilmiö ks. yliluonnollinen ilmiö

supranormaalit olennot ks. yliluonnolliset olennot

suullinen perinne

– kansanlaulut 48: 114

– rukous 48: 116

– runot 48: 114

– sananlaskut 48: 114

– tarinankerronta 48: 118

 

talkoot, talkootyö, -toiminta 49: 132; 50: 128

talonpoikaiskulttuuri

– käsityökulttuuri 48: 112–127

– yhteiskunta 48: 125; 49: 119

– yhteisö 48: 113–114; 49: 68

taloudellinen kasvu 50: 127

talvisota 50: 128

tanssit 49: 106
tapakulttuuri
48: 113
– Kymenlaakso
39: 143–151

tarinat

– tarinankerronta 49: 73

– tarinatyyppi 48: 88–90

taudinnimitykset 52: 155

tekijänoikeudet 49: 66, ks. myös eettisyys

teollisuus 49: 96, 98–114

– matkamuistoteollisuus 48: 126–127

– taideteollisuus 48: 126–127

– tekstiiliteollisuus 48: 122, 124–125; 49: 99–114

– teollinen kudonta 48: 124–125

– teollistuminen 49: 98–99, 102–103

tiedeyhteisö 49: 79

Tiroli, tirolilaiset 50: 159, 161, 169, 171–172

toimeentulotuki 50: 127

toiseus 31: 155; 34: 123, 132; 37: 154–158

torpparilaki 51: 117

toto, totalisaattoripeli 49: 128–129, 131–132

– ennakkopelit, etäpelit 49: 131–132, 137

tukkukauppa 48: 114

tunnetekijä 50: 144, 146

tuonpuoleinen 52: 155, 160

tutkimusprosessi 50: 144, 154

– tunteet 50: 144–155

Turku 48: 113
Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkisto
49: 119

tutkijat 32: 155–158
– feministitutkija
50: 144, 153

– kansanrunouden tutkija 40: 165–167

– saamelaisen kulttuurin tutkija 34: 151–156; 40: 102–103
tutkimusmenetelmät
32: 157; 34: 123–137; 37: 147–165
– dialoginen kenttämetodi
34: 123–137

tutkimusprosessi 50: 144, 154

– tunteet 50: 144–155

tyyppitalo 51: 110–112, 115–117, 119–123, 130

– kulttuuri 51: 110–111, 115, 131
työ

– työn haku, työllistyminen 50: 125, 128, 130–141

– työn merkitys, arvostus 50: 125–126, 133, 138

– työyhteisö 50: 125, 137–138

työhevonen 49: 118–119, 121–123, 128, 130, 132, 137

työllisyyslaki 50: 135

työläisyys, työläiset 50: 130

työmarkkinat 50: 135

työosuuskunta ks. osuuskunta

työpankkitoiminta 50: 131

työttömien yhdistykset 50: 131–133, 137

työttömyys, työttömät 50: 125, 127–140

työttömyyskorvaus, -turva, -päiväraha 50: 127, 131–132, 134, 137, 140

työvoimatoimistot 50: 127, 133, 135

työväenluokka, -luokkaisuus 48: 101, 105–106; 49: 95, 97

– työväen aate, työläisliike 48: 102–103, 108 ks. myös elantolaisuus

työväenyhdistykset 50: 125

työväestö, työläiset 49: 95–96, 106, 109

täydennyskoulutuskeskus 50: 133


udmurtit
35: 153–158
ulkoasut
35: 101–119
– viestit ja tulkinta
35: 101–119

ulkopuolisuus 49: 104–105, 108, 113

unohtaminen 49: 75 ks. myös muistaminen

– kollektiivinen unohtaminen 51: 126

uskomusolennot ks. yliluonnolliset olennot

uskomusperinne 48: 86–92, 96, 98

– uskomukset 48: 113
– uskomusolennot
48: 85

uskomustarinat 48: 85, 88–91, 94, 96, 98

– ihmissusikertomukset 48: 86, 93, 96

– tyyppi 48: 90

uskonnolliset käsitykset 39: 241–245
uskontofenomenologia
39: 242, 244
uskontosemantiikka
39: 241–245
Uudenmaan Työosuuskunta Aktio
50: 132–133


vaatetus ks. pukeutuminen

vainajanpalvonta 52: 155, 160

valjaat

– luokkivaljaat 49: 121

– silavaljaat 49: 121

valkoiset, valkokaarti 49: 69–72, 74–75

valta, vallankäyttö 51: 99, 114

– valta tutkimuksessa 49: 79–92; 51: 99

vapaa-ajan toiminta 49: 106–107, 113
Varsinais-Suomi
38: 242–246
vatjalaiset
34: 164–170

vedonlyönti 49: 129–132

– toto, totalisaattoripeli 49: 128–129, 131–132

velkaantuminen 50: 127

vetohärkä 49: 133–134

– Lounais-Suomen vetohärkäalue 49: 133–134
viinalla ajaminen39: 144–151
vironsusi ks. ihmissusi

vitsit 34: 200

vuorovaikutus 51: 99, 103–104, 107

värjäys 48: 121

yhdistystoiminta

– työväenyhdistykset 50: 125

– työttömien yhdistykset 50: 131–133, 137

yhteenkuuluvuus, me-henki 49: 106–107

yhteiskunta 50: 127

– agraarinen ks. talonpoikaiskulttuuri

– hyvinvointiyhteiskunta 50: 130

– murros 50: 126, 138, 141

– muutokset 49: 119

– luokat 31: 141–166; 32: 103–104; 51: 110, 117–118, 122
yhteisö
50: 126

-työyhteisö 50: 125, 137–138

yhteisöllisyys 50: 120, 125

yhteisötutkimus 32: 156–157

yliluonnollinen ilmiö 48: 85, 96, 98

– yliluonnollinen olento 48: 98

yliluonnolliset olennot 52: 148, 155, 159

– aaveet 52: 155

– hiisi 52: 159

– jättiläiset 52: 148–159

– paholainen, piru 52: 155

– peikot 52: 155

yrittäminen, yrittäjyys 50: 130–131, 134, 136

 

 

 

 

 

 

 

Folkloristinen ja uskontotieteellinen hakemisto

 

aarretarina 9: 146
aasat
5: 151, 156
affektio
12: 91, 100, 118
Aiora-juhla
3: 102–103
aitiologinen faabeli
6: 158–159
aitiologinen tarina
9: 133
ajanvietekertomus
9: 143
ajanvietetarina
9: 143
Ajattara, -o
8: 107
akkulturaatiotutkimus
42: 280
alakulttuuri
21: 79–81, 91–92, 96
alkumeri
3: 118–120
alueellinen identiteetti
43: 138–139
ammattiosasto Metalli 49
41: 200–220
anekdootti
9: 134
ange-patjai (mo)
3: 117
antilas
6: 134–137; 11: 119
antomerkitys
26: 107–110, 115
antropologia
– kulttuuri-
9: 134–135
– sosiaali-
3: 137, 144–145; 9: 134–135
arkistotutkimus
24: 210
arkkivirsi
9: 146
Artemis-kultti
3: 102–103
arvoituksen rakenne
29: 65–66, 72–84
– folkloristinen
29: 65–66, 84
arvoitukset
29: 65–84
arvoitus
9: 137–138
arvoituslaulu
9: 146
arvojärjestelmä
14: 99
arvot
12: 90
astraalitaso
47: 192
auringonviha(t)
2: 79, 84

Balder 5: 148–165
balladi
9: 126, 146
– karjalais-inkeriläinen
7: 104–108
– venäläinen
7: 104–108, 109
Benni, -o
1: 68 Vrt. piispa Henrikin surmavirsi
booklore
9: 129
brunnsgubbe
9: 132
burjaatit
– maansukellus
3: 114
Burkhan (burj)
3: 114
bylina
10: 101–119
bytovyje pritšitanija
20: 76, 102

case study (tapaustutkimus) 12: 99, 104
conte populaire
9: 136

Dalalagh 1: 72
diffusionismi
3: 143–144
dseesma
10: 135–139, 147
Dunai ks. bylina

eeppinen kansanrunous 45: 68
eettinen deprivaatio
21: 89–91
ekologia
15: 95–99, 102–104
ekologinen antropologia
24: 210
ekologinen tausta, saarnaajan
14: 151
ekologinen ympäristö, perinteen
12: 89; 14: 99
ekotyyppi
21: 70–76
eksegetiikka
9: 133–134
eleet
25: 63–82
Elias Lönnrot -seura
43: 142
eläinlajin herra
11: 101–102, 106
elämyskertomus
42: 171–176
Emon neuvot pojalle ks. Kirkolta kosija
ennustaminen, naimaonnen
6: 100, 104, 112
Eora-juhla
3: 102–103
epiteetti
14: 183, 190; 19: 113
eteläpohjalaisuus
45: 97–114
– Pukkilan Jaska
45: 97–114
etiofraasi
9: 126
etniset uskonnot
30: 162–172
etnisyys
30: 162–172, 42: 280–281
etnohistoriallinen muistelma
28: 85–86, 90, 100, 102, 108, 111
etnokritiikki
46: 216
etnopolitiikka
42: 278–282
etnosentrisyys
25: 89–92
evolutionismi
3: 143–144

