Ä

Ä

äidinkieli 34: 173–176; 35: 159–161, 36: 115–118
– koe 50: 7

– opetus, oppiaine 14: 239–244; 16: 145–150; 24: 77–79, 81, 191, 196, 25: 143–144, 170–173; 41: 245–248; 50: 7–8, 21 Ks. myös kielenopetus

– taito 50: 7
Äidinkielen opettajain liitto 2: 203, 204
Äidinkielenopettajien vuosikirja 21: 200–203
äidinkieli 14: 243–244; 17: 64; 21: 200–203, 22: 197–198, 24: 167–169, 25: 17–20, 27: 8–9, 11, 13, 45–61; 41: 240, 245–247
äänitearkisto 32: 175–177

äännehistoria 11: 6; 24: 8-9, 18–19, 22–23, 28: 208–212
äännehistoria, murteiden 41: 127–132, 258–264, 272–276
äännejärjestelmän rakenne 14: 6–9, 10
äännemielle 1: 8–10
äänneominaisuus 1: 11–13
äänneoppi 1: 7; 11: 8-9; 21:12, 23: 83–102, 24: 25–42; 32: 202–204

– geminaatio 31: 211–218; 32: 170–174
i-loppuiset diftongit 31: 223–225; 37: 242
– loppuheitto 36: 7–18
äänteet
– jäännöslopuke 36: 53–68

– klusiilit 51: 80–82, 88, 91; 52: 140

– likvidat 24: 33–34; 52: 104, 127

– nasaalit 24: 33–34; 52: 104, 127
– švaavokaali 32: 170–174
t : d (r tai kato pro d) 32: 170–172, 174; 37: 241–242

äännerakenne 11: 37–46, 51; 19: 57–68; 29: 89–90, 112; 48: 9
– erisnimien 19: 58
äännesymboliikka 44: 238–239
äänteenmuutokset 28: 224
äänteenmuutos 1: 8; 50: 28
äänteenmuutos lounaismurteissa
iça > o, oa > ua 3:12
ä > 3: 16–17