Kuka ei muista, kun jonnet ei muista?

”Jonnet ei muista aamukampaa / eikä kuka onkaan Mika Jenytin / ja mitä jonnet ei muista / niin sitä ei enää oo”, laulaa Samae Koskinen kappaleessaan ”Jonnet ei muista”. Vaikka ensivilkaisulta saattaa vaikuttaa siltä, että ilmausta jonnet ei muista on käytetty kahdessa ensimmäisessä säkeessä samassa merkityksessä, tarkempi pohdinta osoittaa, että ilmauksella on niissä itse asiassa kaksi hieman toisistaan poikkeavaa merkitystä.

Aamukammalla tarkoitetaan armeijaslangissa kampaa, joka ilmaisee jäljellä olevien palveluspäivien määrän. Siten jonnet ei muista aamukampaa viitannee siihen, että jonne on vielä niin nuori, ettei hän ole vielä käynyt armeijaa. Myöhemmin aamukampa saattaa kuitenkin tulla hänelle tutuksi, jos hän asevelvollisuusikään tultuaan valitsee asepalveluksen.

Sen sijaan säkeessä [jonnet ei muista] kuka onkaan Mika Jenytin ilmausta jonnet ei muista käytetään hieman toisenlaisessa merkityksessä. Mika Jenytin tuli 1980-luvulla suurelle yleisölle tutuksi Mainostelevision kuuluttajana, kun taas jonnet lienevät syntyneet vasta myöhemmin. Siten jonneilla ei itse asiassa ole edes mahdollisuutta muistaa häntä.

Näistä merkitystyypeistä hahmottuu kaksi erilaista jonne-tyyppiä. Ensimmäisen tyypin jonne ei nuoren ikänsä vuoksi vielä tiedä tai osaa jotakin, kun taas toisen tyypin jonne on ikään kuin syntynyt liian myöhään eikä siksi tunne jotakin asiaa, joka on vanhemmille sukupolville tuttu menneiltä vuosilta tai vuosikymmeniltä.

Tutkin jonnet ei muista -konstruktiota Suomi24-keskusteluaineistossa ja huomasin, että ilmausta jonnet ei muista sekä muita vastaavia ilmauksia (esim. jonnet ei ymmärrä/tajua/käsitä) käytetään näissä kahdessa merkitystyypissä. Lisäksi tarkastelin konstruktion avulla muodostettuja aihetunnisteita (esim. #jonneteimuista, #jonneteitiedä) Twitterissä. Molemmat merkitystyypit ovat havaittavissa myös Twitterissä, joskin menneiden muistelun merkitys on siellä huomattavasti yleisempi, ja tutkimiani aihetunnisteita käytetäänkin siellä lähes yksinomaan nostalgisointiin.

Se, minkä ikäisenä jonnet ei muista -konstruktion jonne nähdään, riippuu kontekstista. Jonne, joka ei muista aamukampaa, lienee vielä teini-ikäinen, kun taas jonne, joka ei muista Mika Jenytiniä, voi hyvinkin olla jo 30-vuotias. Aineistoni perusteella tavallisesti jonnet ei muista -ilmauksen objektina esiintyy asioita tai julkisuuden henkilöitä, jotka ovat olleet tunnettuja aiemmilla vuosikymmenillä (esim. Neuvostoliitto, Kurt Cobain, Tiimari). Usein objektin tarkoitetta ei enää ole olemassa. Niinpä alussa lainatut kaksi viimeistä Samae Koskisen säettä ovatkin monesti totta.

Kirjoittaja

Maria_Sarhemaa[1]

Maria Sarhemaa

Kuka olet ja mitä tutkit? Olen Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija ja tutkin etunimien yleisnimistymistä suomen kielessä. Tutkimuskohteitani ovat siten jonnen lisäksi esimerkiksi ilmaukset urpo ja baarimikko.

Mitä ihmettelit viimeksi? Ihmettelin viimeksi minulle entuudestaan tuntematonta murresanaa tormakka, johon törmäsin uutistekstissä

Linkki artikkeliin, johon blogiteksti pohjautuu: https://doi.org/10.30673/sja.127392