faabeli 5: 184–206; 8: 184–191; 9: 134; 10: 119 Ks. aitiologinen, huvi-, moraalifaabeli
fabulaatti
9: 143
falloskultti
14: 105–134, 144–145; 15: 70–71
folklore
12: 78–81, 86–87, 116; 13: 94–97, 102–103
folk-yhteisö
13: 84, 85
Freyr-jumala
11: 96–97
fikti
9: 129–130, 132, 143
folketro ks. folketroelement, folketroforestilling, folketrofortelling, folketrosagn, folketroupplevelse, folketroutsagn folketroelement
9: 143–144
folketroforestilling
9: 143–144
folketrofortelling
9: 143–144
folketrosagn
9: 143–144
folketroupplevelse
9: 143–144
folketroutsagn
9: 143–144
folklore
9: 129, 134–135; 21: 57–76, 25: 89–92, 94, 99
– etninen
25: 89–92, 94, 99
folkloristiikka
44: 197
folkloristinen
45: 98
folkloristinen merkitys
26: 99–130
folkloristinen paradigma
30: 99–103, 123
folktale
9: 135–136
formulat
26: 224–225, 29: 65–72, 80–81, 84
fraasi ks. etio-, para-, tilanneparafraasi
Fruu Faarestiina
4: 62–64, 70
funktio
3: 137–140, 145–152, 152–159; 7: 100–104, 109; 9: 125–148; 12: 93–94; 14: 249 Vrt. myös häiriö-, ilmi-, piilofunktio funktio
– ilmifunktio
12: 94
– piilofunktio
12: 94
funktioanalyysi
7: 100–104, 109; 10: 147–153
funktionaali edellytys
12: 93
funktionaali seuraus
12: 93
funktionaali suhde
12: 93
funktionaali vaihtoehto
12: 93
funktionaalinen tilanne
13: 87
funktionalismi
3: 136–164; 9: 126
funktionalistinen paradigma
19: 96–97, 100
funktioon mukautuminen
12: 94

Ganander-Törnuddin teksti 1: 74 Vrt. piispa Henrikin surmavirsi
gast (sk)
8: 112–113
Gattung
9: 129
Gattungsanalyse
9: 128–129
geneettinen metodi
10: 104
Genesis
9: 133, 134
genre
9: 129
genre analysis
9: 128–129
genre-tutkimus
30: 113–120
Graslied
9: 126
Grímnismál
5: 156
gufihtar
42: 170–175

haaksirikot 4: 67, 70
haltijat
4: 62–64, 70
– Inkerin
11: 118–119, 122
haltijatarina
9: 146–147
hampaanviha(t)
2: 84
Haudasta nostaisin emoni
19: 117
heitteillepano, lasten
11: 183–184, 187
Helmi-röökynä
4: 68, 70
hengellinen musiikki
21: 97–128
henkilöperinne
42: 171
herätysliikkeet
21: 99–102, 128
hierós gamos
11: 109
hikâye-kertomus
26: 224–225
Hilferdingin kokoelmat
10: 110–114, 115, 116, 117, 118 Vrt. bylina
historialliset muistelmat
9: 141
historialliset tapahtuma-ajat
43: 145
historialliset tarinat
43: 144, 45: 98–99, 114
historiantutkimus
9: 132
historiatietoisuus
43: 135–136
Hongatar
9: 132
homiletiikka l. saarnaoppi
14: 147
horisonttien sulautuminen
44: 113
humaaniekologia
14: 96–98
huvifaabeli
6: 158
häiriöfunktio
3: 155–158
häärunot
7: 88, 96, 103; 10: 129–130, 149, 151
hääseremoniat
6: 134–137; 7: 97
– inkeriläiset
10: 129–130
häät
– inkeriläiset
15: 99
– vatjalaiset
15: 99
häätavat
23: 187–190
hääunet
27: 195–197

ideaalityyppi 9: 144–145
identiteetti
42: 280–281
idiosynkrasia
12: 84, 116
Ihamba-kultti
19: 104–105, 108
ihmesadut
29: 256–258
ikäryhmäinitiaatio
6: 128–129
Ilmarinen
3: 125, 126–127, 128, 130, 131
ilmifunktio
3: 158–159
initiaatio
5: 152, 155–156, 158–159, 160, 163–164; 6: 124–129 Vrt. ikä-, ryhmä-, kutsumus-, seurainitiaatio initiaatiomenot 18: 114, 118, 122
– ikäryhmäinitiaatio
18: 114
– kutsumusinitiaatio
18: 114
– seurainitiaatio
18: 114
inkeriläiset
– tuluskivet, sukeltaminen
3: 126
– intensifikaatioriitit
6: 120
International Association for the History of Religions -seura
44: 198
International Society for Folk Narrative Research -seura
44: 198
intiaanit
– maansukellus
3: 113
intressidominassi
11: 184
irtaumariitit
6: 116–140
Ison neuvot pojalle ks. Kirkolta kosija
Iso tammi
3: 126
Istori
9: 132
itketysvirret, morsiamen
7: 96, 103–104
itkukieli
14: 177–179, 188–189; 20: 100–101; 25: 179–180
itkuvirren henkilönnimitykset, inkeriläisen
14: 177–190; 15: 112–117
– akteeminen
14: 182–184, 185, 186–188, 190; 19: 113
– attribuuttinimitys
14: 182, 183–184, 190
– aviomiehen
15: 116
– faktinen
14: 182, 183, 184, 185, 190
– isän
15: 114–115
– itkijäegon
15: 116–117
– lapsen
19: 113, 114
– metaforinen
14: 182, 183, 184, 185, 190; 19: 113
– nimitystypologia
14: 185–186, 190
– nimitysydin
14: 182–185, 190
– parataktinen
14: 182, 185, 190
– sisaren
15: 115–116
– veljen
15: 115–116
– ydinnimitys
14: 182–185, 190
– äidin
15: 112–114, 115; 19: 113, 114
itkuvirren tuottamistekniikka
19: 116
itkuvirret
22: 141–148, 213–214, 23: 103–113, 25: 178–183
– inkeriläiset
25: 178–183
– kuolinitkut
22: 141–148
itkuvirsi
9: 146; 14: 177–180; 20: 78–80
– hääitku
15: 98; 19: 120, 124
– inkeriläinen
14: 179–181; 19: 109–127; 20: 75–76, 82–103
– itämerensuomalainen
20: 77, 203
– karjalainen
19: 110–111, 12; 20: 80–82
– kuolinitku
15: 98; 19: 110–111; 20: 76–77, 86
– rekryytti-itku
20: 75–76, 102
– riitti-itku
20: 77, 78–80, 102
– tilapääitku
15: 98; 19: 112, 118–120, 125, 127; 20: 76, 78, 80–103
– työitku
20: 81
– venäläinen
19: 112, 120–121; 20: 77, 80, 82
itkuvirsialuejako
– Inkerin
15: 93–120
– itämerensuomalainen
15: 93
itkuvirsiperinne
25: 179–180
itkuvirsitutkimus
23: 104–105, 113
Ivan Godinovitš ks. bylina

jauhinrunot 10: 150
Johannes-Seura ry.
46: 130–132

Jos mun tuttuni tulisi 16: 91; 19: 118
jumi
14: 115–118, 145
jumê (tš)
3: 117
Junkkari
11: 93–95, 103–105, 106
juonityypit
22: 127–136, 138
jättiläiset
4: 67–68, 70
jäänneteoria
3: 143–144, 162

