Verkkojulkaisuhanke

SANANJALASSA ENNEN VUOTTA 2006 JULKAISTUJEN KIRJOITUSTEN JULKAISEMINEN VERKOSSA

Suomen Kielen Seura digitoi vuonna 2018 kaikki tähän mennessä pelkästään painettuna ilmestyneet Sananjalan artikkelit, katsaukset ja arvostelut varmistaakseen niiden säilymisen myös tulevaisuudessa. Sananjalan digitointihankkeen tavoitteena on saattaa artikkelit vapaasti luettaviksi sähköisessä muodossa. Hanketta toteutetaan Suomen tiedekustantajien liiton myöntämällä apurahalla.

Nyt vuoden 2019 aikana etsimme Sananjalan kirjoittajia pyytääksemme heiltä lupaa artikkelien julkaisemiseen verkossa. Vuoden 2005 jälkeen jokaiselta kirjoittajalta on pyydetty lupa myös verkkojulkaisemiseen, mutta sitä edeltävältä ajalta lupia ei vielä ole. Tästä johtuen näitä lupia kerätään nyt jälkikäteen. Mikäli lupa myönnetään, julkaistaan artikkeli Sananjalan verkkosivuilla osoitteessa https://journal.fi/sananjalka.

Sopimuksessa on kolme julkaisulupaa koskevaa vaihtoehtoa:

1) lupa myönnetään kaikkiin Sananjalassa julkaistuihin kirjoituksiin
2) lupa myönnetään valikoituihin Sananjalassa julkaistuihin kirjoituksiin
3) lupaa ei myönnetä Sananjalassa julkaistuihin kirjoituksiin

Pyydämme kirjoittajia ilmoittamaan päätöksen julkaisuluvasta sähköpostitse osoitteeseen sananjalka@utu.fi. Saatte tämän jälkeen sähköpostitse tai paperipostitse lupalomakkeen, jonka voi lähettää täytettynä ja allekirjoitettuna Sananjalan toimitukseen.

Lisätietoja hankkeesta antaa

Carita Roivas
projektityöntekijä
camroi@utu.fi