Sanomalehdet ja kausijulkaisut

Sanomalehti- ja kausijulkaisut

Aamu 39: 182
Aamulehti
31: 196
Aamuset
32: 56
Academia Scientiarum Fennica
31: 19
Aika
20: 162; 29: 113-114, 116-118, 120, 126; 39: 194
Aikalainen
38: 127; 39: 213; 40: 179
Aku Ankka
21: 47; 32: 56
Algemeene Konst- en Letterbode
26: 8
Algemeine Zeitung
26: 8
American-Scandinavian Review
31: 188
Anna
32: 55, 65-66
Apu
37: 199
Arena
19: 145, 148
Aura
9: 258
Aurora
37: 195

Biblioteksbladet 25: 126-127
Bonniers Litterära Magasin
19: 156
Borgåbladet
19: 154-155

Dagens Nyheter 19: 146, 148, 157
De Gids
26: 10, 13
Die Sprache
34: 184

Eesti Keel 28: 76-77, 30: 160; 34: 166
Eesti Postimees
6: 178-180
Eesti Teataja
30: 13
Eesti Kirjandus
27: 165
Eteenpäin
20: 153-154
Etelä-Suomi
20: 151, 153, 155
Ethnographia
38: 212
Ethnologia Fennica
36: 105
Ethnologica Fennica
25: 131, 133
Études Finno-Ougriennes
31: 15

Fenno-ugrica Suecana 24: 203
Finland
14: 192
Finnisch-ugrische Forschungen
24: 170, 25: 24, 26: 218, 29: 251, 30: 160; 31: 14-15; 33: 137, 171; 34: 153-155; 35: 170; 37: 233; 38: 179-180
Finnisch-ugrische Mitteilungen
24: 9, 18
Folklore Fellow Communications
24: 161, 30: 14
Från nära och fjerran
18: 151

Gotlänningen 25: 113
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
19: 157, 158

Hakkapeliitta 22: 159
Hangötidningen
28: 129
Helsingfors Morgonblad
20: 128
Helsingfors Morgonblad
10: 156
Helsingin Kaiku
29: 113
Helsingin City-lehti
32: 65
Helsingin Sanomain kuukausiliite
32: 50, 57, 65, 67-68, 70
Helsingin Sanomat
19: 159; 20: 149-151, 159; 21: 177, 22: 199; 31: 70, 180-182, 185-187, 191, 202, 204; 32: 49-54, 56-58, 60, 65-68, 70-71; 33: 12, 14, 20, 24-25; 34: 72, 75; 37: 200; 39: 65, 213-214; 40: 58, 69, 76, 82, 134, 178
Hiidenkivi
40: 179
Historiallinen Aikakauskirja
24: 162
Hufvudstadsbladet
19: 147, 148, 155; 28: 129-130
Huisvriend
26: 8
Hämeen Sanomat
14: 191
Hämeenmaa
11: 13, 17
Hämäläinen
11: 16, 17, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34,

Ilkka 19: 129, 130, 131, 133, 136, 137, 143
Illuusio
38: 209
Iltalehti
29: 120
Iltasanomat
21: 11; 32: 50, 57, 65, 67; 39: 239
International Folklore Review
32: 114
International Journal of American Linguistics
31: 12

Journal of Child Language 34: 171
Juttutupa
20: 144

Kaiku 14: 119, 203
Kalevalaseuran vuosikirja
27: 204, 28: 180, 189; 34: 155; 36: 136; 38: 128, 210
Kanava
5: 209
Kannanotto
38: 209
Kansan Kuvalehti
11: 150
Kantalehti
21:177; 38: 209
Kantaletar
38: 209
Karjala
29: 172
Keel ja Kirjandus
23: 103, 25: 134, 28: 77-79, 81-82; 32: 159; 37: 195
Keeleline Kuukiri
27: 165
Keneš
40: 173
Keski-Suomi
28: 134
Keskisuomalainen
34: 143
Kieleke
38: 209
Kieletär
33: 36, 52
Kielikello
21: 29; 32: 70; 33: 19; 34: 58
Kirjallinen Kuukauslehti
5: 209; 7: 38
Kotiliesi
22: 154; 31: 67; 32: 50
Kotiseutu
24: 160, 28: 190, 209
Krasnoje Selon kone-traktoriaseman lehti
32: 144, 153
Kulmakunta
32: 68, 70; 33: 14
Kuva
11: 150