Kaalimaa 1: 68–74 Vrt. piispa Henrikin surmavirsi
kalenteri
18: 115
Kalevala
20: 196–200; 22: 7–19, 26: 7–30
– Alankomaat
26: 7–30
– hollanninnokset
26: 7–30
– saksannos
11: 179–182
kalevalaiset runot
45: 67–78
kalmanviha(t)
2: 79, 80, 91–92
kansaneepos
26: 7–30
kansanlaulun esittäjä
16: 40
kansanlääkintä l. etnomedisiina
14: 249; 19: 90–108
kansanomainen historia
43: 135–136
kansanomaisuus
45: 80
kansanparantaja
19: 92–93, 95–100, 102–108
– mganga
19: 103, 108
– mori
19: 105–106, 108
kansanparantajat
6: 213–215
kansanperinne
21: 57–76, 22: 13–15, 30: 162–172
– kroaatit
30: 162–172
kansanperinteen sanakirja
22: 205–207
kansanrunouden kieli
27: 166–167
– Viro
27: 166–167
kansanrunouden tutkimus
22: 13–15
kansanrunous
23: 103–104, 113, 45: 68
– kalevalamittainen
23: 103–104, 113
kansansadut
24: 216–217, 29: 256–258
– unkarilaiset
24: 216–217
kansantarinat, Hailuodon
4: 62–71
kansanusko
42: 167–168, 44: 110–127, 45: 79–81, 96
Kanteletar
10: 121, 122, 124
karelianismi
46: 125–130, 133–140
Karjala
46: 125–140
karjalaiset
– maansukellus
3: 112–113
karhukultti
22: 202–204
– obinugrilaisten
22: 202–204
Karhun synty
3: 121, 123, 124 Ks. myös loitsu
kasku
9: 125
kaskut
45: 98
Kasus
9: 137–138
kaukaasialaiset
– maansukellus
3: 126
Kaukamoinen
5: 155
Kaukomieli
5: 155
kehityskaari
43: 166–178
kengänviha(t)
2: 79, 84, 90
kenttätutkimus
12: 73; 24: 210
kenttätyöopas
24: 213–215
keremet (tš)
3: 117
kerronnan variaatio
28: 107–111
kerrontatraditio
42: 174
kertauslaulut
7: 79, 92–93, 98, 101–103, 109–110; 9: 146 Vrt. omaistenvertailukertauslaulut
kerto
19: 115–116
kertomuksen segmentit
28: 84–112
– kertomuksen aloitus
28: 90–95, 111
– topiikkijakso
28: 84, 87–90, 92–93, 95, 98–100, 106–109, 111
kertomuksen toistaminen
28: 83–112
kertomus
42: 174, 43: 139–140, 146, 46: 217, 47: 179, 186–193, 195
– gufihtar-
42: 173
– henkilökohtainen
47: 181–182
– poikkeus-
47: 188
– rakennepiirteiden analyysi
47: 179, 183–184, 193
– ufokontakti-
47: 179–195
– varoitus-
47: 188
kertomuslajien koordinaatio
30: 118–120, 123
kertomusperinne
28: 83–112, 45: 98–100, 46: 214–219
kertomussikermä
28: 83–112, 46: 214–219
keräilijä
43: 166–178
– aikuis-
43: 174–176
– lapsi-
43: 168–169, 176
– nuori
43: 169–170
keräilyesine
43: 170
keräilytoiminta
43: 173
ketjurunot
10: 151
kielen taso (texture)
12: 91
kihupyhät
10: 143–144
kinesiikka
25: 63, 66, 68–69, 82
kiriwinalaiset
9: 140–141
kirjoitukseton kulttuuri
12: 75, 82, 116
kirjoituksettomat kulttuurit
9: 134–135
kirjoituskulttuuri
12: 75, 82–83, 116
Kirkolta kosija
– Inkerin vaikutus
10: 142–143, 151–153
– lättiläiset toisinnot
10: 122
– paralleelit
10: 132–139
– redaktioanalyysi
10: 124–131
– runon levinneisyys
10: 122–124
– runon nimet
10: 121–122
– slaavilainen vaikutus
10: 139, 152–153
– struktuuri- ja funktioanalyysi
10: 147–153
– säe- ja motiivianalyysi
10: 139–147
– toisintoluettelo
10: 153–154
– virolaiset toisinnot
10: 122
kirveenviha(t)
2: 81
kivenviha(t)
2: 79, 83, 84
kognitio
12: 91, 100, 118
kohtaamislaulu
9: 126
Koit ja Hämarik -taru
4: 111–113
kokemuskerronta
41: 203, 47: 182
kokemuskertomus
41: 204–220, 47: 179–195
kollektiivisuus
45: 85–88, 93, 96
kollektiivitraditio
12: 84, 94; 13: 96, 102; 14: 97, 41: 203
kommunikaatioteoria
12: 87–88, 117; 14: 145
kommuuniouhri
18: 109
komponenttianalyysi
14: 104
konaatio
12: 91, 101, 118
konfigurationalismi
3: 161–162
kongressit
– kansainvälinen uskontotieteellinen metodikongressi
15: 244–246
Konsa kosihin lähdet ks. Kirkolta kosija
kontaktiverkko (network)
13: 90
konteksti
12: 85–87
– tekstikonteksti
15: 85–90
kontingenssianalyysi
14: 146, 151
konventionaalinen historiantutkimus
43: 136
korkeauskonnot
12: 76
korpitarina
4: 68–69, 70 Ks. myös tarina
kosinta
10: 108–119
kotiseutu
43: 138
koulukunta, suomalainen
5: 148–149
Kristus-legendat
5: 153 Ks. legendat
kronikaatti
28: 85–87, 90–95, 100, 102, 105–108, 111
kukwanebu (melan)
9: 140–141
kulkutarina
9: 143, 146–147
kultinperustamismyytti
11: 101
kulttuuri
12: 82, 84, 98, 98; 13: 83, 42: 280–281
kulttuuriantropologia
9: 134–135; 12: 72–73, 84; 25: 63–82, 26: 213
kulttuuriekologia
14: 96–99; 24: 210–213
kulttuurin kenttätutkimus
24: 213–215
kuolinrituaalit
22: 141–148
kuolinseremoniat
6: 137–140
kutsumusinitiaatio
6: 128–129
kuulopuheet
9:141
kuusnetäliset
6: 138–139
kveenit
42: 278–282
kylmänviha(t)
2: 79, 83, 84, 89
kylätarina
4: 69–70 Ks. myös tarina
kylätutkimus
12: 108–110; 13: 84–88; 14: 103
– pohjoismainen kansatieteellinen
13: 86
kynnenviha(t)
2: 79, 84, 89, 91
käyttö (use), perinteen
12: 87, 94
Käärmeen loitsu
3: 131 Ks. myös loitsu
käärmeenviha(t)
2: 81, 87, 89

lajikohtainen kommunikaatio 21: 68–69, 76
lajiteoreettinen tutkimus
30: 99–120, 123
lakkamarkkinat
10: 144–145
Lalli
1: 64–68 Vrt. piispa Henrikin surmavirsi
lapsivainajat, kummittelevat
11: 183–188
laulaminen
21: 97–128
laulu
9: 135
lauluperinteen kirjallinen leviäminen
16: 36–37
Legba
11: 110–111, 122
legend
9: 136
legendat
5: 153; 9: 125, 134, 137–138, 146
lehtikelikko
8: 105–113
Lemminkäinen
3: 128–129; 5: 148–165
leppäkelikko
8: 106–113
libwogwo (melan)
9: 140–141
liekkiö
8: 108–113
liekkulaulu
16: 38–45, 46, 49, 51, 53
liekkulaulut
7: 101; 10: 149
liettualaiset
– tuluskivet, sukeltaminen
3: 117
ligho–laulut
3: 98
liittymäriitit
6: 116–140
liliu (melan)
9: 140–141
lintumetaforiikka
– karjalainen
19: 112
– venäläinen
19: 112
loitsu
2: 78–93; 3: 120; 9: 131, 132, 135, 143, 146 Ks. Karhun synty, Käärmeen loitsu, Pistonuolien synty, Raudan synty, Tulensynty, verensulkusanat
luonnonjohdanto, kansanlaulun
16: 43–44
Luukkaan äijä
4: 64–65, 70
lyriikka, kalevalamittainen
19: 109–127
lähde, spontaanin saarnan
15: 76–78, 90, 91
lähdeanalyysi, vertaileva
15: 73
lähdefraasi, spontaanin saarnan
15: 77–90, 91–92
– ajatussitaatti
15: 79, 82, 91
– oma sovellus
15: 79–82, 91
– suora sitaatti
15: 78–79, 82, 91
lähdekritiikki, suullisen perinteen
9: 131–132; 12: 74–77, 97
lättiläiset
– dseesma
10: 135–139, 147
– Kirkolta kosija
10: 122, 123, 135–139, 140–141, 146, 147, 151–153
Lönnrot-instituutti
43: 142
löylynviha(t)
2: 81, 84

Maailmansynty 3: 125
maallikkosaarnaaja
14: 148–149
maallikot
43: 135–136
maansukellus
3: 112–118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133 Ks. burjaatit, intiaanit, karjalaiset, maaorjarunous 23: 191–192
– inkeriläinen
23: 191–192
kaukaasialaiset, ostjakit, samojedit, tuleniskentä, vogulit
maanviha(t)
2: 81, 90
maaseudun muutos
42: 181–208
Maaseudun Sähköyhtymien Liitto
42: 195
madonviha(t)
2: 81
mahdottomuussymboli
9: 126
maisema
46: 216
makroekologinen tutkimus
14: 101–103, 104
manaus
10: 151
mansikkamarkkinat
10: 144–145
marjapyhät
10: 144–145
Marjatta-aihe
1: 182–185
Marjatta-symboli
1: 182
markkinat
10: 143–145 Vrt. lakka-, mansikkamarkkinat
Markovin kokoelmat
10: 115, 116, 117, 118 Vrt. bylina
Marttajärjestö
42: 184
Marttaliike
42: 188
mate (melan)
6: 137
memoraatit
27: 85–101
memoraatti
9: 136, 143; 11: 184, 42: 167–176, 47: 182
Memorabile
9: 137–138
mensuraali
9: 146
merkityksen teoriat
26: 99–103
merkitys (meaning), perinteen
12: 87, 94
merkitysanalyysi
26: 106–117
– formaalit
26: 106–107, 114–117, 120, 130
– transformaalit
26: 107–117, 120, 122, 127–128, 130
metafolklore
12: 94, 119
metafora
9: 143; 14: 183, 90; 19: 113
metakommunikaatio
46: 217
metodologia
21: 198–200
metsästäjänlaulu
9: 126
mikroekologinen tutkimus
14: 103, 104
miljöödominantti
21: 63–64, 75
monttööri
42: 198–201, 203
moraalifaabeli
6: 158
mordvalaiset
– tuluskivet, sukeltaminen
3: 117
morsiamen neuvokkivirret
10: 129–130
morsiamenryöstö
10: 104–119
motiivianalyysi
7: 92–98; 9: 126, 133–134; 10: 139–147
motiiviattraktio
21: 65–66
motiivit
21: 57–58, 68, 22: 141–148
– sielulintumotiivit
22: 141–148
muinaisruno
9: 146
muistaminen
46: 126
muistelupuhe
41: 204–220
muisti
46: 125
muistin paikka
43: 135–156
muistitieto
41: 199–220, 43: 135–156
muistitieto, yksilön
12: 83, 116
muistitietohistoria
46: 125–138
muistitietoprojekti
41: 200–220
muistomerkit
43: 149–152
muistot
46: 125–140
muotoanalyysi
9: 127
muotokriteeri
9: 137
musiikkiantropologia
21: 97–128
myytit
22: 125–127
myytti
5: 148–165, 197; 9: 125, 132, 134, 135, 136–138, 140–141, 142–143, 145 Vrt. pyhä myytti, synty-, tähtimyytti
myth
9: 136
mythe
9: 136
Mythe
9: 136
Märchen
9: 136
mörding (sk)
8: 112–113
mörkö
9: 132

