Yhteystiedot

Seuran toimihenkilöt


Esimies
Professori Tuomas Huumo
thuumo@utu.fi

Sihteeri
FT Harri Uusitalo
htuusi@utu.fi

Rahastonhoitaja
FM Carita Roivas
camroi@utu.fi

Seuran muu johtokunta
professori Päivi Lappalainen (I varaesimies)
apulaisprofessori Ilmari Ivaska (II varaesimies)
professori Helena Ruotsala
tutkijatohtori Katri Priiki
lehtori Inka Rautiainen
tohtorikoulutettava Tiina Parjanen
opiskelija Atte Huhtala

Seuran kannattajajäsenet 2022


Rauno Heinonen
Eeva Herrala
Tuomas Huumo
Kaisa Häkkinen
Leena Kytömäki
Aune Koivusalo
Päivi Lappalainen
Tiina Onikki-Rantajääskö
Harri Uusitalo

Lämmin kiitos seuramme toiminnan tukemisesta!