Verkkojulkaisuhanke

Suomen Kielen Seura digitoi kaikki tähän mennessä pelkästään painettuna ilmestyneet Sananjalan artikkelit varmistaakseen niiden säilymisen myös tulevaisuudessa. Digitointia on toteutettu v. 2019–2020 Suomen tiedekustantajien liiton myöntämällä apurahalla. Tavoitteena on saattaa artikkelit vapaasti luettaviksi sähköisessä muodossa.

Suuri osa vanhoista artikkeleista on jo julkaistu Sananjalan verkkosivuilla osoitteessa https://journal.fi/sananjalka/issue/archive. Osasta artikkeleita puuttuu kuitenkin vielä julkaisulupa. Etsimme siis edelleen ennen vuotta 2006 Sananjalkaan kirjoittaneita pyytääksemme lupaa heidän kirjoitustensa julkaisemiseen verkossa. Vuodesta 2006 lähtien jokaiselta kirjoittajalta on automaattisesti pyydetty lupa myös verkkojulkaisemiseen.

Mikäli huomaat, että Sananjalkaan kirjoittamaasi artikkelia ei ole julkaistu yllä mainitulla verkkosivustolla ja haluat antaa luvan sen julkaisemiseen, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteella sananjalka@utu.fi. Saat tämän jälkeen lupalomakkeen, jonka voi lähettää täytettynä ja allekirjoitettuna Sananjalan toimitukseen.