naimakerahmot 10: 144
naimatavat
23: 187–190
naisten maa
45: 67–78
naurisjuhlat
10: 144–145
Neidhard
9: 126
neuvokkivirret
– morsiamen
10: 129–130
– sulhasen
7: 97; 10: 122, 129–130
Niebelungenlaulu
10: 115, 117
nimistöntutkimus
45: 67–78
– Pohjola
45: 67–78
– peruskartan nimistö
45: 67–78
nišk i-pas (mo)
3: 117
normi
12: 90
novelli
9: 134
Num (sa)
3: 113

Odin 5: 152, 157–160, 162, 163, 164
ohjailukieli
14: 172
oikotyyppi l. ekotyyppi
13: 95–96; 14: 100
– itkuvirsien
15: 96, 97, 120
oikotyyppiytyminen l. ekotyyppiytyminen
14: 100–102, 103–104
– itkuvirsien
15: 96–97, 98, 103, 118–119, 120
– satujen
14: 100–101
omaistenvertailukertauslaulut
7: 79, 92–93, 98, 101–103, 109–110
omfalos
3: 120
opetusrunot
10: 122, 150
opetustarina
9: 146
orenda
2: 92
orjarunous
23: 191–192
oscilla-juhla
3: 102–103
Osmo(inen)
5:160–161
ostjakit
– maansukellus
3: 113

Pahan sulhon saanut
– funktioon mukautuminen 7: 100–104, 109
– kantaredaktio
7: 99–100
– kontaminaatiot
7: 91–92
– motiivi- ja struktuurianalyysi
7: 92–98
– redaktioanalyysi
7: 81–92, 99–100
– runon alkuydin
7: 108–110
– runon levinneisyys
7: 77–81
– runon synty
7: 108–110
– slaavilainen itkevän neidon laulu
7: 104–108
– säeluettelo
7: 110–113
– toisintoluettelo
7: 114
paikallinen uskomustarina
9: 143
paikallisperinne
43: 143
paikallistarina
9: 125, 133, 146, 147
paikantaju
43: 139
paikka
46: 125–140
paikkatarina
9: 146
paikkatietoisuus
43: 138–140
pakkasenviha(t)
2: 79
Palmsköld-Sjögrenin teksti
1: 68 Vrt. piispa Henrikin surmavirsi
parafraasi
9: 126
parantamisnäytelmä
11: 111; 19: 97–99
– muinaisegyptiläinen
11: 111
parochialization (yleis- ja paikalliskulttuurin vuorovaikutus)
13: 85, 97, 101, 102
pasturelli
9: 126
Pellervo-Seura
42: 183, 188
perinne
12: 82–84, 116; 21: 57–76
– suullinen
12: 74–96, 107, 116; 13: 94–95
perinnearkisto
44: 197
perinne-ekologia
14: 95–104; 21: 70–76, 24: 210–213, 216
perinnekommunikaatio
22: 211–212
perinnelajianalyysi
42: 168
perinnelajijärjestelmä
46: 217–218
perinneterritorio
21: 62–66, 75–76
perinneympäristö
21: 59–76
perinteen sensuuri
21: 65–68, 76
perinteen sopeutuminen
21: 57–76
– funktionaalinen sopeutuminen
21: 69–70, 74–75
– miljöömorfologinen sopeutuminen
21: 59–64, 69, 74–76
– perinnemorfologinen sopeutuminen
21: 64–69, 74–76
perinteenkannattajat
22: 211–214
perinne-käsite
5: 113, 125–128
perinnelajianalyysi
9: 125–148; 12: 77; 14: 250; 30: 99–120, 123
perinnelajijärjestelmä
30: 100–120, 123
perinnelajit
9: 125–148; 30: 99–120, 123
perinnelajiteoria
30: 99–120, 123
perinnelajitutkimus
30: 99–120, 123
perinneviesti
12: 89, 94–95, 117
perinteenkannattaja
12: 101, 118
perinteenkannattajatypologia
12: 113–115
persoonallisuus
12: 103–104
persoonallisuus ja kulttuuri -koulukunta
12: 101–102, 103–104, 118; 13: 93
persoonallisuustutkimus, biografinen
12: 104
pienfolklore
29: 65–84
pienryhmäanalyysi
12: 107, 118
piilofunktio
3: 158–159
piirilaulu, inkeriläinen
16: 35–38, 53
piispa Henrikin surmavirsi
1: 61–74
pirut
4: 65–66, 69, 70
Pistonuolien synty
3: 128 Ks. myös loitsu
placebo-lääke
19: 93–94, 102
Pohjannaula ks. Pohjantähti
Pohjantähti
3: 122
pokoiniekka
6: 137–138
pokoitussa
6: 137–138; 11: 119, 120
Poppi, -o (sak)
1: 68 Vrt. piispa Henrikin surmavirsi
Porthanin teksti
1: 61–62 Vrt. piispa Henrikin surmavirsi
praasniekat
10: 143–144
priaameli
9: 146
ProKarelia
46: 130
proksemiikka
25: 63, 66–68, 82
proosakertomus
9: 136, 140 Vrt. myytti, satu, tarina
Purim-juhla
3: 102–103
puheen komponentti
15: 76
puhetilanne, uskonnollinen
15: 73–76, 83, 91
– Länsi–Suomen rukoilevaisten
15: 73–76, 83, 91
– maallikkojohtoinen
15: 74, 83, 91
– pappisjohtoinen
15: 74–75, 83, 91
puukkojunkkarius
45: 108–112, 114
puukonviha(t)
2: 81
puunviha(t)
2: 84
pyhä myytti
9: 142

rakenneanalyysi 7: 92–98; 9: 126, 127–128; 10: 147–153; 29: 256–258
Raudan synty
3: 124 Ks. myös loitsu
raudanviha(t)
2: 81, 84–85, 89–90
reaalimerkitys
26: 111–114
redaktioanalyysi
7: 81–92, 99–100; 9: 126; 10: 124–129
refrengi
9: 146
rekilaulu
15: 38, 39, 42, 43, 44, 53
repertoaari
12: 105, 45: 89
– lingvistinen
15: 77
repertoaarikynnys
12: 105
reproduktio, perinteen
12: 105
riddarvisa
1: 61
riihenhaltija
5: 245
riimillinen kansanlaulu, inkeriläinen
16: 34–35, 37, 53
riitit
9: 131, 141, 143 Ks. intensifikaatio-, irtauma-, liittymä-, siirtymä-, syntymä-, vaihderiitit
riitti
18: 106–123
– ekspressiivinen
18: 120–121
– elämänkierron
18: 121, 123
– ennalta ehkäisevä
18: 121
– instrumentaalinen
18: 120–121
– intensifikaatioriitti
18: 118
– irtaumariitti
18: 113
– jäljittelyriitti
18: 108–109
– kalendaaririitti
18: 113, 114–116, 118, 119, 120, 122–123
– kommoratiivinen
18: 121
– kriisiriitti
18: 113, 116–117, 118, 119, 120, 122–123
– liittymäriitti
18: 113
– muistoriitti
18: 108–109, 120–121
– siirtymäriitti
18: 110–111, 113–114, 118–120, 122–123
– sovitusriitti
18: 108–109
– tartuntariitti
18: 119
– vaihderiitti
18: 113
– riittien seuranto
18: 111–112
riittitekniikka, zunien
11: 109–110, 122
rikollisuus
45: 105–108
rituaali
15: 245
Roggenmuhme
9: 132
romaani
5: 197
rooli
11: 112–121, 122; 12: 90, 92
– šamaanin
11: 120, 122–123
– välittävä
11: 119–120, 122
rooli-identifikaatio
11: 107–111, 121–122
roolikasauma
11: 114, 120, 122
roolikäyttäytyminen l. roolisuoritus
11: 113, 114, 122; 12: 92
roolin aktuaalistaminen
11: 116–117, 118, 120, 121
roolin jäljittely
11: 117–118
roolin näytteleminen
11: 114, 122
roolin sisäistäminen
11: 117–118, 121
roolinotto
11: 113–114, 120, 122; 12: 92
rooliodotukset
11: 112, 120, 122; 12: 92
rooliristiriita
11: 114, 122
rooliteoria
11: 107–123; 13: 90
rukoilevaisuus
21: 99–128
rukous
9: 132, 135, 143
runomotiivit
26: 226–227
ruumiinviha(t)
2: 79, 80, 91–92 Vrt. kalmanviha(t)
ryhmä
12: 89–90, 111–112
– pienryhmä
12: 107, 108, 119
– primaariryhmä
12: 107, 108
– sekundaariryhmä
12: 107
rytmirefrengi
16: 35, 46–47
röntyskä
16: 45–52, 53–54

