A

A

A-vartaloiset verbit 10: 61
aamun aikojen nimitykset 6: 35–56
abessiivi 1: 129, 130; 6: 21–22; 9: 27, 86, 50: 80
ablatiivi 8: 43, 45, 47; 9: 25, 26; 10: 68–70; 42: 57–61; 44: 25–26; 49: 33; 51: 27, 53; 52: 23, 25
- käyttöfrekvenssi 16: 17–20
abstraktiotaso 47: 170–172

abstraktistuminen 52: 55, 62–64
adessiivi 2: 45–46; 3: 130–131; 6: 21–23; 8: 43, 45, 47; 9: 92; 10: 68–70; 42: 57–61, 44: 22–25; 51: 27, 38, 53; 51: 62; 52: 21, 23, 25, 34, 37–38, 41, 64, 68, 115
- käyttöfrekvenssi 16: 17–20
- virheellinen käyttö 17: 47–48
- adessiivisubjekti 9: 92–93

adjektiiviattribuutit 1: 26; 6: 20, 79–84
- kardinaalilukusanaa edeltävä 13: 53–56, 62–68, 79–80

- kongruenssi 2: 28-35
adjektiivien vastakohtasuhteet 15: 8, 11–14, 20, 22; 16: 178–182
- affirmaatiovastakohdat 16: 180
- negaatiovastakohdat 16: 180–181
adjektiivit 1: 23–24; 23: 63–82, 30: 202–204; 47: 249–252; 48: 68
- johdokset 52: 104–128

- komparaatio 33: 57–66

- moderatiiviadjektiivi 52: 106, 122, 126
adjunkti 12: 37
adnominaalinen suhde 11: 53–55, 57–58, 60–61
adpositiot 47: 229–230, 51: 13, 25–55; 52: 19, 25–26, 41, 46–47, 49, 51, 62

- adposition täydennys 52: 25

- edessä 51: 38

- eteen 51: 38

- halki 51: 38

- kautta 51: 36; 52: 46–64

- keski-vartaloiset 51: 25–55

- keskuudessa 51: 39

- kvasiadpositio 52: 25–28, 42

- luona 51: 39

- parissa 51: 39

- -rakenteet 51: 26, 28–29, 31, 33, 35–38, 40, 43, 45, 47–49, 51–52; 52: 26, 28, 41–42

- väyläadpositio 52: 49

- ylitse 51: 40

adverbaalinen genetiivi 8: 39–61
adverbiaaliattribuutti 6: 79–84
adverbiaalinen verbimuoto 45: 26–30, 38
adverbiaalit 1: 24, 25, 26–27, 34, 36; 2: 44–46 ; 6: 20, 22–26, 82–85, 90–94; 8: 41, 47, 59; 10: 55, 56–58, 60–61; 36: 69–85, 140–144; 38: 35–64; 39: 65–97, 221–224, 234–236, 239–240; 41: 35–37, 39, 44: 22–28; 49: 22–42; 52: 68–69, 97
- habitiiviset adverbiaalit 36: 69–85; 38: 39–43, 64; 49: 28
- instrumentaalit 37: 65, 68–72, 79; 38: 49-51
- keston adverbiaalit 39: 66, 71–74, 76, 79–81, 87–89
- lokaaliset adverbiaalit 36: 69–85, 51: 13, 17–18; 52: 67
- objektiivinen liike 39: 85
- OSMA 36: 71, 77, 82, 140–144; 39: 72–74, 79, 88–89

- paikan adverbiaalit 52: 51

- puiteadverbiaali 49: 23, 33–34, 41–42
- sirkumstantiaalit 38: 43-49, 60
- subjektiivinen liike 38: 57-59; 39: 85, 87
- tavan adverbiaalit 38: 226–230; 39: 65–67, 71–72; 52: 114
- temporaaliset adverbiaalit 36: 69–78, 80–85, 143–144; 38: 35–64
- terminatiiviset ilmaukset 39: 86–89, 93

