R

R

Raamattu
- 1642 1: 222–223; 5: 75, 76; 8: 30, 117–118
- 1685 5: 14, 18–19
- 1710–13 5: 23
- 1845 5: 13
- 1938 5:14
- Agricolan suomentamat osat 5: 5–20
raamatunkäännöskomiteat 28: 214–215
raamatunsuomennokset 16: 153–154; 18: 6–7; 49: 7
radikaalinen astevaihtelu 6: 27–30

rajattuus 51: 9
rakenneperspektiivi 47: 174–178
rakennussanasto 22: 206
rakenteet 47: 223, 229–230
- annan työn tehdä 1: 54–55
- anna sen olla 45: 186
– anna sen tehdä 45: 186
- asia on minun hoidettavani 13: 22, 38, 42–45, 50
- asia on vaikea toimittaa 13: 22, 37 – 38, 42–45, 50
- asian selvittämiseksi suoritetaan tutkimuksia 13: 23, 40–41, 42–45, 50

- ei ole tietävinään 41: 44
- ei ole tietävänäns(ä) 41: 53–54, 57
- huomata vanhentuneensa 44: 50
- hän antaa ammeeseen valua vettä 13: 20, 32, 35, 42–45, 50
- hänen tulee tehdä 47: 79
- hän odotti sydän pamppaillen 13: 22, 38–39, 42–45, 50
- hän antaa veden valua 13: 20, 32, 35, 42–45, 50
- hän otti lainan ostaakseen auton 13: 21, 33 – 34, 35, 42 – 45, 50
- hän mainitsi Snellmanin yrityksen ratkaista kysymys 13: 23, 41 – 45, 50
- hän jätti veneen virran vietäväksi 13: 22, 38, 42-45, 50
- hän saapui isäntäväen ollessa pellolla 13: 20, 32, 35, 42-45, 50
- hän oli nielemäisillään pillerin 13: 21, 35, 42 – 45, 50
- hän määräsi hankittavaksi valaisimet 13: 20, 31, 35, 42 – 45, 50
- hän sai sanotuksi tärkeimmät asiat 13: 21, 35 – 36, 38, 42 – 45, 50
- ilmeni varkaiden vieneen rahat 13: 19, 25, 35, 42 – 45, 50
- isä näkyy tuleva ~ tulevaksi 13: 26 – 27
- isä näyttää lukevan lehteä 13: 19, 26 – 28, 35, 42 – 45, 50
- isä toi omenia lasten syödä 22: 68, 70
- isä käski poikaa tekemään työn 13: 22, 36, 38, 42 – 45, 50
- isäntä astelee pää pystyssä 13: 23, 39 – 40, 42 – 45, 50
- johtajalla on oltava kosketus joukkoihin 13: 19, 29 – 30, 35, 42 – 45, 50
- jos näitä sanomia tulee ensi vuonna julkaistavaksi 13: 20, 30, 35, 42 – 45, 48, 50, 51
- jätän työn tekemättä 1: 56-57
- kaikkien luettava kirja 13: 22, 37 – 38, 42 – 45, 50
- kesän tullen hän virkistyi 13: 20, 33, 35, 42 – 45, 50
- kirja on minun tietääkseni ilmestynyt 13: 20, 33, 35, 42 – 45, 50
- kämpän on oltava saaressa / saaressa on oltava kämppä 28: 24, 30
- kämpän on pakko olla saaressa / saaressa on pakko olla kämppä 28: 24, 30
- kämpän täytyy olla saaressa / saaressa täytyy olla kämppä 28: 24, 30
- käydä päinsä 44: 11
- laiva on aaltojen ajeltavana 13: 22, 38, 42 – 45, 50
- lapsi putosi kenenkään huomaamatta 13: 20, 33, 35, 42 – 45, 50
- maata viljelevä väestö 13: 22, 37 – 38, 42 – 45, 50
- meteli alkoi vieraiden saavuttua 13: 20, 33, 35, 42 – 45, 50
- minua haluttaisi lähteä matkalle 13: 21, 35, 38, 42 – 45, 50
- minun tuli kerrotuksi asia 13: 20, 30, 35, 42 – 45, 48, 50, 51
- minun käy meneminen 9: 80 – 81, 85, 89
- minun tuli mennyksi 9: 80 – 81, 85, 89
- minun on meneminen 9: 80 – 81, 85, 89
- minun on mentävä 9: 80 – 81, 85, 89
- minun pitää kirjoittaman 9: 80 – 81, 85, 89
- minä jätän kuvailematta matkaa 13: 21, 36, 38, 42 – 45, 50
- minä tunsin pojan Pekaksi 13: 23, 40, 42-45, 50
- miten on selitettävissä nämä säkeet 13: 20, 30, 35, 42 – 45, 48, 50, 51
- määrään työn tehtäväksi 1: 52 – 53
- nauroin katketakseni 13: 21, 34 – 35, 42 – 45, 50
- näen työn tehtävän (~ tehtäväksi t. tehdyn (~ tehdyksi) 1: 53
- näytti mahdottomalta meidän pelastua 13: 19, 30, 35, 42–45, 50
- näyttää tulevan sade 13: 19, 24–25, 35, 42–45, 50
- olevinaan kuulematta sitä 45: 37
- olisi tehtävä 9: 92
- olisi tehdä 9: 92
- olisikohan meidän mennä 13: 19, 30, 35, 42–45, 50
- olla olevanans(a) 41: 45–48, 53, 57
- olla olevinaan 41: 44–58, 43: 213–214
- olla + 5. infinitiivi 45: 12–13
- olla paikallaan 44: 11
- olla pakko mennä 44: 17
- olla tehdä 45: 37
- olla tekemäisillään 45: 9–44
- olla tekemässä 45: 17
- olla tekevinään 41: 43, 43: 209–214
- onko teillä hevosta myydä 13: 22, 37–38, 42–45, 50
- on olevinaan 41: 44, 52–53, 45: 37
- otan työn tehdäkseni 1: 55–56
- Pekka sanoi tulevansa 28: 9, 11–13, 15–16
- pitäisi tehdä 9: 92
- poika on hyvä pelaamaan šakkia 13: 22, 36, 38, 42 – 45, 50
- pojan pitäisi lukea kirja 13: 19, 29, 35, 42 – 45, 50
- pojan on luettava kirja 13: 19, 30, 35, 42 – 45, 50
- pyyssä ei ole kahden jakaa 13: 22, 37 – 38, 42 – 45, 50
- saan työn tehdyksi (~ tehtyä) 1: 51 – 52
- saan työn tehdä (~ tehdäkseni) 1: 54
- saareen pitää tehtämän kämppä 28: 24
- sinun on lähteminen 13: 19, 30, 35, 42 – 45, 50
- sinun on hyvä puhua 13: 19, 30, 35, 42 – 45, 50
- sinä aiot jättää yliopiston 13: 21, 35, 38, 42 – 45, 50
- sinä otit nähdäksesi suuren vaivan 13: 21, 34 – 35, 42 – 45, 50
- tahtovanansa 45: 36
- talossa täytyy olla isäntä 13: 19, 28-29, 35, 42-45, 50
- tauti menee, jos on mennäkseen 13: 21, 34-35, 42-45, 50
- tehdä tietävänäs 41: 51
- teille kuuluu tuodun uusi lehmä 13: 19, 25, 35, 42–45, 50
- tiedän hänet tulevaksi 13: 22, 37–38, 42–45, 50
- toinen toisensa 44: 52
- toinen toistaan 44: 53
- tyttö oli nukkuvinaan 13: 21, 34–35, 42–45, 50
- tyttö nauroi kaikkien nähden 13: 20, 33, 35, 39, 42–45, 50
- tyttö kuuli käen kukkuvan 13: 20, 31, 35, 42–45, 50
- työ on tehty 1:43-45
- työ on tehtävä 1: 45-46
- työ on hyvä tehdä 1: 50
- työ kuuluu tehtävän t. tehdyn 1: 49
- työ jää tekemättä 1: 50–51
- työ on tehtävissä 1: 46–47
- työ pitää tehdä 1: 49–50
- työ tulee tehtäväksi 1: 48–49
- työ tehdään 1: 41–43
- työ tulee tehdyksi (~tehtyä) 1: 47–48
- wenettä laatimassa 45: 25
- viisaampana minä myönnyn 13: 23, 40, 42–45, 50
- äiti toi omenoita lasten syödä 13: 22, 37–38, 42–45, 50
- äiti meni maata 13: 21, 36, 38, 39, 42–45, 50
Ranskan akatemia 10: 200