saantomerkitys 26: 107–109
saarna, spontaani
14: 146–172, 174–176; 15: 72–92
– alluusio
14: 155–157, 175
– aloitus
14: 157–159, 175
– esittäjät
14: 148–149, 175
– esitysyhteys
14: 149, 150, 175
– kasuaalisuus
14: 152–153, 175
– kieli
14: 160–172, 175–176; 15: 72–73
– kliimaksi
14: 160, 175
– kohdistuminen
14: 149, 175
– objektiivinen puhe
14: 152, 175
– psykologiset assosiaatiot
14: 150–151, 175
– redundanssi
14: 154–155, 175
– subjektiivinen puhe
14: 151–152, 175
– valmistauminen
14: 150, 175
sadunkertojamonografia
12: 102–103
saduntutkimus
22: 121–127, 138
sadut
22: 121–139, 26: 225
– ihmesadut
22: 121–139
– unkarilaiset
26: 225
Sage
9: 136
sagn
9: 137
sahdinviha(t)
2: 81
saitan (mo)
3: 117
šamanismi
5: 156, 160, 161, 164; 11: 158
šamanointiakti
11: 120–121
Sammon ryöstö
3: 128
samojedit
– maansukellus
3: 113
Samporunot
10: 108
sananlaskut
5: 190, 195–196
sananparret
5: 190; 9: 126, 135, 137–138, 146
sanaton viestintä
25: 63–82
– käsite
25: 63–64, 82
– sisältö ja funktio
25: 70–76, 82
– tutkimushistoria
25: 64–66, 82
– viestien väliset suhteet
25: 77–78, 82
sankariepiikka
26: 225–226
sankarirunot
10: 116
sankaritarina
9: 125
sanktio
12: 90
sanomus
9: 146
Satanail (vog)
3: 114, 115, 116
satu
9: 125, 131, 134, 136–138, 140–143, 145; 10: 101–119; 14: 246–248, 46: 217
– ihmesatu
14: 246–247
– opettava
5: 184–206
– vienalainen
14: 247–248
satuantologia
24: 216–217
satujen tulkinta
22: 121–127, 138–139
satuperinne
22: 212–214
satujen vaellus
11: 156
seita
11: 97–98, 100–103, 104, 105–106; 14: 123
semiosis
27: 91, 101
semiotiikka
26: 99–102, 130, 27: 85–101
sense of place -käsite
43: 139
seurainitiaatio
6: 128–129
seurat
14: 146; 21: 102–128
sielunvaellus
22: 145–147
signaalifraasi
9: 126
siirtokarjalaiset
46: 125–140
siirtolaistutkimus
42: 278–282
siirtymäriitit
6: 116–140
sijattomat sielut
8: 112–113
sikermä
28: 83–112
– kinkerimatkat
28: 84, 97–109, 111
– viljanmittaukset
28: 83–99, 102, 108–109, 111
sipulisunnuntait
10: 144–145
sisällön taso (contents)
12: 91–92
sisällönanalyysi
13: 94; 14: 146
sisältöanalyysi
9: 133–134
sisältökriteeri
9: 132, 134, 137
Skalle (sk)
1: 67
skeemateoria
28: 84–85
šolmo (burj)
3: 114
sosiaaliantropologia
3: 137, 144–145; 9: 134–135; 13: 81–82, 86–87, 91, 93–95, 101
sosiaalinen kontrolli
12: 83–84, 93, 116
sosiaalipsykologia
21: 79–80, 87–93
šošonit
9: 142–143
Spenseniuksen teksti
1: 62 Vrt. piispa Henrikin surmavirsi
spielmann-runous
10: 104, 115–117
status
11: 112–113, 114–115, 122; 12: 90
– šamaanin
11: 112
statushierarkia
11: 112
statusjärjestelmä
11: 112, 115
statuskasauma
11: 114, 122; 12: 90
statusristiriita
11: 114, 122
statusseuranto
11: 114, 122; 18: 114
Stavr Godinovitš ks. bylina
stereotyypittäminen
25: 89–92, 96–97
Storjunkare, lappalaisten
11: 95–102, 105–106
strukturalismi
5: 148, 150
struktuurianalyysi
7: 92–98; 9: 126, 127–128; 10: 147–153; 12: 92 Vrt. rakenneanalyysi
Stuorra-Jovnna
46: 214–219
sulhasen neuvokkivirret
7: 97; 10: 122, 129–130
suomalainen mytologia
26: 8–12, 17
Suomalainen tiedeakatemia
44: 198
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
43: 136, 142, 44: 111, 115, 197–198, 45: 98, 46: 215
Suomen Kansan Vanhat Runot
10: 122, 130, 149
Suomen sisällissota
43: 135–156
Suomen sähkölaitosyhdistys
42: 190
Suomen Ufotutkijat ry.
47: 180
sutkaus
9: 135
supranormaali
42: 167–179, 44: 116, 45: 79, 83, 92–93, 96
supranormaali perinne
24: 212
supranormaali tapahtuma
27: 87–101
supranormaalit merkit
27: 85–101
– ikoniset
27: 86–96, 101
– indeksaaliset
27: 86–96, 101
– konventionaaliset
27: 89–91, 101
– symboliset
27: 85–94, 101
suullinen historia
43: 143
sydänkalevalainen runous
10: 152
syntyepiikka
10: 151
syntykertomus
9: 125
Syntymistään sureva
16: 91; 19: 121–123
syntymyytti
9: 142–143
syntymäriitit
6: 129–134
syväkeruu
12: 73, 111, 115
syvätutkimus
12: 73–119; 13: 97, 102
– perinneantropologinen
12: 85–96, 101, 105–106, 108–115, 117, 119
säeanalyysi
10: 139–147
sähköistäminen
42: 181–208
sähkötutkimus
42: 181

taikaperinne 44: 113–127
– aktiivinen taikuus
44: 112
– hermeneuttinen
44: 113–127
– taikuus/magia
44: 112, 116, 120–123
– tekstuaalinen
44: 113–127
taivaannapa ks. Pohjantähti
talonpoika (peasant)
13: 84, 85
Talvadas-tutkimus
12: 110–115, 119
tapausanalyysi (event analysis)
13: 90, 92
tarina
4: 68–70; 5: 148–165; 9: 125–126, 131, 134, 135, 136–138, 140–141, 142, 145; 10: 103, 104–108 Ks. aarre-, aitiologinen, ajanviete-, haltija-, kansan-, korpi-, kulku-, kylä-, opetus-, paikallinen uskomus-, paikallis-, paikka-, sankari-, uskomus-, varoitustarina
– myytillinen
11: 84
tarinaperinne
45: 97–98
tarinat
27: 85–101, 45: 97–114
taru
9: 133–134
taudinselitys
44: 196
Tavattava tyttö ks. Kirkolta kosija
teknishistoriallinen analyysi
42: 181–182
tekstianalyysi
13: 97, 102
Terhetär
9: 132
termianalyysi
9: 145–148; 30: 106–116, 123
testikysymykset
12: 110–11
tiedon traditio
12: 81–83, 116
tietäjät
4: 69–70; 30: 165–172
tilanneparafraasi
9: 126
toa (melan)
6: 137
tolppakenkäveljet
42: 198–199, 203
totemismi
18: 107–108
totuusarvo–kriteeri
9: 132, 137, 146
traditio
– pieni
13: 85, 93, 97, 101, 102
– suuri
13: 85, 93, 97, 101, 102
traditiodominantti
12: 94; 21: 65–66, 76
tradition populaire
9: 136
tšatuška
16: 38, 39–40, 42, 53
tšeremissit
– tuluskivet, sukeltaminen
3: 117
tuleniskentä
3: 111–133
– kipinän synty
3: 132–133
– maansukellus
3: 112–118
– tuleniskennän kohde
3: 129–132
– tuleniskentäpaikka
3: 118–124
– tuleniskentäväline
3: 125–129
– tuleniskijä
3: 124–125
Tulensynty
3: 111, 121, 132–133 Ks. myös loitsu
tulenviha(t)
2: 81, 82–83, 85
Tulilintu
3: 128–129
tuluskivet
3: 115–118, 126 Vrt. inkeriläiset, liettualaiset, mordvalaiset, tšeremissit, venäläiset, vogulit
Tuonela
4: 113–114; 5: 151, 154, 155, 159, 160, 164; 6: 139
tuppijuhlat
10: 143–144
tuppikosinta
10: 143–144
tuulenviha(t)
2: 81
työlaulut
10: 150–151
typologinen metodi
10: 104
tyyli
12: 91
tyylianalyysi
9: 126, 127, 128
tähtimyytti
9: 142

