Sananjalan vertaisarviointiprosessi

Sananjalalle on myönnetty Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan vertaisarviointitunnus. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Sananjalka sitoutuu noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja vaatimuksia.