Toimitus

Päätoimittaja: Katri Priiki
Toimitussihteeri: Minerva Piha
Tilaussihteeri: Silja-Maija Spets

Toimituksen henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@utu.fi

Suomen Kielen Seura / Sananjalka
Hämeenkatu 1 A
20014 Turun yliopisto

Sähköposti: sananjalka@utu.fi

Sananjalan toimitusneuvosto


Mikko Bentlin (Adam Mickiewicz University)
Satu Grünthal (Helsingin yliopisto)
Pekka Hakamies (Turun yliopisto)
Jyrki Kalliokoski (Helsingin yliopisto)
Kaarina Koski (Turun yliopisto)
Päivi Lappalainen (Turun yliopisto)
Ritva Laury (Helsingin yliopisto)
Maija Mäki (Turun yliopisto)
Karl Pajusalu (Tarton yliopisto)
Marko Pantermöller (Greifswaldin yliopisto)
Jari Sivonen (Oulun yliopisto)
Jussi Ylikoski (Oulun yliopisto ja Sámi allaskuvla)