J

J

j-kieli 9: 54
jakso 15: 26–31, 34–35, 37
jaksoliitto 15: 27
jaollisuusulottuvuus 26: 46–49, 51, 54, 57, 59
jargon 42: 106
jatkokoulutus 23: 146–150, 26: 180–184

jatkumo 48: 34; 52: 72, 83

johdanto-osa 48: 29, 39–40

johdinaines 48: 10, 12–13, 16–17, 23–24; 50: 46
johdinsuffiksit 9: 22; 24: 43–63
johdokset 30: 190–196; 31: 39–52, 61–79; 33: 7–29; 37: 8-12, 15–23; 45: 48–49, 47: 228; 48: 36, 53; 49: 16, 49; 50: 24–26, 46–67; 51: 58–72, 84; 52: 95, 104–128
- adjektiivijohdokset 33: 17–22, 24–25, 28; 52: 104–128

- edelleenjohdos 52: 125–126
- etymologia 35: 168–169; 37: 213–224

- johdostyyppi 47: 228; 48: 13, 16, 23–25; 50: 46; 51: 71; 52: 104, 123, 127
- johdosverbit 20: 22

- kollektiivijohdokset, -johtimet 48: 13
- ominaisuudennimet 48: 53; 51: 58–60, 66–69, 72

- moderatiiviset 52: 122, 126

- momentaaniverbit 20: 186–187

- problematiikkaa 52: 95
- pseudojohdokset 37: 221

- samakantaisuus 52: 126
- takaperoisjohdokset 36: 49, 138

- tekijännimet 48: 15–16, 20, 23, 37; 50: 38–67

- teonnimet 51: 58–59, 66–68

johtaminen ks. johdokset, johtimet, sananmuodostus
johtimet 25: 23–42; 52: 93–96, 98 Ks. myös slangisanojen loppuja

- deminutiivinen 48: 13; 52: 105, 125
- denominaaliset 25: 23, 26; 48: 12, 14, 23; 50: 46–47
- deverbaaliset 25: 23, 25–37; 48: 12, 15–16, 23; 50: 46

- kuratiivit 31: 61–79

- modifioijat 31: 86-87; 36: 40

- monijohtimisuus 52: 95, 98

- muuntajat 31: 86-87; 36: 40
- muuttajat 31: 86, 88-90; 36: 40; 48: 25

- ominaisuudennimet, ominaisuudennimijohdin 48: 10, 12–13, 23

- pejoratiiviset 52: 105, 122, 125–126
- pseudojohtimet 37: 221

- tekijännimet, tekijännimijohdin 48: 15–16, 18, 20, 23; 50: 38, 40, 46–57
- teonnimet; teonnimijohdin 32: 27–47; 36: 45–52; 48: 10, 16–19, 24; 50: 46, 65; 51: 62

- uuden johtimen synty 52: 125
- -e, -eh 48: 16, 23; 50: 33

- -i 52: 126

- -iAinen 48: 15, 23

- -in : ime- 30: 190–196; 48: 15; 50: 46

- -inen 48: 13, 23; 50: 46; 52: 107

- -iO 48: 14, 23; 50: 46

- -jA 48: 15, 20, 23; 50: 39, 46–67; 52: 96

- -(i)kAs 50: 46

- – kkA 48: 14, 23

- -kki 50: 46

- -kkO 48: 14

- -lA 1: 81–82; 52: 126

- -lAinen 48: 14, 23; 50: 46; 52: 125–126

- -lAs 50: 46

- -llinen 52: 95–96, 107, 113, 119, 122–123, 126–128

- -lO 48: 14, 23; 52: 107, 125–126

- -(i)lOinen 52: 104–128

- -mA 9: 42, 45–46; 48: 16, 23–24
- -minen 6: 21–23, 77–79, 88–90; 9: 45; 48: 17; 50: 65; 51: 58, 62, 65, 67–68, 70–71; 52: 95–96 Ks. myös -mUs

- -misUUs 51: 59–72

- -mUs 48: 16–17, 23–24; 51: 62, 70–71
- -nA 48: 17–18, 23–24
- -ne, -nen 9: 43-45, 46, 48
- -nsi 4: 31–34

- -O 48: 19, 23

- -Os 48: 18–19

- -pA 50: 46–47, 60, 66

- -re 48: 14, 23

- -ri ks. -(U)ri
- -se 9: 46

- -(i)stO 48: 13–14, 23
- -t 9: 46

- – tO 48: 13

- -ttA 50: 60; 52: 96

- -U 48: 14, 19, 23; 52: 95

- -(U)Us 48: 12–13, 18–19, 23–24; 50: 65; 51: 58, 67; 52: 95–96
- -(U)ri 9: 40; 48: 14–16, 20, 23; 50: 46
- -vA 9: 42, 45-46; 50: 46–47, 60–61, 63, 66
- -vAinen 9: 42, 45-46
johto-oppi 21: 189-190, 24: 43-63, 25: 23-42, 26: 81-89, 204-205, 30: 190-196; 31: 15-18, 61-79, 81-92; 34: 21-31; 36: 37-43; 42: 253, 47: 227; 50: 38, 67 Ks. myös johtimet ja -johdokset; derivaatio

- johdinvariantti, rinnakkaisjohdin 51: 60; 52: 107, 113–114,127
- johtamisen ja taivutuksen suhde 31: 61, 66–76, 78; 32: 27; 33: 7–9, 28; 34: 21–22, 27–31, 69-70; 36: 38–39, 42–43
- kielenhuolto 31: 70–71
- nominit 25: 23–42

johtoprosessi 48: 24

juhlapuhe 48: 43
julkaisutoiminta 26: 184–187
junggrammaattinen koulu 1: 7, 10
junktiosuhde 12: 40–45, 52, 61–63
juomien nimitykset 40: 87–94

jälkitavut 51: 88

- pitkä vokaali 50: 33; 51: 60
järjestysluvut 4: 31–35
jäännöslopukenominit 36: 53–68