- tilan adverbiaali 52: 115

- täydennys 52: 68–69
- vaikutusala 36: 69–85; 38: 35–64
adverbiattribuutti 6: 79–81
adverbit 1: 28; 5: 100-101, 102; 9: 22; 23: 164–169; 31: 218-222; 32: 8, 15-22, 24-25; 33: 167–169; 37: 44-46, 52, 54; 38: 35-64; 47: 229–230; 51: 25–26, 28–30, 37, 43–44, 46, 49, 51, 54–55; 52: 19, 25–27, 29, 40–42, 101–102, 107, 111–112, 117
- adjektiiviadverbit 31: 218–222
- temporaaliset 38: 80–81, 84–90, 92–93
- temporaalistajat 38: 39, 51–60, 63–64; 39: 84
afasia 2: 103–111; 8: 6–7
affektiivinen, affektiivisuus 36: 15–16, 23; 49: 46–47, 55, 57, 59; 52: 127
affiksien funktiot 23: 170, 173-174

aforismi 48: 43–59

- rakennetyyppi 48: 43

aforistikko 48: 43–44, 60

agentiivinen 52: 59
agentti 1: 43; 6: 24–26; 11: 54–55, 57–61; 22: 58–70; 44: 34–38
- ablatiiviagentti 22: 59–60, 62–65, 69–70
- adessiiviagentti 22: 66–70
- genetiiviagentti 22: 67–70
agenttipartisiippi 9: 41–42, 45, 83, 89; 11: 54–55, 57, 59–61
agenttirakenne 1: 221–222; 2:106–107 ; 9: 80, 82–83, 89; 11: 54–55, 57–61; 13: 37–38, 44, 48
agglutinatiivisuuden hämärtyminen 17: 60–63, 66
Agricolan kieli 26: 31–36, 38–42, 44; 35: 43–60; 36: 7–18, 49: 7; 50: 33, 62; 51: 25–55, 58
- artikkelit 35: 53
- ortografia 35: 47–51, 57, 60
- runokieli 35: 51–54, 57, 60
- sanasto 35: 54–57, 60

- teokset 49: 7, 9–15, 17–18
- tekstilajit 35: 43–60

Ahvenanmaa 50: 24–35

aikamuodot ks. aikamuodoittain

- tekstissä 52: 99, 101–102
aistihavainnot 47: 7–42
- näköaisti 47: 15–29
- etäaistit: kuulo ja haju 47: 29–34
- lähiaistit: tunto ja maku 47: 34–36
aistihavaintoverbit 17: 15; 47: 8–42; 49: 24–25, 27, 36–42; 51: 31, 47
- hajuaistimus- 47: 9, 29–34, 42
- havainnointi- 47: 8, 12, 33, 37–38, 42
- havainto- 47: 8–11, 32, 36–38, 42; 49: 26 ks. myös havaintomuotti
- havaittavuus- 47: 8–11, 31–33, 36–38, 42

- huomaamis- 49: 22–42
- ilmiölähtöiset 47: 9
- kokijalähtöiset 47: 9
- kuulohavainto- 47: 8, 29–34, 42
- makua ilmaisevat 47: 34–36, 42
- näköhavainto- 47: 8, 15–29, 42
- tuntoa ilmaisevat 47: 34–36, 42
ajatus 15: 28
ajatussubjekti 9: 84–87, 91
akkusatiivi 1: 26; 8: 39; 15: 266; 16: 156; 42: 52, 44: 224–225; 52: 71

- A-akkusatiivi 50: 81

- lounaismurteiden 3: 16

- persoonapronominien 50: 80
akkusatiiviobjekti 2: 44; 6: 78; 8: 28–33, 57–58; 10: 55; 18: 29–31, 34–43, 45–46, 51; 36: 137, 143
aktiivilause 44: 29–32
alatyyli 9: 60-61
alijakso 15: 28
alistuskonjunktiot 41: 264–271; 52: 94, 96–98

- alistuskonjunktioiden määrä tekstissä 52: 94, 96–98

Alivaltiosihteeri 48: 29–40
alkuheitto 9: 59
alkusointu 41: 83–88, 105

alkuteksti 49: 7–8; 51: 63–64
allatiivi 8: 43, 45, 50, 51, 54–55, 57, 59, 61; 9: 26; 10: 68–70; 42: 54–57, 44: 26–27, 247–262; 51: 27, 53; 52: 21, 25, 31, 34, 36–37, 41–42
- adnominaalinen 11: 64–65
- adverbaalinen 11: 64–65
- käyttöfrekvenssi 16: 17–20, 22

allofoni 48: 81
allomorfi 19: 35–43, 51–52, 55–56; 51: 80

- allomorfien kontrasti 51: 86
- illatiivin 19: 38–42, 43, 55
- perusallom. 19: 33
- pinta-allom. 19: 37, 38–43, 55
- prees. sg. 3. persoonan 19: 36-38
- väliallom. 19: 38–43, 55
alluusiot 33: 77–92
alueellinen variaatio 23: 51–62
amebalause 25: 168
amerikansuomi 36: 145–148
- kielennäytteet 36: 146, 148
- sanakirjat 36: 145–148
ammattikielet 9: 265
ammattinimet 16: 27–28
anakoluutti 17: 43–44; 27: 39–40, 42
analogia, 43: 205; 48: 49; 51: 77–78, 88; 52: 71, 75, 83–85