ufo 47: 180
ufokontaktihenkilö
47: 185, 193
ufokontaktikokemus
47: 184
ufokontaktit
47: 179–195

ufosieppaus 47: 180
uhraaminen
18: 108
Ukko
5: 155, 157–158, 161
Ukoin-keikkeet
5: 155
unijuttu
47: 192
unikokemus
47: 192
uskomus
9: 143, 45: 90, 93
uskomusjärjestelmä
45: 91
uskomusperinne
42: 170, 175–176 45: 79–96
uskomustarina
9: 143
uskonnollinen kieli
– auditiivinen l. akustinen
14: 147, 160–161, 175–176
– visuaalinen l. optinen
14: 147, 160–161, 175–176
uskonto
12: 98–101, 118, 45: 90–91
uskontoantropologia
12: 97–101
uskontoekologia
21: 198–200
uskontofenomenologia
14: 102; 21: 198–200
uskontohistoria
12: 76; 21: 198–200
uskontopsykologia
12: 98
uskontososiologia
12: 98; 17: 170–171; 21: 87–93
uskontotiede
44: 197
utböling (sk)
8: 112–113
utopia
46: 125–140

vaanit 5: 151, 156
vaihderiitit
6: 116–140
vainajat
6: 137–140
– rauhattomat
11: 183
Valhalla
5: 159, 164
valituslyriikka
10: 151
valkeanviha(t)
2: 81
valöörikriteeri
9: 132
vapaasielu
22: 145–146
varhaiskalevalainen runous
10: 151
varhaiskantaiset uskonnot
12: 76–77
varoituslyriikka
10: 151
varoitustarina
9: 146–147
vastakulttuuri
21: 77–96
– fenomenologia
21: 83–87, 96
– määritelmät
21: 79–83, 87–96
– toimintajärjestelmä
21: 84–87, 96
– tutkimushistoria
21: 77–96
vedenviha(t)
2: 81, 90
veisuu
21: 97–128
– akti
21: 98–102, 127
– melodia
21: 122–127
– perinne
21: 99, 101–128
– tapahtuma
21: 98–99, 108–122, 127–128
veisuun funktiot
21: 99, 113–115, 128
veitsenviha(t)
2: 81
venäläiset
– runoepiikka
10: 118–119
– tuluskivet, sukeltaminen
3: 115–116
verensulkusanat
3: 123–124 Ks. myös loitsu
viesti (message), perinteen
12: 95
viha(t)
2: 78–93 Ks. auringon-, hampaan-, kalman-, kengän-, kirveen-, kiven-, kylmän-, kynnen-, käärmeen-, löylyn-, maan-, madon-, pakkasen-, puukon-, puun-, raudan-, ruumiin-, sahdin-, tulen-, tuulen-, valkean-, veden-, veitsen-, viikatteen-, viinan-, vitunvihat
viikatteenviha(t)
2: 89–90
viikinkirunot
10: 119
viinanviha(t)
2: 81, 85
viitekehys
12: 92–93
– dominantti
12: 92
Vilpus
9: 132
virolaiset
– Kirkolta kosija
10: 122, 132–135, 136, 137, 138–139, 140, 141, 142, 146–147, 149, 151–153
– Kosja laul ks. Kirkolta kosija
– Ôe laul vennale ks. Kirkolta kosija
– ôpetus kozilazelle ks. Kirkolta kosija
– Vôta naine töölt ks. Kirkolta kosija
– Ära püia pühal naist. ks. Kirkolta kosija
visiokirjallisuus
5: 153
vitsi
9: 137–138
vitunviha(t)
2: 81–82
vogulit
– maansukellus
3: 114
– tuluskivet, sukeltaminen
3: 115–116
Vo¹luspá
5: 156
voodoo-kultti, haitilainen
11: 110–111, 122
vuodenalkajaismenot
18: 115
Väinämöinen
3: 124, 125, 126–127, 128, 130, 131; 5: 156, 161, 164
väki
2: 10, 92
väki-kategoria
44: 110–127
– hetteenväki
44: 123–124
– mana
44: 110–127
– tulenväki
44: 112, 120–122
– veden väki
44: 122–125
väkivalta
45: 105–108

yhteisö 13: 88–90, 96–97, 101, 45: 79–96
yhteisömonografia
13: 91–92, 93
yhteisöntutkimus
13: 82–97, 101–103
yhteisörakenteen semantiikka
11: 115
yksilö
45: 79–96
yksilödominantti
21: 66, 76
yksilöhierarkia
11: 112
yksilötraditio
12: 84, 94, 116
yliluonnollinen
42: 168, 45: 82–84, 96, 47: 183, 187
ympäristökertomus
46: 215–219

Älä kihlo kirkkotiellä ks. Kirkolta kosija

 

 

Kansantieteellinen

 

adventistit 8: 215–216
apaja, nuotta-apaja
4: 38–61; 10: 83
arkielämä
43: 230–233, 44: 264
asuinrakennukset
26: 131–152
asukasyhteisö
44: 140
asuminen
25: 101–112
asunnot
25: 102–112
– funktio
25: 102–103
– sisustus
25: 102–112
asutus
– Inkerin
15: 100–106, 107, 110
– Kainuun ja Koillismaan
16: 171–172
– Turunmaan
16: 5–6, 8–9, 13–15
asutushistoria
25: 131–133
– rakennukset
25: 131–133
ateria: ateriointiajat
5: 239; 8: 83; 9: 250
avioliitto
29: 128–133, 158, 161, 168–169

elonkorjuu 7: 170; 9: 235
elonkorjuuaika
15: 201–202
ennustaminen, naimaonnen
6: 100, 104, 112
ensikertalainen työryhmässä
4: 90
enteet
15: 206–208
eräkulttuuri
25: 131–132
erämaa
45: 115, 117–119
etnisyys
25: 95–96, 99
etnologia
5: 107–147
etnos
25: 86–87
etnosentrismi
25: 88–89, 91–92, 99

 

gastronomia 41: 183–191

hakotarha 7: 175; 9: 236, 258–259
hanho
1: 101–112
harava
9: 234
harjakset (lapsella)
2: 133, 135–136
hedelmät
8: 79
heinänteko
7: 169–170; 9: 234–235
herne
8: 75
hevoskierto nuotanvedossa
5: 228–229; 10: 85–86
hevoskyyti
8: 197–198
hierominen
2: 133
huoneet
25: 101–112
– pääfunktio
25: 103
– sivufunktio
25: 103
huutolainen
13: 182
hylkeenpyynti
6: 200
hyppylauta
3: 89–92; 9: 236; 13: 185–186; 15: 195
hääsauna
2:132
häät
5: 246; 6: 209–210
häätavat
29: 127–162, 168–170
– itämerensuomalaiset
29: 127–162, 168–170
– naimaonnen ennustaminen
6: 100, 104, 112

identiteetti 25: 83–99
ilves
9: 242–243
imago
44: 128–136, 139–140, 149–150
– synteettinen
44: 139
– passiivinen
44: 139
– värikäs
44: 139
– konkreettinen
44: 139
– yksinkertaistettu
44: 139

jatkosota 43: 157, 159–160
jauhaminen
12: 176
jauhoruoat
8: 68–69
joulu
5: 240–243
joulupukki
5: 242–243
juhannus
5: 243–244
– kokko
6: 99–106
juhlaperinne
44: 264–265
juhlaruoat
5: 240–243; 8: 87–89
juhlat
46: 153–154
juoma-astia
1: 101–112
juusto
8: 70
juuston valmistus
15: 193
jälkiruoka
8: 83

