Yhteystiedot

Seuran toimihenkilöt

Esimies
Professori Tuomas Huumo
thuumo@utu.fi

Sihteeri
FT Harri Uusitalo
htuusi@utu.fi

Rahastonhoitaja
FM Carita Roivas
camroi@utu.fi

Seuran muu johtokunta

professori Päivi Lappalainen (I varaesimies)
apulaisprofessori Ilmari Ivaska (II varaesimies)
professori Helena Ruotsala
tutkijatohtori Katri Priiki
lehtori Inka Rautiainen
tohtorikoulutettava Tiina Parjanen
opiskelija Atte Huhtala