Sananjalka 57

  • Milja Väänänen: Subjektin ilmaiseminen persoonapäätteellä ja pronominilla
  • Katri Priiki: Korjauksia ja kiusoitteluja. Läsnäolijaan viittaavat hän, tää ja toi puhumista ilmaisevien verbien subjekteina
  • Tanja Toropainen: Adjektiivialkuiset yhdyssubstantiivit Mikael Agricolan teoksissa
  • Ksenia Eskola: Kansainvälinen, suomalainen vai venäläinen? Nimivalinnat Suomen 2000-luvun suomalais-venäläisissä perheissä
  • Anni Jääskeläinen: ise-vartaloisten verbien äännesymboliikkaa
  • Jeongdo Kim: Suomen kielen onomatopoeettisten sanojen uudet lainaetymologiat
  • Asta Rauhala: Aamu-sanan alkuperästä
  • Liisa Kääntä: ”Kannattaa x” -rakenne ja toiminto direktiivisyyden ja kannanottamisen jatkumolla opiskeluverkkokeskustelussa

Lisäksi Sananjalka sisältää katsauksia ja arvosteluja.