- kielenoppimisessa 52: 71, 75, 83–85
analogisuus ks. analogia

analyyttiset rakenteet 17: 61–63, 66
analyyttisyys 20: 58–60, 62, 64

anomalia 48: 59

antiikki 48: 44–45, 51
antonyymi 41: 247–248
appellatiivit 22: 93–94, 98–100, 102, 23: 179–180, 25: 45–62, 30: 45–46, 61, 66, 69, 72; 48: 37; 50: 26–27, 31
appositio 2: 29, 34; 9: 87–88; 10: 69; 13: 40, 48 Vrt. predikatiivinen lauseenvastike
appositioadverbiaali 13: 48

appositiorakenne 52: 26
appositiosuhde 11: 59–61
apukielet ks. b-, fikon-, j-, kontinkieli
arbitratiivinen lauseenvastike 13: 47, 50–51
argumentit 24: 45–50, 53, 55–56, 60
- instrumentaalinen 24: 48-54
- lokaaliargumentti 24: 47, 53–54, 60
- nominiargumentti 24: 45, 50

argumentoivuus 52: 97

arkikieli 48: 53
arkistoaineisto 43: 181
artikkeli 17: 62, 63; 43: 191–202
– definiittinen 43: 191–193
artikkelityyli 3: 41–65

arvoitus 48: 49
asenneperspektiivi 47: 173–174, 176, 178
asenteet 44: 86–109
– affektiiviset 47: 113–114
– kielelliset 44: 86–109, 45: 163–180
– murre- 44: 86–109, 45: 163–180, 47: 98–118
asiatyyli 6: 77; 8: 232
aspekti 18: 28–38, 40–43, 49–50, 51; 39: 101, 104, 237; 29: 37–41, 53; 46: 23–24, 47: 7–10, 20, 51: 7–21; 52: 70

- rajaamaton 51: 7–21
- verbin imperfektiivinen 20: 18–28
- verbin perfektiivinen 20: 18–28
- verbin sisäinen 20: 17–28

assimilaatio 52: 105, 107, 119

- nasaaliassimilaatio 52: 105, 107, 119
assosiaatio 15: 6–9
- paradigmaattinen 15: 6–9, 22
- sana-ass. 15: 6–8, 22
- syntagmaattinen 15: 22
astevaihtelu 2: 52–54; 6: 27–30; 7: 185–186; 18: 53–69; 19: 45, 50; 20: 191–192; 24: 27–32, 35, 42, 50: 77–78; 51: 76–96; 52: 123–125, 127–128, 140
- ammattisanojen 18: 58–59, 67
- hölynpölysanojen 18: 59, 61–63
- kvalitatiivinen 18: 55–69
- kvantitatiivinen 18: 55–57, 62–64, 69

- käänteinen 51: 76, 79, 81–86
- k ~ 14: 8-9, 10, 15
- lastenkielen 18: 64, 69
- leksikaalinen 18: 53–54, 65, 69
- lounaismurteiden 3: 14
- morfologinen 18: 53–54, 69
- nimien 18: 55–58, 67, 79
- produktiivisuus 18: 64–68, 69

- slangisanojen 18: 58–59, 65, 69
- vanhentuneiden sanojen 18: 59–62

- suomi/viro 51: 76–96
asyndeton 9: 100, 103, 116

ateelinen 51: 9
attributiivi 1: 25; 6: 79–84

attribuutit 1: 25–26, 34; 2: 28–35; 6: 79–84, 90–94; 8: 59; 10: 56; 29: 225–230; 47: 226; 51: 26; 52: 77, 115 Vrt. adjektiivi-, adverbi-, adverbiaali-, infinitiivi-, lause-, postpositio-, prepositio-, sija-, sivulauseattribuutti
- adjektiiviattribuutit 50: 60; 52: 115

- genetiiviattribuutit, genetiivimuotoiset määritteet, 6: 78, 79, 81; 42: 61–64, 44: 32–38; 49: 50–51; 50: 25–26; 51: 26
- kardinaalilukusanaa edeltävä 13: 52–80
- partisiippiattribuutit 35: 61–71

- substantiivimääritteet 1: 20–23 ; 6: 79; 52: 98–99
attribuuttirakenne 9: 81, 82-83, 89; 13: 37, 48
attribuuttityyli 6: 76–96
avertiivi 45: 12
avo- ja umpitavujen frekvenssi 19: 67