rautakausi 52: 134

- myöhäisrautakausi 50: 28, 34

reanalyysi 51: 26

redundanssi 52: 27

reema 48: 56

reitin ilmaiseminen 52: 48–64

- epäsuora reitti 52: 59
referatiivinen lauseenvastike 13: 46, 50; 14: 58–65, 75–76
referatiivirakenne 27: 51
- eksistentiaalinen 18: 191–192
- essiivin sisältävä 13: 40
- translatiivin sisältävä 13: 40

referenssityyppi, referentiaalinen 51: 17, 20
referointi 29: 214–218; 50: 88, 104
refleksiiviset verbit 19: 21, 22, 23, 25
- refl. kausatiiviverbit 19: 14, 18-19
refleksiivisyys 39: 43–44; 40: 35, 38, 45
refleksiiviverbit 10: 55–65

reformaatio 49: 7

rekisteri 49: 45, 55–56

- muutos 49: 45, 55–56
rektio 8: 11-13, 59
rektiovirhe 17: 45-46
relaatio 47: 46–48
relaatioteoria 29: 207–213
relatiivilauseet ks. sivulauseet
restrukturoituminen, morfologisten elementtien 17: 59–60, 63, 65–66

resultatiivinen, lopputulokseen johtava, resultatiivisuus 51: 7, 10–11, 13, 20 vrt. irresultatiivinen

- resultatiiviverbi 51: 8

retoriikka

- poliittinen 52: 99
riimukirjaimet 10: 80

rinnakkaismuoto 52: 104
rinnastus 9: 100, 103; 32: 192 – 197; 48: 54, 56; 52: 97
runokielen poikkeavuudet 12: 21-28, 34

runomitta 48: 52
runorakenteen kielellinen analyysi 12: 28–34

ruotsi Ks. myös kantaskandinaavi

- muinaisruotsi 50: 24–26, 28
Ruotsin akatemia 10: 200
ruotsinsuomi 29: 230-232