Yhdistys

Aktiivista toimintaa

Suomen Kielen Seuran toiminnan ytimen muodostavat kaikille avoimet kokoukset, joissa kuullaan ajankohtaisia ja kiinnostavia asiantuntijoiden pitämiä esitelmiä. Lisäksi seura julkaisee Sananjalka-nimistä vuosikirjaa, joka sisältää tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja kirja-arvosteluita.

Seura pitää vuosittain yleensä viisi kokousta, joista kolme on keväällä ja kaksi syksyllä. Jokaisessa tilaisuudessa on ohjelmana esitelmä. Suomen kielen, kirjallisuuden, folkloristiikan, kansatieteen, arkeologian ja uskontotieteen asiantuntijoiden pitämät esitelmät tarjoavat ajankohtaista tietoa ja mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Muita, esim. opetukseen liittyviä, ajankohtaisia aiheita taas voidaan seuran kokouksissa käsitellä vaikkapa paneelikeskusteluissa. Seuran toimintakertomukset julkaistaan vuosittain Sananjalan Katsauksia-osastossa.

Seuran esitelmätilaisuuksiin on vapaa pääsy. Kokouksista ja esitelmätilaisuuksista ilmoitetaan jäsenille sähköpostitse, Turun yliopiston tapahtumakalenterissa ja erilaisilla sähköpostilistoilla. Kaikki ovat tietysti tervetulleita seuraamaan Suomen Kielen Seuran toimintaa Facebook-sivuillemme.