Toimitus

Päätoimittaja: Katri Priiki
Toimitussihteeri: Minerva Piha
Tilaussihteeri: Silja-Maija Spets

Toimituksen henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@utu.fi

Suomen Kielen Seura / Sananjalka
Hämeenkatu 1 A
20014 Turun yliopisto

Sähköposti: sananjalka@utu.fi

Sananjalan toimitusneuvosto


Mikko Bentlin (Greifswaldin yliopisto)
Satu Grünthal (Helsingin yliopisto)
Pekka Hakamies (Turun yliopisto)
Hanne Hieta (Turun yliopisto)
Kaisa Häkkinen (Turun yliopisto)
Jyrki Kalliokoski (Helsingin yliopisto)
Kaarina Koski (Turun yliopisto)
Päivi Lappalainen (Turun yliopisto)
Ritva Laury (Helsingin yliopisto)
Ildikó Lehtinen (Museovirasto)
Harri Mantila (Oulun yliopisto)
Sirkka Paikkala (Kotus)
Karl Pajusalu (Tarton yliopisto)
Marko Pantermöller (Greifswaldin yliopisto)
Jari Sivonen (Oulun yliopisto)
Jussi Ylikoski (Oulun yliopisto ja Sámi allaskuvla)