Language 11: 8; 26: 176; 39: 232, 240
Lapin Kansa
40: 134
Lingua
23: 116
Litteraturblad
12: 136; 40: 30, 40
Looming
39: 172-173
Lukija
32: 70
Länsi-Suomi
28: 139
Länsi-Uusimaa
28: 130

Maamiehen Ystävä 5: 209; 33: 40
Maaseudun Tulevaisuus
22: 153
Maaseutu
20: 157, 158
Me naiset
32: 66
Mehiläinen
8: 132; 17: 157-158; 40: 28-43, 45
Mnemosyne
10: 163
Muoti ja kauneus
32: 65

Naistutkimus 33: 25
Nederlandsch Museum
26: 12
NIF Newsletter
32: 99-100
Nuori Voima
6: 143; 7: 150-162; 9: 215; 22: 153; 39: 171
Nya Dagligt Allehanda
25: 114
Nya Pressen
15: 161; 19: 150, 155; 28: 133
Nya Argus
15: 161, 162, 163; 19: 160
Nyelvtudományi Közlemények
38: 212
Nylands Dragon
18: 154-155

Olevik 6: 176
Onze tijd
26: 8
Opettaja
32: 55
Ord och Bild
25: 115, 29: 114; 31: 183-184
Oskyldigt ingenting
10: 163, 165
Osma
25: 130
Otava
39: 189
Oulun Wiikkosanomat
32: 57

Panu 9: 215; 31: 184; 39: 171-172
Papperslyktan
18: 148
Parnasso
19: 159; 24: 164; 31: 187; 34: 139, 156; 38: 127; 40: 140
Perjantai
34: 157
Perno Postimees
6: 171-173
Pilote
33: 83
Pirkka
39: 85
Pohjatuuli
29: 124
Proverbium
40: 166
Punakantele
32: 141, 144, 153
Punalippu
32: 150-151
Päivälehti
14: 204; 24: 143
Pääskynen
39: 189

Roeping 26: 24

Sabmelaš 34: 155
Saima
5: 208-209
Sakala
6: 173, 179
Sampsa Pellerwoinen
18: 149, 150
Sananjalka
21: 30, 163-164, 22: 171, 24: 50, 54-55, 58, 179, 25: 31, 134, 175, 26: 184-185, 27: 159-160, 28: 189, 30: 14-15; 31: 12, 14-20, 202-203; 33: 139; 34: 15-16, 20, 171, 195; 35: 151-152, 167; 36: 131, 136-137; 37: 187, 189, 195, 198, 208, 212; 38: 196, 205; 40: 169
Sanansaattaja Viipurista
5: 209; 10: 163, 165
Sanastaja
27: 158; 35: 77
Sanomia Turusta
11: 32, 33, 34
Šatko
31: 24, 27; 38: 212; 40: 175
Scripta ethnologica
24: 161
Seulaset
21: 177
Seura
22: 153
Seurasaari
25: 130
Siirtolaisuus
36: 148
Sininen kirja
33: 112; 39: 174
Soihtu
32: 143-144
Stockholms Tidningen
Stockholms Tidningen
19: 157, 158; 25: 114, 116
Studia linguistica
37: 206
Studia Fennica
24: 161
Suomalainen Suomi
2: 204; 11: 154; 19: 159; 22: 179
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
24: 18, 26: 218, 30: 45; 31: 14, 47, 197
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia
24: 207, 25: 24, 132, 26: 218, 27: 159, 28: 189, 29: 233-234, 241, 247, 30: 160
Suomen Sosialidemokraatti
19: 159
Suomen Heimo
19: 129, 130
Suomen Kuvalehti
9: 202; 22: 153, 161, 28: 47-73; 32: 49-50, 52, 57, 65, 67, 70-71; 33: 182; 34: 18; 38: 131, 228-229; 39: 173
Suomenkieliset Tieto-Sanomat
9: 99; 18: 7, 11, 13; 36: 134
Suometar
8: 130-131, 134-135; 9: 238; 33: 36; 38: 27
Suomi
24: 161, 179, 28: 189
Svensk Finland
19: 155
Svenska Demokraten
19: 155
Svenska Dagbladet
19: 157
Svenska landsmål och svenskt folkliv
35: 177

