R

R

Raamattu
– 1642 1: 222–223; 5: 75, 76; 8: 30, 117–118
– 1685 5: 14, 18–19
– 1710–13 5: 23
– 1845 5: 13
– 1938 5:14
– Agricolan suomentamat osat 5: 5–20
raamatunkäännöskomiteat 28: 214–215
raamatunsuomennokset 16: 153–154; 18: 6–7; 49: 7
radikaalinen astevaihtelu 6: 27–30

rajattuus 51: 9
rakenneperspektiivi 47: 174–178
rakennussanasto 22: 206
rakenteet 47: 223, 229–230
– annan työn tehdä 1: 54–55
– anna sen olla 45: 186
– anna sen tehdä 45: 186
asia on minun hoidettavani 13: 22, 38, 42–45, 50
asia on vaikea toimittaa 13: 22, 37 – 38, 42–45, 50
asian selvittämiseksi suoritetaan tutkimuksia 13: 23, 40–41, 42–45, 50

– ei ole tietävinään 41: 44
– ei ole tietävänäns(ä) 41: 53–54, 57
– huomata vanhentuneensa 44: 50
hän antaa ammeeseen valua vettä 13: 20, 32, 35, 42–45, 50
– hänen tulee tehdä 47: 79
hän odotti sydän pamppaillen 13: 22, 38–39, 42–45, 50
hän antaa veden valua 13: 20, 32, 35, 42–45, 50
hän otti lainan ostaakseen auton 13: 21, 33 – 34, 35, 42 – 45, 50
hän mainitsi Snellmanin yrityksen ratkaista kysymys 13: 23, 41 – 45, 50
hän jätti veneen virran vietäväksi 13: 22, 38, 42-45, 50
hän saapui isäntäväen ollessa pellolla 13: 20, 32, 35, 42-45, 50
hän oli nielemäisillään pillerin 13: 21, 35, 42 – 45, 50
hän määräsi hankittavaksi valaisimet 13: 20, 31, 35, 42 – 45, 50
hän sai sanotuksi tärkeimmät asiat 13: 21, 35 – 36, 38, 42 – 45, 50
ilmeni varkaiden vieneen rahat 13: 19, 25, 35, 42 – 45, 50
isä näkyy tuleva ~ tulevaksi 13: 26 – 27
isä näyttää lukevan lehteä 13: 19, 26 – 28, 35, 42 – 45, 50
isä toi omenia lasten syödä 22: 68, 70
isä käski poikaa tekemään työn 13: 22, 36, 38, 42 – 45, 50
isäntä astelee pää pystyssä 13: 23, 39 – 40, 42 – 45, 50
johtajalla on oltava kosketus joukkoihin 13: 19, 29 – 30, 35, 42 – 45, 50
jos näitä sanomia tulee ensi vuonna julkaistavaksi 13: 20, 30, 35, 42 – 45, 48, 50, 51
jätän työn tekemättä 1: 56-57
kaikkien luettava kirja 13: 22, 37 – 38, 42 – 45, 50
kesän tullen hän virkistyi 13: 20, 33, 35, 42 – 45, 50
kirja on minun tietääkseni ilmestynyt 13: 20, 33, 35, 42 – 45, 50
kämpän on oltava saaressa / saaressa on oltava kämppä 28: 24, 30
kämpän on pakko olla saaressa / saaressa on pakko olla kämppä 28: 24, 30
kämpän täytyy olla saaressa / saaressa täytyy olla kämppä 28: 24, 30
– käydä päinsä 44: 11
laiva on aaltojen ajeltavana 13: 22, 38, 42 – 45, 50
lapsi putosi kenenkään huomaamatta 13: 20, 33, 35, 42 – 45, 50
maata viljelevä väestö 13: 22, 37 – 38, 42 – 45, 50
meteli alkoi vieraiden saavuttua 13: 20, 33, 35, 42 – 45, 50
minua haluttaisi lähteä matkalle 13: 21, 35, 38, 42 – 45, 50
minun tuli kerrotuksi asia 13: 20, 30, 35, 42 – 45, 48, 50, 51
minun käy meneminen 9: 80 – 81, 85, 89
minun tuli mennyksi 9: 80 – 81, 85, 89
minun on meneminen 9: 80 – 81, 85, 89
minun on mentävä 9: 80 – 81, 85, 89
minun pitää kirjoittaman 9: 80 – 81, 85, 89
minä jätän kuvailematta matkaa 13: 21, 36, 38, 42 – 45, 50
minä tunsin pojan Pekaksi 13: 23, 40, 42-45, 50
miten on selitettävissä nämä säkeet 13: 20, 30, 35, 42 – 45, 48, 50, 51
määrään työn tehtäväksi 1: 52 – 53
nauroin katketakseni 13: 21, 34 – 35, 42 – 45, 50
näen työn tehtävän (~ tehtäväksi t. tehdyn (~ tehdyksi) 1: 53
näytti mahdottomalta meidän pelastua 13: 19, 30, 35, 42–45, 50
näyttää tulevan sade 13: 19, 24–25, 35, 42–45, 50
– olevinaan kuulematta sitä 45: 37
olisi tehtävä 9: 92
olisi tehdä 9: 92
olisikohan meidän mennä 13: 19, 30, 35, 42–45, 50
olla olevanans(a) 41: 45–48, 53, 57
olla olevinaan 41: 44–58, 43: 213–214
olla + 5. infinitiivi 45: 12–13
– olla paikallaan 44: 11
– olla pakko mennä 44: 17
– olla tehdä 45: 37
– olla tekemäisillään 45: 9–44
– olla tekemässä 45: 17
olla tekevinään 41: 43, 43: 209–214
onko teillä hevosta myydä 13: 22, 37–38, 42–45, 50
on olevinaan 41: 44, 52–53, 45: 37
otan työn tehdäkseni 1: 55–56
Pekka sanoi tulevansa 28: 9, 11–13, 15–16
pitäisi tehdä 9: 92
poika on hyvä pelaamaan šakkia 13: 22, 36, 38, 42 – 45, 50
pojan pitäisi lukea kirja 13: 19, 29, 35, 42 – 45, 50
pojan on luettava kirja 13: 19, 30, 35, 42 – 45, 50
pyyssä ei ole kahden jakaa 13: 22, 37 – 38, 42 – 45, 50
saan työn tehdyksi (~ tehtyä) 1: 51 – 52
saan työn tehdä (~ tehdäkseni) 1: 54
saareen pitää tehtämän kämppä 28: 24
sinun on lähteminen 13: 19, 30, 35, 42 – 45, 50
sinun on hyvä puhua 13: 19, 30, 35, 42 – 45, 50
sinä aiot jättää yliopiston 13: 21, 35, 38, 42 – 45, 50
sinä otit nähdäksesi suuren vaivan 13: 21, 34 – 35, 42 – 45, 50
– tahtovanansa 45: 36
talossa täytyy olla isäntä 13: 19, 28-29, 35, 42-45, 50
tauti menee, jos on mennäkseen 13: 21, 34-35, 42-45, 50
– tehdä tietävänäs 41: 51
teille kuuluu tuodun uusi lehmä 13: 19, 25, 35, 42–45, 50
tiedän hänet tulevaksi 13: 22, 37–38, 42–45, 50
– toinen toisensa 44: 52
– toinen toistaan 44: 53
tyttö oli nukkuvinaan 13: 21, 34–35, 42–45, 50
tyttö nauroi kaikkien nähden 13: 20, 33, 35, 39, 42–45, 50
tyttö kuuli käen kukkuvan 13: 20, 31, 35, 42–45, 50
työ on tehty 1:43-45
työ on tehtävä 1: 45-46
– työ on hyvä tehdä 1: 50
työ kuuluu tehtävän t. tehdyn 1: 49
– työ jää tekemättä 1: 50–51
työ on tehtävissä 1: 46–47
työ pitää tehdä 1: 49–50
työ tulee tehtäväksi 1: 48–49
työ tehdään 1: 41–43
työ tulee tehdyksi (~tehtyä) 1: 47–48
– wenettä laatimassa 45: 25
viisaampana minä myönnyn 13: 23, 40, 42–45, 50
äiti toi omenoita lasten syödä 13: 22, 37–38, 42–45, 50
äiti meni maata 13: 21, 36, 38, 39, 42–45, 50
Ranskan akatemia 10: 200