kaali 8: 75
kahvi
8: 81; 9: 256; 13: 177–178; 15: 188; 19: 74
kahvileipä
8: 90–91
kalakauppa
5: 231; 6: 196–197; 10: 94
kalan kuivaaminen
8: 71
– savustaminen
2: 134; 8: 71
– suolaaminen
5: 231; 8: 71
kalaporvari
10: 95
kalastus elinkeinona
15: 140–142, 146–147
kalastus
4: 36–61; 5: 228–230; 6: 189–199; 8: 194–197, 202–204; 10: 82–102
– kalastusoikeus
10: 83
– kalavesien vuokraus
10: 90
kalastusmenetelmät
15: 121, 140
– ajoverkkopyynti
15: 123, 125, 126, 132, 139, 141, 145
– isorysä
15: 123–124, 126, 142, 146
– koukkuverkkopyynti
15: 122, 126, 138, 139, 145
– pesäverkkopyynti
15: 122–123, 126, 138, 141, 145
– silakankalastus
15: 122, 145
kalatalous
8: 71–72
kalendaariperinne
28: 113–149
kamari
25: 109, 112
kansankulttuuri
22: 168–169, 208–211, 23: 185–187, 24: 160–162, 25: 131–133, 46: 220
– alueellinen jakautuminen
22: 210–211
– periodit
22: 209–210
– vatjalainen
23: 185–187
kansanperinne
43: 235
kansantavat
29: 127–162, 168–170
karhukultti
22: 202–204
– obinugrilaisten
22: 202–204
kaskenpoltto
23: 142–143
kaupunkikansatiede
25: 101–112
kalja
8: 80; 12: 172–174; 15: 191, 192–193
kalkinpoltto
7: 41–61
kalkkimiilu
7: 47
kalkkiuuni
7: 46–49, 55–57
kangaspuut
5: 232–233
kankaankudonta
5: 232–233; 9: 242
kansakoulu
8: 210
kansantaide
1: 103–104
kansatiede
– kartasto
5: 136–137
– kartografinen metodi
5: 117–118, 123, 136–137
– kaupunkikulttuurin tutkimus
5: 137–140
– kehityshistoriallinen metodi
5: 115, 122–123
– kulttuurimaantieteellinen suuntaus
5: 121
– kylätutkimus
5: 135
– levinneisyyskartat
5: 117–119, 123, 136–137
– perinnepsykologinen metodi
5: 122, 124, 127
– pienviljelijäväestön tutkimus
5: 141–142
– siirtoväen tutkimus
5: 141
– tutkimus muissa Pohjoismaissa
5: 108, 111
– tutkimus Suomessa
5: 107–147; 10: 193–195
– typologinen metodi
5: 115, 122–123
– työväestön tutkimus
5: 137–140
– yliopisto-opetus
5: 107–115, 124, 143; 9: 261; 10: 193–195
karhu
7: 174; 9: 243–246
karhunpyynti
9: 245
karjanhoito
7: 175; 19: 183–184
kasvisruoat
8: 74–80
katto, saunan
2: 126–127, 137
kauranleikkuu
7: 170
keinu
3: 67–110; 9: 236–238; 13: 185; 15: 198
keittokirja
8: 93–94
keittokota
2: 125
kestikievari
8: 199, 208–209; 9: 255
ketunmetsästys
7: 172–173; 9: 150–169
– lapio
9: 153–169
– raudat
9: 153–169
kiertokoulu
19: 166–167
kihlajaiset
13: 112
kihupyhät
10: 143–144
kiikku ks. keinu
kiltasauna
2: 134
kinkeri(t)
5: 246–248; 9: 259–260
kinkerikannu
1: 104
kiuasuuni
2: 129–131, 136, 142
koivistolaiset
46: 141–146, 148–150, 152, 155–156
koivistolaisuus
46: 154–155
kokko
5: 244; 6: 99–115
kolttien talousjärjestelmä
20: 8, 10
kotirintama
43: 157–158, 160, 162
kousa
1: 101–112
kousilla käyminen
1: 104
kultasepäntaito
1: 106
kuningas, nuotan
4: 39–61; 10: 97
kuppaaminen
2: 133; 5: 237
kurkku
8: 75
kurpitsa
8: 76
kylpeminen
2: 131–133, 135, 144
kylpyläperinne
28: 113, 116–139, 148–149
kyläkeinu
3: 67, 82–89
kylätappelu
9: 257–258
käsikivet
8: 205
käsinsahaus
7: 62–76
käsisaha
7: 63, 68–71
käsityöammatit
27: 119–120, 123, 134

laestadiolaiset 8: 215
laivanrakennus
46: 142, 145–146, 148–149, 153–154
lankkusahuri
7: 66
lannoitus
9: 236, 238
lanttu
8: 74
lappalaiskota
20: 8, 9, 15
lappalaisten haustaustavat
20: 12–16
– kotaan hautaaminen
20: 13, 15–16
lappalaisten kesäpaikka
12: 120–132
– miesten työt kesäpaikalla
12: 125, 129–130, 132
– muutto kesäpaikalle
12: 121–122, 123, 124
– naisten työt kesäpaikalla
12: 125–127, 130, 132
– ruokatalous kesäpaikalla
12: 125–127
lasinpuhaltajat
27: 120 – 131, 134
lasinvalmistustaito
27: 119–134
– historia
27: 119–134
lasiteollisuus
27: 119–134
– Suomen
27: 119–134
laskiaispulla
12: 180–181
laskiaistuli
6: 107–109
lastenhoito
– kävelykehä
20: 108–109, 110, 116
– reikätuoli
20: 104–114, 116
lavo
2: 127–128, 136, 139–141
leikit
13: 185–186; 15: 195–196
leikkeleet
8: 89–90
leili
9: 247
leipä
8: 65–66
leivinuuni
2: 143
leveä talotyyppi
26: 131–132
iekku ks. keinu
lihan suolaus
8: 73
– savustus
2: 133–134; 8: 73
– palvaus
8: 73
lihatalous
8: 72–74
linnunpyynti
7: 172
linnunpääastia
1: 101–112
lipeäkala
8: 72
lohenkalastus
8: 202
luhti
12: 167
lukuset
5: 247–248; 9: 259–260
lumisanasto
45: 132–134
luoma, nuotta-apaja
4: 38–61; 10: 83
luonnonmerkit
45: 128
lusikka
9: 246
luujauho
9: 250
lyhde
9: 235
länget, eläimenpääkoristeiset
1: 103
lääkitseminen saunassa
2: 133, 135

mainonta 43: 157, 161–164
maitotalous
8: 69–71
– juusto
8: 70
– maito
8: 69; 9: 255–256
– piimä
8: 69
– viili
8: 70
– voi
8: 70
– vuohenmaito
8: 69
makkara
8: 72–73
maltaat
8: 81; 12: 174–175, 176; 13: 177; 15: 191
marjat
– metsä-
8: 80
– puutarha-
8: 79–80
marjanpoiminta
19: 181–182
markkinat
19: 179–180
Marttaliitto
43: 160
mausteet
8: 78
metsästys
– hylkeen
6: 200
– ilveksen
9: 242–243
– jäniksen
7: 171–173
– karhun
9: 244–245
– ketun
7: 172–173; 9: 150–169
– linnun
7: 172
– oravan
7: 172
metsäsuomalaiset
23: 142–143
mielikuva
44: 129–130
miilu
– kalkkimiilu
7: 47
– miilukenttä sahalla
4: 92
morsiamen lahjat
13: 113
morsian – nuorikko – vaimo
29: 136–141, 150–159, 161, 168–170
morsiusapu
13: 112–113
mylly
8: 205
myötäjäiset
13: 113; 29: 156–158
mämmi
8: 68; 12: 177–178; 15: 194–195; 16: 78

nauris 8: 74
niitty
– heinäniitty
7: 176
niittytalous
13: 115
nuottakalastus
4: 36–61; 5: 228–230; 6: 189–199; 8: 194, 202–204; 10: 82–102
nuottakuningas
4: 39–61; 10: 97
nuottakunta
4: 36–61; 10: 82–102

ohranleikkuu 7: 170
oikeustavat ks. uunin särkeminen, talon hävitys
olohuone
25: 101–112
– muotoilu-
25: 106, 109, 112
– nuorekas
25: 106, 109, 112
– standardi-
25: 106, 108–109, 112
– tyylikaluste-
25: 106, 109, 112
oppikirjat
24: 160–161
olut
8: 80
oravanmetsästys
7: 172

paikannimet 45: 129–130
paikannimistö
45: 129–130
paimen
8: 201; 9: 238
palkka
4: 47, 76, 91, 94–97; 5: 229–230; 7: 68, 179–180; 9: 251–252, 255; 10: 89, 95
pelastusarmeija
8: 215
pellava
– loukku
5: 231
– puhdistus
5: 231–232
Pellervo-Seura
43: 160
pelto
– heinäpelto
7: 176
perinne-käsite
5: 113, 125–128
perinnetieteet
46: 220
peruna
8: 74
pidot
8: 90–92
piimä
8: 69, 80
piimäkauha
1: 101
polkuraudat
9: 153–169
porkkana
8: 74
porometsä
45: 115, 117, 121–122, 129, 135–136, 139
poronhoito
45: 115–116, 120–121, 123–124, 127–128, 132, 135–136, 207–209
poronhoitoalue
45: 129, 207
poronhoitosanasto
45: 131–132
pororaito
13: 121–122
puinti
7: 163–164, 167; 9: 235–236
pukeutuminen
43: 235
– vaatteet
43: 235
– kansanpuvut
43: 230, 235–238
– kansallispuvut
43: 238
punajuuri
8: 74
puuro
8: 67; 12: 168–169, 171; 13: 179; 15: 189, 190
pyykinpesu
13: 181
päiväläinen
4: 60; 10: 84
päänpeittäjäiset
29: 133–147, 160–162, 168–169
pääsiäinen
5: 244–245
– keinu
3: 79–82, 93–106
– tuli
6: 108–109

