E

E

edussana 44: 10, 38–44
Eerikinkronikka 10: 31–32
ei-faktiiviset verbit 15: 60, 62–63
ei-nominit, Länsi-Uudenmaan murteiden 15: 258, 260
eksessiivi 10: 72; 37: 19
eksistentiaalilauseet 2: 36–50; 8:18–19, 22; 12: 51–55, 199; 14: 41–76; 15: 15, 41–42, 51; 17: 28–29; 20: 31–36, 188; 26: 45–59, 28: 33, 35, 37, 39–44, 46; 31: 24–28, 30, 97, 102; 35: 185–186; 36: 69–85, 238–239; 41: 21–42, 44: 10–14, 23, 225; 52: 67–85
– eks.lauseen predikaatti 14: 42, 51–52, 74
– eks.tauseen sanajärjestys 14: 43, 48–51, 74–76
– eks.lauseen subjekti 14: 43–46, 53, 54–65, 74–76; 18: 28, 45–49, 52; 20: 32–36; 52: 67–68
– historia 31: 24, 30

– konstruktio 52: 67
– upotteet 39: 109–111, 116–117
eksistentiaalipredikaatti 26: 47–59
– dynaaminen 26: 53–59
– staattinen 26: 47, 50-52, 57, 59
– superstaattinen 26: 47-50, 57, 59
eksistentiaalisuus 47: 24–29, 37–40
eksistentiaaliverbit 2: 46; 6: 26

ekspansiivisuus 52: 126

ekspansio 50: 67
eksperimentaalifonetiikka 1: 10
ekspressiiviset äänneominaisuudet 1: 13
ekspressiivisyys 41: 107–124, 44: 234–236; 52: 125, 127

ekstensio 52: 51
EKVI (identtisen NP:n poisto) 15: 40, 41–45, 48, 50, 57, 59, 68
ekvivalentiton leksikko 26: 62–79
elatiivi 6: 21–22; 9: 92; 10: 68–70; 43: 52–53, 44: 28; 49: 22–23, 28, 30, 32, 34–42; 51: 17, 42, 48, 62; 52: 19, 21, 23, 25–34, 36, 39, 62, 101

– aiheen elatiivi 49: 33
– elatiiviattribuutti 6: 81
– elatiivin käyttöfrekvenssi 16: 17–20
– elatiivisubjekti 9: 92–93

– kausatiivinen, syyn elatiivi 49: 37, 41

– representatiivinen elatiivi 49: 33

– ärsyke-elatiivi 49: 37, 39–40, 42
ellipsi 9: 53-54, 96, 105; 20: 187; 23: 157, 27: 39-40, 42; 51: 47
elollisuusvastakohta 14: 12, 15
eläintennimet 30: 173–176
– Satakunta 30: 173–176
emfaasi 17: 36–37, 39, 41
emfaattinen relatiivilause 24: 181–182
englannin vaikutus 17: 52
enkliittiset sanat 1: 28

ensiesiintymä 48: 9–10, 13–14, 16, 18–24; 51: 61; 52: 109

ensikieli 52: 67–68, 73
epäilemisen ilmaiseminen 47: 241–244
epätarkka ilmaus 21: 7–16

erikoisgeminaatio ks. geminaatio
ergatiivisuus 37: 226
erosijat 31: 21–30; 47: 15–24, 26–40; 49: 24, 28–32, 34–36, 39, 42; 51: 17, 50; 52: 21, 23–25, 35, 42, 48, 53

esikuvat ks. mallit

esisuomalainen ks. kantasuomi
esseetyyli 8: 144–154
essentiaaliverbit 8: 13–14
essiivi 1: 32, 33; 5: 89–102; 9: 42–43; 10: 68–70; 41: 45–58, 47: 43–63; 51: 17, 80–81; 52: 74
Etelä-Pohjanmaan murre 8: 17–23; 9: 97, 108, 109
että-lause 1: 34–36; 9: 87, 88, 90–91; 10: 60–61; 49: 32–36, 40; 52: 97
etunimet 21: 35–50; 36: 150–151
– harvinaiset nimet 35: 83–100
– Jyväskylä 35: 83–100
– nimenantoperusteet 35: 83, 86–98, 100
– patronyymit 35: 91, 95, 100
– turkulaiset 21: 35–50
– yhdysnimet 35: 95, 100
etymologia 11: 178; 21: 51–56, 190, 22: 87–102, 24: 7–23, 25: 12–14, 19, 26: 191–196, 27: 159, 28: 242–243, 29: 172–174, 30: 45–69, 72, 183–189; 31: 39–52, 53–60; 34: 107–119, 121–122; 35: 7–22, 73–82, 165–170; 37: 213–224; 39: 55–64; 40: 87–94; 47: 247–253; 51: 27; 52: 106, 111 Ks. myös kansanetymologiat, ks. myös lainasanat

– hämäryys 52: 105

– nimietymologiat 50: 24–35
– ruumiinosien nimitykset 39: 17–29
– tutkijat 31: 195-201; 34: 151–156
etymologinen sanakirja 30: 183–189
etymologinen tutkimus 26: 191–196; 47: 248–253
etäisyysperspektiivi 47: 170–172, 174, 176, 178

etäsukukielet 50: 45; 51: 27
eufemismit 2: 88–89, 91–93; 3: 27; 49: 57

– eufemistinen dysfemismi 49: 57

– kirosanaeufemismit 49: 46, 50, 57, 59