Arviointiprosessi

Sananjalka on sitoutunut edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Sananjalan vertaisarviointiprosessi noudattaa seuraavaa kaaviota:

Sananjalan vertaisarviointiprosessi

Kirjoittajat

 • Lähettävät käsikirjoituksen Sananjalan  toimitukselle
1

Toimitus

 • Kirjaa käsikirjoituksen vastaanotetuksi ja lähettää ilmoituksen kirjoittajille
 • Arvioi alustavasti, sopiiko käsikirjoitus aiheeltaan julkaisuohjelmaan
 • Arvioi alustavasti, voidaanko käsikirjoitus ottaa tarkasteluun tieteellisenä julkaisuna

Katsaukset ja kirja-arvostelut käsitellään toimituksen sisäisesti ja julkaistaan ilman tieteellistä laadunarviointia.

2

Päätoimittaja

 • Arvioi, antaako käsikirjoituksen sisältö ja laatu aihetta käynnistää vertaisarviointiprosessi
 • Valitsee käsikirjoituksen edustaman tieteenalan asiantuntijat, joilta pyydetään lausunto tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta

Päätoimittaja valitsee arvioijat ennalta määrätyn toimituskunnan jäsenistä ja/tai tapauskohtaisesti asiantuntijoiden laajemmasta joukosta.

3

Vertaisarvioijat

 • Antavat lausunnon käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta (tutkimuskysymys, -aineisto ja -menetelmät, toteutuksen pätevyys ja huolellisuus, tulosten omaperäisyys, merkitys ja uutuusarvo)
 • Antavat suosituksen hyväksyä, hylätä tai pyytää kirjoittajia lähettämään uudelleen muokattu käsikirjoitus

Arvioijille ei makseta palkkiota, mutta he saavat vapaakappaleen Sananjalasta. Vertaisarviointi on tärkeä asiantuntijatehtävä ja tieteellinen ansio

4

Päätoimittaja

 • Käsittelee arvioijien lausunnot
 • Päättää hyväksyä tai hylätä käsikirjoituksen, tai pyytää kirjoittajia lähettämään käsikirjoitus uudelleen määrätyin parannuksin
 • Lähettää kirjoittajille arvioijien lausunnot tai tiivistelmän niistä

Käsikirjoitusten työstäminen julkaistavaksi hyväksyttävään muotoon voi edellyttää useita kommentti- ja vastauskierroksia

5

Kirjoittajat

 • Vastaavat mahdollisiin muutospyyntöihin ja lähettävät käsikirjoituksen uudelleen toimitukselle
6

Päätoimittaja

 • Päättää lopullisesti käsikirjoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä

Lähde: Peer Review: a guide for researchers. Research Innovation Network 2010. Muokattu Tieteellisten seurain valtuuskunnan kaavion pohjalta (www.tsv.fi/tunnus/lisatietoa.php).