Sananjalka 59

 • Petri Kallio: Äännehistoriaa suomen kielen erilliskehityksen alkutaipaleilla
 • Aila Mielikäinen: Kirkollisen kielen numeraalipohjaista sanastoa. Jumalan ykseyttä ja kolmeutta tarkoittavat ilmaukset vanhassa kirjasuomessa ja nykysuomessa
 • Harri Uusitalo: Lexicon pentaglotton - suomea sisältävä viisikielinen sanakirja 1600-luvulta
 • Heidi Salmi: Turun murre Gustav Renvallin kieliopissa Finsk Språklära, Enligt den rena Vest-Finska, i Bokspråk vanliga Dialecten
 • Maija Sirola-Belliard: Suomen komitatiivisija – kiteytynyt vai produktiivinen?
 • Petra Hebedová: Suomen illatiivi ja kognitiivisen kieliopin näkökulma taivutusmorfologiaan
 • Markus Hamunen:  Juosten vai juoksemalla? Infiniittisten TEN- ja MALLA-rakenteiden semantiikkaa ja murrejakaumaa
 • Ilmari Ivaska ja Kirsti Siitonen: tehdessä-konstruktio edistyneessä oppijansuomessa. Korpusanalyysin ja oikeakielisyysarviointien ristivalotus
 • Krista Ojutkangas: Suomen mukaan-sanan kieliopillistuminen: seuralaissuhteesta tiedon alkuperän ilmaisemiseen
 • Jutta Salminen: Epäily vai epäilys? Jaettu polysemia ja lekseemikohtaiset tyypilliset käytöt
 • Jussi Lehtonen: Avustajaeläinten ja ikäihmisten yhteinen tulevaisuus. Vaihtoehtoisia tulevaisuuksia rakentamassa