Lyhenteet

Käytettyjä lyhenteitä

alas = alasaksa
alb = albania
ang = anglosaksiset kielet
anglos = anglosaksi
arab = arabia
arj = arjalainen
baltt = balttilainen
ban = bantukielet
bulg = bulgaari
burj = burjaatti
eng = englanti
engl = englanti
esigerm = esigermaaninen
esp = espanja
fä = fääri
germ = germaaninen
go = gootti
goot = gootti
he = heprea
heet = heetti
ho = hollanti
holl = hollanti
ieur = indoeurooppalainen
iiri = iiri
ims = itämerensuomalainen
intiaanik = intiaanikielet
isl = islanti
it = italia
ka = karjala
ka-au = karjala-aunus
kas = keskialasaksa
kgerm = kantagermaani
kirkkolat = kirkkolatina
kr = kreikka
kro = kroaatti
ksam = kantasamojedi
ksk = kantaskandinaavi
ksl = kantaslaavi
ky = kymri
kys = keskiyläsaksa
la = latvia
la = lappi
lat = latina
latv = latvia
li = liivi
li = liettua
lie = liettua
liett = liettua
ly = lyydiläismurteet
lä = lätti
melan = melaneesialaiskielet
meng = muinaisenglanti
mfr = muinaisfriisi
mgerm = muinaisgermaani
mint = muinaisintia
misl = muinaisislanti
mksk = myöhäiskantaskandinaavi
mlat = muinaislatina
mlat = myöhäislatina
mmru = myöhäismuinaisruotsi
mno = rnuinaisnorja
mo = mordva
mpr = muinaispreussi
mru = muinaisruotsi
msa = muinaissaksa
msk = muinaisskandinaavi
mven = muinaisvenäjä
mys = muinaisyläsaksa
nen = nenetsi
no = norja
os = ostjakki
oss = osseetti
pahl = pahlavi
pers = persia
port = portugali
pu = puola
ra = ranska
riimuru = riimuruotsi
ru = ruotsi
sa = saksa
sa = samojedikielet
sak = saksa
serb = serbia
serbokr = serbokroaatti
sk = skandinaavinen
skand = skandinaavinen
sky = skyytti
sl = slaavilainen
sru = suomenruotsi
sud = sudanilaiskielet
sum = sumeri
sy = syrjääni

S2 = suomi toisena kielenä
ta = tanska
tat =tataari
tš = tšeremissi
tšek = tšekki
tsšuv = tsšuvassi
turkk = turkkilainen
turkk = turkkilaiskielet
un = unkari
un = unkari
uys = uusyläsaksa
va = vatja
ve = vepsä
ven= venäjä
vi = viro
vksk = varhaiskantaskandinaavi
vog = voguli
vot = votjakki
vur = varhaisuusruotsi