H

H

habax legomenon -sana 49: 48

habitiiviadverbiaali 17: 5–8, 16–18, 21, 23
habitiivinen suhde 14: 12, 15; 17: 7, 12–14, 16–17, 20, 21, 23–24; 49: 23, 25, 28–29, 42
habitiiviset erosijat 17: 16–19, 23
habitiiviset suuntasijat 10: 70
habitiiviset tulosijat 17: 16–19, 23
habitiivis-lokatiiviset suuntasijat 10: 70

habituaalinen 51: 13
hakukysymys 43: 13, 24
haukkumanimet 9: 59–60

havaintoverbit ks. aistihavaintoverbit
havaittu lause (observed sentence) 5: 42
henkilöhistoria 29: 195–203
henkilönnimet 9: 58–59; 21: 35–50, 25: 153–159, 28: 230–231, 30: 85–96, 98; 42: 147–150; 52: 138, 150–152, 155, 158 ks. myös sukunimet
– ensimmäiset nimet 21: 36, 41, 49; 41: 81–105, 46: 40, 47–49
– etunimet 21: 35–50, 25: 153–159; 41: 81–105, 45: 197, 46: 40, 43–49

– kaksosten 41: 81–105
– kansanomaiset 43: 67–68
– kutsumanimet 46: 40

– köllit, köllinimet 9: 58–59; 30: 85–96, 98; 46: 50, 52
– lisänimet 31: 127–128, 130, 134–135, 139
– Jyväskylä 35: 83–100

– ristimänimet 41: 82, 85, 89–92, 96, 100–101

– suomalaisperäiset 21: 36–45, 49

– toiset nimet 21: 41–45, 49–50; 41: 84–86
– vieraskieliset 21: 36, 42–43, 49

henkilönnimitutkimus 46: 192

henkilöviitteinen, -tarkoitteinen 51: 31, 36, 42, 47–48, 52; 52: 59, 110
– henkilöviitteinen allatiivi 44: 247–251, 254

– pääsana 51: 31–32
himmentäminen 32: 87–88
historiallinen kielitiede 5: 44–45
homonymia 33: 67, 73; 36: 141; 48: 54

– mirror homonymy 51: 77
homonyymit 33: 175–178

horisontaalinen akseli 52: 19

humanismi 48: 45

huumori 48: 29–40, 54, 66; 49: 53, 55, 57, 59; 52: 62, 143

– kansanhuumori 52: 143
hyperkorrektit kielimuodot 9: 60
hyperkorrektius 34: 78–80, 83, 85, 87, 197, 50: 76

hyperbola 48: 49

hyperonyymi 51: 16
hypokorismi 46: 50–51
hämäläismurteet 8: 17–23; 9: 97, 99, 101, 102, 103, 104, 108, 110; 23: 22–23, 28: 17–30, ks. myös murteet
– satakuntalais- 28: 17–30