Sananjalka 58

 • Jussi Ylikoski: Suomen kiuas, karjalan kiukua ja havaintoja etymologian tutkimusperinteestä
 • Tuomas Huumo: S-argumenttia kvantifioivien paljous- ja lukumääräkvanttorien syntaksia ja semantiikkaa
 • Pia Päiviö: Hama-sanojen funktiot lauseissa ja funktioiden muutoksen Agricolan teoksista nykykieleen
 • Nina Pilke: Muodikas meemi? Super-alkuisten sanojen merkityspiirteistä, käyttöyhteyksistä ja levinneisyydestä
 • Marjatta Palander: Savolaismurteen muutos: kahden sukupolven seitsenvuotiaiden puhekieli
 • Katri Priiki: Puhutun suomen kielioppia ja yksilöllistä vaihtelua. Kvantitatiivinen tutkimus hän-pronominista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä
 • Mikko Heikkilä: Varhaissuomen äännehistorian kronologiasta
 • Harri Uusitalo: Reformaatioajan suomenkielisten Isä meidän -rukousten suhteet toisiinsa ja lähdeteksteihin kielellisten erojen valossa
 • Tanja Toropainen:Typografian vaikutus yhdyssubstantiivien oikeinkirjoitukseen Agricolan teoksissa
 • Petri Lauerma: Jeesuksen Lapsuuden Kirjan julkaistut suomennokset – tausta ja muotoasun myöhempi kielellinen editointi
 • Merja Leppälahti: Metallia ja Kalevalaa. Korpiklaanin Manala-albumin Kalevala-yhteydet