rakennukset 22: 168, 23: 143
rakennustutkimus
30: 13
reki
8: 206
riihenpuinti
9: 249–250
riihi
2: 140–141; 7: 163–164, 167; 9: 235–236
riihipaita
9: 249–250
rippikoulu
19: 171, 172
riukujuhla
17: 67–68, 89–90
rukiinleikkuu
7: 170
ruoanlaitto
5: 240; 8: 81–82; 9: 246
ruoka-ajat
5: 239; 8: 83; 9: 250; 12: 169–170, 13: 167
ruokailuvälineet
8: 85; 9: 246–247; 12: 166, 172, 173; 15: 194
ruokakulttuuri
44: 264
ruokatalous
5: 239–240; 8: 64–104; 9: 246–250; 12: 163–164, 168–181; 13: 177–180; 15: 188–194; 16: 55–84, 86–88; 19: 174–175; 23: 143
ruokatalouskurssit
8: 93
ruokatavaroiden säilytys
8: 85–86
räätäli
7: 181–182

saaristolaiskylä 44: 128–150
saha
4: 72–100; 7: 62–76
sahatyöläiset
4: 72–100; 7: 66–76
sahuri
4: 77–78, 95; 7: 66
salaatti
8: 75
sauna, virolainen
2: 122–146
seurustelutavat
10: 143–145
sienet
8: 77–78
siirtymäriitit
22: 103–119
siirtymäriitti
44: 265
silakkanuotta
6: 189–190, 198
silakka ruokana
9: 246–248
sipuli
8: 78
sirppi
7: 170
sivukamaritupa
26: 131–149, 152
– kaksitupainen
26: 136–143, 152
– kaksitupainen, päätykamarillinen
26: 141–143, 152
– kaksitupainen, välikamarillinen
26: 139–141, 152
– säätyläissivukamaritupa
26: 145–146
– yksitupainen
26: 134–136, 143, 152
soppa
12: 170–171, 178–179; 15: 189
sortokausi
9: 253
sotakorvaukset
46: 141–153
sotakorvauskuunarit
46: 141–144, 147, 149, 151–152, 154
sotaväki
7: 164–167; 9: 252–253
sotilaselämä
46: 220–223
sotilasperinteet
46: 221
stereotyypittäminen
25: 83–99
– etninen
25: 84, 88–89, 93–97, 99
– etnografia
25: 93–94
suoneniskeminen
2: 133
susi
7: 174; 9: 239–242
susiraha
9: 241
suurlakko
9: 253–254
suurperhe, kuusamolainen
13: 104–131
– elinkeinot
13: 114–118, 131
– elintilan käyttö
13: 126–128, 131
– eläke
13: 109, 111, 130
– jaot
13: 107–111, 130
– omistus
13: 105–106, 130
– perheenjäsenten asema
13: 118–119, 128, 131
– perimysoikeus
13: 106–107
– työnjako
13: 119–126, 129, 131
Suurtalkoot
43: 160
suutari
7: 179–181
symposiumit
23: 141–146
– Karlstad
23: 141–146
synnytys saunassa
2: 133
syysteurastus
8: 72
syötävätaikina
8: 80
säilytys, ruokatavarain
8: 85–86
sänkyvaatteet
12: 165
sänkyynvienti
29: 129–130, 147–150, 160, 168
säärikokko
6: 99–115

taksvärkki 7: 178–179; 12: 162
tanssit
12: 181–182; 13: 184; 15: 198–200, 202–203; 19: 175–179
talkkuna
8: 68
talon hävitys
17: 83–87, 89
talonpoikaiskulttuuri
30: 14
talouskoulut
8: 93
talviapaja
4: 36–61; 8: 194; 10: 82–102
talvikalastus
4: 36–61; 8: 194; 10: 82–102
talvinuotta
4: 36–61; 8: 194; 10: 82–102
talvisota
43: 159, 162
tapaetnologia
30: 13–15
tapakulttuuri
29: 127–162, 168–170, 46: 221
tapaperinne
44: 266

tappelu 9: 257
tarha
– hako-
7: 175; 9: 236, 258–259
– lehmi-
7: 175
tee
8: 81
teollisuustyöväestö
22: 103–119, 43: 232
teurastus
8: 72
tomaatti
8: 76
torppari
7: 178–179
tulokastavat
22: 103–119
– metalliteollisuus
22: 103–107, 113–116, 119
– puunjalostusteollisuus
22: 103, 108–116, 119
– tekstiiliteollisuus
22: 103, 111–116, 119
tupa
12: 163, 165, 166, 182
tupakka
9: 248
tuppijuhlat
10: 143–144
tutkijat
22: 167–169, 24: 159–162, 25: 129–133, 30: 11–16
tuulimylly
8: 205
työaika, sahatyöläisten
4: 92–94; 7: 67
työaika, tehdastyöläisten
19: 69–70, 88
työlaulut
7: 67
työläiset
– sahatyöläiset
4: 72–100; 7: 66–76
työpaikkaruokailu, tehdastyöläisten
19: 69–87, 88–89
työvaatteet, teollisuustyöväestön
18: 78–103, 104–105
– esiliina
18: 84–86, 89–91, 104
– haalarit
18: 86–88, 93–94, 104
– jalkineet
18: 97–101, 104–105
– miehen
18: 79–88, 94–96, 97–100, 104–105
– naisen
18: 94–97, 104
– työnjohtajan
18: 88
– työtakki
18: 92–93, 104
työväenkulttuuri
30: 14, 125–142, 145
työväenjuhlat
30: 133–135, 145
työväenperinne
30: 127–142, 145
työväentalo
30: 131–133, 145
työväenyhdistykset
30: 131–133, 145
työväestö
43: 230–231, 233–234
työväki
43: 230–231, 234

uitto 13: 124–125
unikeonpäivä
28: 113–144, 148–149
uuni
12: 164–164; 15: 188
– saunan
2: 127–131, 136, 138–143
uunin särkeminen
17: 67–71, 78, 79, 80, 86, 89–90

vaatetus 46: 221
varitaikina
8: 80
varsta
9: 235
velli
8: 67
vedenjuonti
28: 116–139, 148–149
venemoottorit
15: 129–140, 146
veriruoat
8: 72–73; 16: 55–84, 86–88
– ruotsalaiset
16: 71–75, –7, 88
– suomalaiset
16: 55–71, 77–84, 86–88
– virolaiset
16: 75–77, 88
verkot
15: 124–126, 127–129, 140, 142, 146
– verkkolangat
15: 126–129, 142, 146
Vermlannin suomalaiskulttuuri
23: 141 – 146
viikate
7: 169–170; 9: 234, 250
viili
8: 70
voi
8: 70
volgansuomalaiset
43: 234, 236, 238
vorokki
4: 75; 8: 203
vuoroviljely
7: 177–178
vuotuiset merkkipäivät
– helavalkea
15: 196–197
– joulu
15: 189–191
– jouluämmä
15: 201
– juhannus
15: 199–200
– kekri
17: 79, 83, 86
– kokko
13: 185
– laskiainen
12: 178, 179–181; 15: 193–194; 17: 84
– Laurin päivä
15: 205
– Maarian päivä
15: 205
– Matin päivä
15: 203–204
– Nuutin päivä
15: 206; 17: 78–79, 81
– palmusunnuntai
15: 205
– Pertun päivä
15: 206
– pyhäinmiestenpäivä
15: 203
– pääsiäinen
15: 194–195, 197–198
– tapaninpäivä
17: 79–80, 83
– uuden vuoden taiat
15: 200
– vappu
15: 204
– ks. myös riukujuhla

yhteiskuntaluokat 30: 125–142, 145
yhteisö
45: 125
yhteisöllisyys
44: 141, 143, 150
ympäristö
45: 116–117, 122–127, 130, 139
ympäristönhallinta
45: 123
ympäristötieto
45: 115–139

 

Arkeologinen

asutus 23: 7-24, 26: 220-223, 28: 223
– esihistoriallinen
23: 7-24
– Suomen rannikkoasutus
23: 7-24
asutushistoria
23: 175-182, 29: 242
– Kemijokilaakso
23: 175-178
– Pohjois-Kymenlaakso
23: 175, 179-182
– Tornionjokilaakso
23: 175-178
elinkeinot
26: 222-223
germaaniasutus Suomessa
28: 223
hautarauniot
23: 8-9, 12-13, 15-20, 24, 26: 221-223
kalmistot
23: 7-12, 21-24
kampakeramiikan aika
29: 243
keramiikka
23: 11-15, 19-21, 24
kivikausi
23: 15, 17
merovinkiaika
23: 177
morbynkeramiikka
23: 11-13, 15, 19-21, 24
pronssikausi
23: 8-9, 11-24, 26: 219-224, 28: 223
– Satakunnan
26: 219-224
pronssikulttuuri
22: 97, 102, 23: 13-24, 26: 220-221
rautakausi
23: 8-9, 19-22
roomalaisaika
23: 8-9, 11-14, 21-24
siirtolaisuus
23: 8-13, 16-24
varhaiskristillinen aika
23: 177-178
viikinkiaika
23: 177-178