rautakausi 52: 134

– myöhäisrautakausi 50: 28, 34

reanalyysi 51: 26

redundanssi 52: 27

reema 48: 56

reitin ilmaiseminen 52: 48–64

– epäsuora reitti 52: 59
referatiivinen lauseenvastike 13: 46, 50; 14: 58–65, 75–76
referatiivirakenne 27: 51
– eksistentiaalinen 18: 191–192
– essiivin sisältävä 13: 40
– translatiivin sisältävä 13: 40

referenssityyppi, referentiaalinen 51: 17, 20
referointi 29: 214–218; 50: 88, 104
refleksiiviset verbit 19: 21, 22, 23, 25
– refl. kausatiiviverbit 19: 14, 18-19
refleksiivisyys 39: 43–44; 40: 35, 38, 45
refleksiiviverbit 10: 55–65

reformaatio 49: 7

rekisteri 49: 45, 55–56

– muutos 49: 45, 55–56
rektio 8: 11-13, 59
rektiovirhe 17: 45-46
relaatio 47: 46–48
relaatioteoria 29: 207–213
relatiivilauseet ks. sivulauseet
restrukturoituminen, morfologisten elementtien 17: 59–60, 63, 65–66

resultatiivinen, lopputulokseen johtava, resultatiivisuus 51: 7, 10–11, 13, 20 vrt. irresultatiivinen

– resultatiiviverbi 51: 8

retoriikka

– poliittinen 52: 99
riimukirjaimet 10: 80

rinnakkaismuoto 52: 104
rinnastus 9: 100, 103; 32: 192 – 197; 48: 54, 56; 52: 97
runokielen poikkeavuudet 12: 21-28, 34

runomitta 48: 52
runorakenteen kielellinen analyysi 12: 28–34

ruotsi Ks. myös kantaskandinaavi

– muinaisruotsi 50: 24–26, 28
Ruotsin akatemia 10: 200
ruotsinsuomi 29: 230-232