Teataja 6: 184
Tidningar ifrån Helsingfors
10: 164
Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo
25: 9
Tiede 2000
32: 54
Tieteentekijä
39: 212
Totuus
32: 149
Tulenkantajat
38: 118; 39: 171-173
Turkulainen
21: 177; 32: 54, 65
Turun City-lehti
32: 49-50, 65; 33: 12, 20
Turun Sanomat
9: 258; 21: 177, 22: 178, 28: 129; 31: 71; 32: 49, 52-53, 60, 65; 33: 19; 39: 239; 40: 134
Turun Wiikko-Sanomat
36: 129, 135; 39: 50; 40: 26, 54, 56
Turun yliopistotiedotukset
21: 177
Turun ylioppilaslehti
22: 178
Turun Lehti
9: 258
Turunmaa
19: 129, 130, 133, 143
Tyrvään Sanomat
22: 88
Työläisnuoriso
22: 155
Työmies
40: 139

Ultra 2: 194; 17: 130; 33: 110
Ural-Altaische Jahrbücher
31: 200; 33: 179; 34: 154, 179; 35: 170; 37: 209
Uusi Aura
9: 258; 19: 129, 130; 22: 178, 29: 122
Uusi Suometar
20: 149; 29: 114; 38: 27
Uusi Suomi
20: 162; 22: 87, 178-179, 26: 156, 27: 162, 29: 122; 31: 180; 32: 54, 57, 65-66; 33: 12, 24-25; 35: 86; 36: 159; 38: 27

Valgus 6: 173-184
Valvoja
2: 152; 9: 199-200; 14: 198; 15: 171; 29: 118, 126; 39: 189-191, 193-194
Valvoja-Aika
11: 154; 19: 130, 139; 20: 162; 29: 119, 121-123; 40: 58
Veritas et Jocus
18: 148, 156
Vi
38: 129
Vihreä lanka
32: 52, 57, 65
Vinduet
38: 131
Virittäjä
1: 21, 202; 2: l5, 47, 97; 3: 13, 34; 11: 154; 21: 17, 22: 76, 99, 172, 179-181, 23: 105, 179, 24: 18, 55, 57, 179, 182, 203, 207, 25: 25, 167, 26: 84, 192, 197, 215, 27: 158-160, 166, 168, 28: 188-190, 198, 204, 29: 172, 30: 159-160; 31: 16-17, 19, 70, 73, 203; 32: 52; 33: 33, 164, 176; 34: 15, 58-60, 62, 64, 152-154, 191, 196; 35: 37, 160, 170, 190; 36: 115, 134, 138, 147; 37: 209; 38: 179, 183; 39: 67, 206, 231, 236; 40: 57, 59, 182
Virke
21: 10; 38: 215
Virulane
6: 173-184
Vojvyv Kodzuv
38: 212
Västra Nyland
19: 148, 155; 28: 129
Wiipurin Sanomat
40: 155

Yhteishyvä 31: 67
YK-tiedote
32: 53
Yliopisto
39: 213-214
Yliopistotiedot
31: 71
Ylioppilaslehti
19: 159

Åbo Morgonblad 10: 163; 40: 48
Åbo Tidning
28: 132
Åbo Tidningar
5: 208; 25: 12, 15, 19
Åbo Underrättelser
11: 14, 15, 31; 19: 155; 28: 122, 133, 226

Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 32: 205-207

Östra Nyland 28: 122-123