I

I

IA- 1. yksikkö/rakenne-malli 19: 32, 37, 38, 40, 42, 47
identifiointi, persoonan 20: 69–71, 74
identiteettipredikatiivi 1: 34
idiomaattistuminen 33: 11–16, 23–24, 26, 28–29; 48: 29–33, 37–40; 49: 46, 56

idiomaattisuus 52: 76, 79

– epäidiomaattisuus 52: 76, 78–79, 82–84

idiomi, idiomaattinen ilmaus ks. idiomaattistuminen

– idiomaattinen merkitys 48: 39

– lausekeidiomi 48: 33, 35, 37

ikkunointi 49: 22, 30–31, 34; 52: 47, 49–50, 56–57

– huomioikkuna 49: 30–31; 52: 49, 53, 56–57, 62

ikääminen 48: 25

ilkeily 48: 66
illatiivi 6: 21–22; 8: 61; 9: 21; 10: 68–70; 44: 28; 51: 62, 82; 52: 19, 21, 23–26, 29–31, 33, 36–37, 40–42
– käyttöfrekvenssi 16: 16–23
– pääte 19: 38–43, 55–56
illokutionaarinen sävy 17: 34–37, 39, 41

ilmaisukeino 52: 60

ilmaisutarve 51: 69
imperatiivi 1: 42; 2: 58, 59–60; 8: 30, 32, 36; 9: 110, 113; 10: 100, 103, 105, 110, 112, 113, 114; 35: 189; 40: 36
– konsessiivinen 32: 10, 14–15, 25
– vanha kirjasuomi 36: 14–15, 17–18
imperfekti 1: 222; 3: 12–13; 7: 190; 30: 196–201; 32: 85–86, 92; 40: 38, 45
– vanhan kirjasuomen 5: 75–88
imperfektimuodot 30: 196–201

si-imperfekti 51: 76
ti : si -vaihtelu 30: 196–201
implikaatio 47: 42–63
– kausaalinen 47: 43–45, 48, 54–63
– konditionaalinen 47: 43–45, 48, 59–63
– temporaalinen 47: 43–45, 48–56, 58–63
inessiivi 1: 130; 6: 21–23; 10: 68–70; 44: 27–28; 49: 28–29; 50: 81–82; 51: 9, 31, 38; 52: 21, 23, 25–34, 37, 39
– käyttöfrekvenssi 16: 17–20

ns. infiksi 49: 52
infiniittimuodot 1: 35–36, 39, 43–45, 47–57, 129, 130, 222; 2: 55–60; 3: 15; 5: 89–102; 6: 20–26, 77–79, 88–90; 8: 52, 56–57; 9: 41, 45, 80–92, 109–110, 117–118; 10: 58–59
infinitiiviadessiivi 9: 86, 88
infinitiiviattribuutti 6: 80-81
infinitiivien tunnukset -a, -ä, -da, -dä, -ta, -tä 2: 55–60
infinitiivilauseke 44: 48–51
infinitiivinvartalo 2: 59
infinitiiviobjekti 1: 23
infinitiivirakenteet 8: 48–49, 56–57; 9: 80, 83, 84, 85, 89; 10: 6; 14: 54–58, 75–76; 15: 42–58, 64, 67; 45: 186–188, 47: 78–86; 50: 18
– inf. rakenteen subjektiosa 14: 54–58, 75–76

infinitiivisubjekti 1: 23
infinitiivit 1: 35–36, 39; 6: 20–26; 9: 45, 80, 84, 86, 91, 112; 15: 261–265; 32: 184–186; 36: 142; 39: 99–117; 45: 7–44, 186–188

A-infinitiivi 52: 99, 101 ks. I infinitiivit

mAisillA-tunnus 45: 7–44
– I inf. 1: 49–50, 54–56, 222; 2: 55–60; 6: 21, 22–23, 25; 8: 56–57; 9: 83, 92; 10: 58, 59; 15: 262– 263; 39: 102, 106; 51: 81–82, 85; 52: 99, 101
– II inf. 1: 129, 130; 6: 21, 23; 9: 86, 88, 109–110, 117–118; 15: 264
– II infinitiivin inessiivi 31: 35 – 36
– II infinitiivin instruktiivi 31: 34, 36 – 37
– III inf. 1: 50–51, 56–57, 129, 130; 6: 21, 23, 25; 9: 41, 80–81, 83, 86; 15: 264
– III infinitiivin abessiivi 31: 35–37; 38: 27–32, 34
– III infinitiivin illatiivi 39: 102, 106, 115
– III infinitiivin inessiivi 45: 17–19
– IV inf. 6: 22–23, 77–79, 88–90; 8: 52; 9: 41, 80–81, 85–86; 32: 34–36, 39, 45, 47
– V inf. 6: 22, 23; 45: 7–44
– infinitiivin subjekti 39: 99–117
– leksikaalistumat 31: 34–37
infirmaatio 23: 89–95, 97–99, 101–102
inflektiosuffiksi 9: 22–23
informaatiojakso 25: 167–168

informaatiorakenne 48: 56

Inkerin suomalaismurteet 52: 108–109, 125–126
inkeroismurteet 2: 66
inkoatiiviverbit 8: 13–14
inkongruenssi 41: 21–42, 42: 115–139; 48: 53; 52: 70
– subjektin ja verbin 41: 21–42, 42: 115–139

inkongruenssi, subjektin ja predikaatin 20: 52–58, 72, 73, 74
– eteläpohjalaismurteissa 20: 53–58, 74
instructivus absolutus 12: 25
instruktiivi 1: 24, 129, 130; 6: 21–23; 8: 39–40; 9: 86, 88, 109–110, 117–118; 12: 25, 28; 14: 35; 33: 167–171; 41: 59, 62, 68, 76; 51: 27
intensiteettirakenne 9: 80, 84; 13: 34, 47, 48, 51

intentio 48: 69
interjektiot 9: 108–109; 19: 58; 49: 48–49, 51–52, 59

– interjektiopartikkeli 49: 51
interrogatiivipronominit 9: 105, 106
intransitiivilauseet 2: 42–44, 45–46; 14: 37, 74; 52: 69
intransitiiviverbit 6: 26; 8: 50, 56–57, 59, 61; 10: 55–65; 20: 20, 23, 24, 25; 49: 26

intuitio, kieli-intuitio ks. kielitaju
IP- 1. yksikkö/prosessi-malli 19: 33, 37–38
irrallinen nominatiivi ja partitiivi 2: 43, 47, 106–108; 9: 87

irresultatiivinen, irresultatiivisuus 51: 7–16, 18–21
– irresultatiiviverbit 8: 28, 34–35, 37, 51: 10–11

– kvasi-irresultatiivisuus 51: 7, 10–11
iteratiivisuus 20: 19–22, 24, 27, 28
itse 37: 25–54
itsenäisjakso 15: 28

itämerensuomi 50: 46, 53, 67 Ks. myös yleisitämerensuomalainen

itämerensuomalaiset kielet ks. lähisukukielet
itämurteet 1: 221; 2: 5–11; 9: 97–98, 99, 100, 101, 105, 106, 108–109, 113, 50: 79