Y

Y

ydinjäsenet, lauseen 12: 37–40
ydinlause 12: 37–40
yhdysjakso 15: 27
yhdyslause 15: 25, 27
yhdyssanat 29: 7-29; 33: 31–55, 155; 34: 69–75; 36: 121; 45: 200–201; 48: 19–22, 31, 33–34, 38–39, 65; 49: 12, 46, 52; 50: 45–46, 48; 52: 91, 93–95, 98, 105, 115, 134, 139

– alkuosa 49: 12
– bahuvriihi 31: 134; 33: 44, 47, 55; 48: 22
– lukusanat 35: 14–16, 18–19, 22

– muodostus 50: 7

– määriteosa 48: 19–20, 24, 38; 52: 133, 136

– määrä tekstissä 52: 98
– ortografia 33: 35–36, 45

– perusosa 48: 34
– tilastollinen tarkastelu 33: 37–38, 45, 48
– varhaisnykysuomessa 33: 31–55
– yhdysadjektiivit 33: 38–47, 54–55; 48: 20; 52: 115

– yhdysnimet 52: 136

– yhdyssubstantiivit 48: 8, 21, 24

yhdyssanamuoto 48: 24

yhdyssanatyyppi 48: 21–22
yhdysverbit 29: 7-29; 45: 45–66; 48: 8 Ks. myös prefiksiverbit
– erosijamuotoiset 45: 52
– olosijamuotoiset 45: 51–52
– tulosijamuotoiset 45: 50–51
yhdysvirke 15: 26
yksinkertainen virke 15: 26
yksinäisjakso 15: 27
yksinäislause 15: 25, 27, 29

yksinäisjohdos 48: 23, 25
yleinen fiktiivisyyden malli 46: 9–10

yleisitämerensuomalainen 52: 108–112, 121, 126 Ks. myös kantasuomi
yleiskieli 24: 25–26, 28, 30, 32–33, 35, 39, 42, 28: 17–30; 41: 59–60, 65–69, 127, 131–133, 42: 128–130, 44: 7–58, 94, 45: 168–170; 49: 45–46; 50: 10, 87, 104; 52: 104, 106, 109, 119, 126
– epävirallinen 17: 53–56; 20: 52

– normitettu 50: 87, 104
– virallinen 17: 53–56; 20: 52
yleiskielitieteellinen 44: 223, 231

yleisnimet ks. appellatiivit

yleispuhekieli 41: 125; 48: 52
yleispuhesuomi ks. yleispuhekieli

yleissuomalainen ks. yleisitämerensuomalainen

yleisvastakohta, adjektiivin 15: 8
ylijakso 15: 28
yliopisto-opetus, suomen kielen 13: 206–211
ylioppilasaineet 17: 42–50
ylioppilastutkinto
– ainekirjoitus 34: 77–87
Yrjön-seura 43: 118

ytimekkyys 52: 95, 99, 102
ytimenmäärite 12: 46–49, 51, 53, 66
ytimenulkoiset jäsenet 12: 37