N

N

n-latiivi 14: 35
nasaalit 24: 33–34; 52: 104, 127
negaatio 20: 177–179
negaatiotransformaatio 15: 18
neksus 8: 48, 49, 52–53, 56–58; 9: 22–23, 24–25, 27–28, 85–86, 87; 10: 60–63
– infiniittimuodon sisältävä 15: 26–27, 35
– nominineksus 15: 27, 35
neksussuhde 12: 40–45, 52, 61–63, 66; 15: 26, 29–31, 34–35, 37
– nominalisoitunut 11: 53–55, 57–61
nesessiivinen lauseenvastike 13: 46, 50; 14: 54–56, 75–76
nesessiivinen saneliitto 13: 30
nesessiivirakenne 11: 54; 13: 29, 46
nesessiivirakenteet 47: 64–90
nesessiiviset lauseenvastikkeet 28: 19–26, 30
nesessiivisyys 37: 225–227; 39: 99–117; 44: 16–18, 30
– nesessiiviverbit 37: 225–227
nesessiiviverbit 47: 64–90
neutralisaatio, maskuliinisten sanojen 16: 26–30
nimet, nimistö ks. myös etunimet, henkilönnimet, paikannimet, sukunimet

– Alatornio 28: 230–232

– etymologia 43: 71–74; 52: 132–144

– haukkumanimet 52: 142
– kulttuurinimet 52: 133–135

– lainanimet 21: 36-37, 42, 49; 50: 24–35

– metaforisuus 52: 133–134, 136, 141
– nimen annon peruste 52: 134, 152–155, 158

– nimenkäyttöpiiri 1: 77–80

– nimimallit 52: 137, 141
– nimityyppi 50: 29; 52: 137, 141, 150
– nimistönsuunnittelu 42: 262–265

– peitenimet 46: 53

– primaarinimet 46: 40, 65, 74
– rakenne, elementit 50: 30; 52: 133, 137

– ruotsalainen 52: 137, 142–143

– salanimet 46: 53
– sekundaarinimet 46: 40–41, 53

– selitysperuste 52: 136
– sitaattinimet 46: 73
– tuotenimet 42: 150–152, 156

– vanha nimistö 50: 24–35; 52: 132–133 Ks. myös etymologiat

– tyyliväri 52: 142–143
– valinta 21: 46-48
– viittausnimet 46: 53–80

– virolainen 52: 136–138
– yritysnimet 42: 141–156, 45: 195
– yhdysnimet 52: 136

nimettömät rakenteet 9: 80–81, 85, 89
nimeämismalli 46: 41–44
nimeämisperusteet 30: 86–90, 98; 43: 65, 68–69; 50: 26, 29
nimikerrostumat 22: 87–102
nimiparit 41: 83–105

nimiperinne 52: 141
nimipäiväkalenteri 25: 153–159
nimisanat 27: 203–206
– etunimet 21: 35–50, 27: 203–204
– etymologia 27: 205–206
– sukunimet 27: 204–206
nimisarja 21: 45–46, 49–50

nimistöntutkimus 18: 203–205; 21: 35–50, 22: 87–102, 25: 43–62, 153- 59, 28: 223–232, 29: 171–174, 30: 45–69, 72, 85–98, 173–176; 31: 53–60; 40: 139–154; 45: 67–78; 50: 24; 52: 132

nimittelyperinne 30: 92–93, 98
nimittävä jäsen 12: 65–66
nimitykset 37: 95–116 Ks. myös appellatiivit

– aamun aikojen nimitykset 6: 35–56

– nimitystyyppi 50: 46, 48, 53, 67
– ruumiinosien nimitykset 39: 17–29

– taudinnimitykset 50: 38–67
nollapersoonalause 42: 157–166
nollasuffiksi 12: 200
nominaalimuodot ks. infiniittimuodot
nominaalinen lause 2: 43–44
nominaalirakenteet 9: 80–93 Ks. agentti-, attribuutti-, fatum-, finaali-, infinitiivi-, intensiteetti-, kvantum-, kvasi-, modaalirakenne, nimettömät rakenteet, partisiippi-, simul-, substantiivi-, temporaalirakenne
nominatiivi 1: 24, 26, 32; 6: 22; 8: 39, 50–51, 56–57, 59; 10: 55; 15: 266; 35: 184–186; 44: 10–14; 52: 101, 105
– nominatiiviobjekti 10: 55
– nominatiivisubjekti 8: 22; 35: 185–186

nominaalistus ks. substantivoiminen

nominativus absolutus 2: 43, 106–108; 9: 87; 12: 25, 51, 54; 13: 39, 40, 48, 51; 14: 65–73, 76
– nom. abs.-rakenteen subjektiosa 14: 67, 76
nominijohdokset 25: 23–42, 26: 81–89
– nominikantaiset 26: 81–89
– verbikantaiset 25: 23–42
nominit 1: 21, 22–23, 28; 9: 46, 77; 10: 56; 25: 23–42, 28: 219–223
– deverbaaliset 25: 23–42
– verbaaliset 25: 23–27
– verbikantaiset 25: 23–24
normaalilause 14: 36–41, 45–76; 15: 15; 41: 22–42
-nta sijapääte 10: 72
normaalilauseke 44: 10; 52: 69

normi ks. kielen normit

NOSTO 15: 43–48, 49–68
– subjektista subjektiksi 15: 45–48, 49–55, 68
– subjektista objektiksi 15: 55–68
numeruskongruenssi, kardinaalilukusanaa edeltävän attribuutin 13: 52–80
numeruskongruenssi 8: 17–23
numerussuhde 21: 32–34
numerusvirhe 17: 46
nuorgrammaatikot 27: 7
Nykysuomen laitos 17: 161, 162
nykysuomi 7: 33–34, 39; 22: 193–196, 198–200, 24: 8, 10, 15–23; nykysuomi 41: 43, 47: 237–241
– sanastotesti 24: 15–17, 22
n-foneemi 19: 62–63