O

O

o-vartaloiset nominit 15: 258, 259; 16: 7, 14
objekti 1: 23–24, 25–26, 34–35, 39–57; 2: 42–47; 6: 20–21, 22–26, 78–79; 8: 28–38, 54–58, 59; 9: 86, 89, 92, 96–98; 10: 55–65, 69, 70; 36: 140–145; 39: 235–237; 44: 28–32, 224–225; 49: 23–24, 26–29, 31–35, 41–42; 52: 70, 80 Ks. myös täydennysmuotti
– partiaalinen 20: 19, 20–22, 23, 24–26, 27
– partitiiviobjekti 34: 35, 43–44; 36: 143; 39: 73, 51: 7–21
– sijanvaihtelu 36: 143–144

– sijat 18: 28–43, 46, 49–52; 45: 54–55; 52: 70, 80
– säännöt 51: 7–8, 15
– totaalinen 18: 40–43, 52; 20: 19, 20–22, 23, 24–26, 27, 51: 7–16, 18–21
objektiivinen genetiivi 8: 53–54; 14: 30
objektiivinen adverbiaali 12: 56–57, 66, 69–70
objektiivinen liike 47: 239; 49: 27
objektikomplementti 12: 37, 39–40, 58–64, 70
objektin epämääräisyys 20: 31
objektinsukuiset määritteet 16: 135
objektivirhe 17: 46
obliikvi 42: 52–85

– obliikvimäärite 51: 13, 19–21

– obliikvisijat 51: 60
oheissubstantiivi 26: 82–90, 97
oi-nominit Länsi-Uudenmaan murteissa 14: 92
oikeakielisyys 27: 160; 50: 7; 52: 105 Ks. myös kielenhuolto
oikeinkirjoitus 28: 75, 78; 50: 7–8 Ks. myös kielenhuolto, ks. myös kielen normi

– sääntö 48: 52

oivaltamisverbi 49: 24, 40–42

okkasionaalisuus 48: 35
olosija-attribuutti 12: 52–54
olosijamäärite, intransitiiviverbin 17: 9, 20
olosijat 17: 5, 7–9; 47: 17–23, 26–40; 49: 23–24, 26, 28, 30–34, 36, 39, 42; 51: 50; 52: 21, 23–25, 35, 42
olosijojen käyttöfrekvenssi 16: 18–20, 23
olotilanilmaukset 43: 203–208; 52: 28
oloverbit 10: 55–56; 49: 24
omaperäiset sanat 24: 8–13, 18–23

omistamista ilmaisevat verbit 51: 47
omistuskonstruktio 2: 45–46; 8: 22; 12: 51, 53–55; 14: 42, 68–71, 74, 76
omistusliite 41: 45–54; 51: 82
omistusrakenne 28: 7-16; 39: 238–239; 44: 23; 52: 64, 68

onnittelu 48: 43
onomastiikka 21: 190; 42: 145
onomatopoeettiset sanat 9: 61; 37: 216–217, 220; 48: 17–18
– verbit 32: 55–56, 74–75; 48: 17–18; ks. myös deskriptiiviverbit
onomatopoesis 44: 234–240
onyyminen semantiikka 46: 42

opaakkisuus 48: 31
opetus 26: 180–184, 27: 184–186
– suomen kielen 1: 224–227
opinnäytteet 29: 190–191
oppihistoria 42: 240–246, 43: 112–134, 46: 106–124
oppikirjat 23: 153–163, 27: 45–61; 43: 81
– lauseoppi 39: 233–241
oppilaiden kieli 29: 230–232
– ruotsi 29: 230–232

oppilause 48: 44–45, 48, 51

oppimisprosessi 23: 169–174
– lapsen kieli 23: 169–174

oppineisuus, opillinen sivistys 48: 51

oppisanat ks. terminologia

oppitekoinen, oppitekoisuus 48: 53; 52: 107
optatiivi 40: 36, 40
ordinaalilukusanat 4: 30 – 35

Orion-myytti 49: 10
ortoepia 47: 120
ortografia 20: 185; 26: 32–42, 44, 29: 31–36; 33: 35–36; 34: 59–60; 46: 196–198, 47: 120, 127, 132, 50: 74–77, 84; 51: 27, 33–34, 40–41, 59, 70, 76; 52: 105–107
ortografian vakiintumattomuus 10: 197–201; 52: 151, 160
ortografian ja fonologian suhde 17: 57, 63, 65
osoittava polku 46: 11–12