F

F

faktiivisesti staattinen 46: 13, 17–18
faktiiviset verbit 15: 45–46, 60, 62–64
faktiivisuus 46: 9–39
fatum-lauseenvastike 13: 47–48, 51
fatumrakenne 9: 80, 84–85, 89; 13: 34, 48, 51
feminiinigenus 16: 26
fennistiikka 21: 187–191, 22: 50–53, 55, 23: 164–166, 25: 14–21; 42: 227–230
fennougristikongressit 3: 222–227; 8: 223–227; 9: 263
fikon-kieli 9: 54
fiktiivinen liike 46: 7–39, 47: 13–16, 34: 49: 27
– perfektiivinen 46: 23–24
– imperfektiivinen 46: 23–24
fiktiivisyys 46: 9–39
finaalinen ablatiivi 17: 17–18, 19, 23
finaalinen lauseenvastike 13: 47, 51; 44: 21
finaalinen allatiivi 17: 17–18, 23
finaalirakenne 2: 106–107; 9: 80, 83, 84; 11: 55, 60; 13: 34, 37, 47, 48, 51
finiittimuodot 1: 39–57; 6: 77; 9: 112
Firenzen akatemia 10: 200
fleksiivinen taivutusmalli 17: 60–61, 63, 66
foneemi 1: 7, 9-12, 14–17; 27: 203; 48: 77, 81–82
foneemianalyysi 1: 14, 16–17; 48: 82
foneemien frekvenssi 19: 63–65, 68
foneemiteoria 1: 9, 11
foneettisten tieteiden kongressit 4: 117–118
fonematiikka (phonemics) 1: 16
fonetiikka 1: 7, 10–14; 26: 208–209
fonologia 1: 9–14; 26: 202–207
fonotaksi 50: 32

– epävirallisen yleiskielen 17: 56–59, 63, 65
formantti 18: 70–71, 76, 77

– formanttiarvo 48: 80, 83
formatiivi 41: 109–124

formula 50: 96 ks. myös rakenne
fraasit 34: 94–97; 37: 48–51, 54; 48: 57–58; 49: 46, 52
fraasiverbit 44: 11

fragmentti 48: 47
frekventatiiviverbit 10: 64
fysiofonetiikka 1: 9